Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 13 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. kapitoly. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické infekcie. Moderná protinádorová lie.. .. kapitoly. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické infekcie. Moderná protinádorová liečba prináša o.. .. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické infekcie. Moderná protinádorová liečba prináša okrem význ.. .. čo nakoniec viedlo k zníženiu mortality na infekcie v tejto vulnerabilnej populácii pacientov. V .. ..klíčová slova: neutropénia, Invazívne mykotické .. ..klíčová slova: neutropénia, Invazívne mykotické.. ..klíčová slova: neutropénia, Invazívne mykotické infekcie..

Novinky v infektológii
.. literatúre súhrnne spracované ako infekcie a hojenie rán, bazilárna meningitída, infekcie v .. ..klíčová slova: C, infekcie, zoonózy, bazilárna meningitída, hemoragická hor..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. Zásady racionálneho používania ATB. Nozokomiálne infekcie. Vírusové zápaly pečene – hepatitídy - diag..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. vyšetrovacie metódy sú moderné invazívne vyšetrovacie a operačné metódy, ktoré umožňujú pr..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. stanovení anaerobního (stresového) prahu invazivně a neinvazivně. Popsáno vyhodnocení zátěžového tes..

Mikrobiológia a Imunológia On-line
.. anaeróby a pseudomonas – oportúnne infekcie mykobaktérie, korynebaktérie a legionely z..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. typom chemikálií (napr. benzén), vírusové infekcie, RTG žiarenie, genetická predispozícia a ni..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. Vyšetrovacie metódy v nefrológii Infekcie močových ciest Tubulointersticiálne nefritídy ..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. aplikovať antibiotické kvapky na prevenciu infekcie a niekoľko mesiacov kvapky s kortikosteroidmi ..

Metódy merania vnútroočného tlaku
.. je potom kontakt, kedy môže dôjsť k prenosu infekcie ale aj k poškodeniu povrchu rohovky (erózia r..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. vírusmi a SM podporujú aj údaje, že vírusové infekcie často predchádzajú záchvaty choroby. Pra..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. účinky VAC terapie, a to predovšetkým rozvoj infekcie v rane. Napriek tomu, že VAC terapia nie je v ..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. homeostázu epitelových buniek. V prípade infekcie, v zápalovom prostredí, pod vplyvom IL-18, IL-12 ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].