Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické infekcie. Moderná protinádorová liečba prináša okrem význ.. .. čo nakoniec viedlo k zníženiu mortality na infekcie v tejto vulnerabilnej populácii pacientov. V .. ..klíčová slova: neutropénia, Invazívne mykotické infekcie..

Novinky v infektológii
.. literatúre súhrnne spracované ako infekcie a hojenie rán, bazilárna meningitída, infekcie v .. ..klíčová slova: C, infekcie, zoonózy, bazilárna meningitída, hemoragická hor..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. Zásady racionálneho používania ATB. Nozokomiálne infekcie. Vírusové zápaly pečene – hepatitídy - diag..

Mikrobiológia a Imunológia On-line
.. anaeróby a pseudomonas – oportúnne infekcie mykobaktérie, korynebaktérie a legionely z..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. typom chemikálií (napr. benzén), vírusové infekcie, RTG žiarenie, genetická predispozícia a ni..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. Vyšetrovacie metódy v nefrológii Infekcie močových ciest Tubulointersticiálne nefritídy ..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. aplikovať antibiotické kvapky na prevenciu infekcie a niekoľko mesiacov kvapky s kortikosteroidmi ..

Metódy merania vnútroočného tlaku
.. je potom kontakt, kedy môže dôjsť k prenosu infekcie ale aj k poškodeniu povrchu rohovky (erózia r..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. vírusmi a SM podporujú aj údaje, že vírusové infekcie často predchádzajú záchvaty choroby. Pra..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. účinky VAC terapie, a to predovšetkým rozvoj infekcie v rane. Napriek tomu, že VAC terapia nie je v ..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. homeostázu epitelových buniek. V prípade infekcie, v zápalovom prostredí, pod vplyvom IL-18, IL-12 ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].