Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Klasifikácia v psychiatrii

Klasifikácia v psychiatrii

Klasifikačné systémy v medicíne umožňujú profesionálom vzájomne komunikovať a informovať sa o patologických stavoch či konkrétnych pacientoch. Sú základom pre stanovenie diagnózy a to má množstvo konzekvencií – nielen odborných, ale aj spoločenských a osobných.
Tento učebný text je určený pre študentov medicíny, pre študentov v treťom stupni vzdelávania a pre lekárov v špecializačnej príprave, ale aj pre širšiu odbornú verejnosť so záujmom o problém klasifikácie a to predovšetkým klasifikácie v psychiatrii.

 
autor: Ján Pečeňák | LF UK v Bratislave | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Klasifikácia, psychiatria, DSM | příloh: 1 | zobrazeno: 1000x | publikováno: 27.2.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Spánok
.. Význam spánku. Následky spánkovej deprivácie. Klasifikácia porúch spánku. Dyssomnie. Insomnia - k..

Hygienická starostlivosť
.. polohe, predilekčné miesta vpolosede a v sede, klasifikácia dekubitov podľa EPUAP, klasifikácia dekubitu p..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. - dobrý sluha. Kašeľ - zlý pán. Kašeľ otázniky. Klasifikácia kašľa. Sliznica dýchacích ciest zdravého člov..

Choroby gingív
.. neexistuje jednotná a medzinárodne platná klasifikácia gingivitíd. Z klinického hľadiska používame rozd..

Nádory spojovky
.. nemelanocytárne (nepigmentové). Histologická klasifikácia nádorov spojoviek zahŕňa tieto skupiny: ná..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. MODELY sa venuje témam: charakteristika a klasifikácia konceptuálnych modelov, vybrané konceptuálne mo..

Meranie a záznam vitálnych funkcií
.. pre dieťa, spirogramy dýchania. Krvný tlak - klasifikácia TK podľa JNC 6 a podľa WHO, meranie a záznam kr..

Z laboratória do klinickej praxe ll
..klíčová slova: onkogenéza, molekulová klasifikácia, signálne ..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. Prvá pomoc Vyšetrenie pacienta, diagnostika a klasifikácia popálenín Prvotné ošetrenie Transport pop..

Základy anatómie oka pre medikov
.. retinopatia Strabizmus - etiopatogenéza, klasifikácia, charakteristika konkomitantného ..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. oftalmológii Strabizmus - etiopatogenéza, klasifikácia, charakteristika konkomitantného ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-27]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].