Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 9

Klinické doporučené postupy

Klinické doporučené postupy

Klinické doporučené postupy jsou důležitou součástí rozhodovacího procesu na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Ovlivňují nejen běžnou klinickou praxi, ale i medicínské vzdělávání, zdravotní politiku a řízení veřejného zdravotnictví. Tato publikace je pokračováním autorovy diplomové práce magisterského studia oboru Ekonomika a řízení zdravotnictví na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci obhájené v roce 2007 a jejím cílem je nabídnout základní přehled o klinických doporučených postupech.

 
autor: Radim Líčeník | LF UP | disciplína: Lékařská etika a právo, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Doporučené postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM | příloh: 1 | zobrazeno: 9784x | publikováno: 20.11.2009 | poslední úpravy: 26.10.2012

Klinické doporučené postupy I a II

Klinické doporučené postupy I a II

Klinické doporučené postupy jsou „systematicky vytvářená stanoviska, pomáhající lékařům a pacientům ve specifických klinických situacích rozhodovat o přiměřené zdravotní péči.“ V posledních deseti letech došlo k významnému pokroku na poli jejich metodologie tvorby, adaptace, implementace a evaluace. Především ke kvalitě a standardům doporučených postupů se přistupuje více systematicky. Byl vytvořen generický mezinárodní nástroj pro evaluaci kvality doporučených postupů AGREE II a standardy Institute of Medicine a Guidelines International Network. Tato práce podává přehled hlavních metodologických principů. AGREE II nástroj byl přeložen do českého jazyka. Česká verze včetně metodologie překladu je součástí práce. Byloprovedeno hodnocení kvality nové sady klinických doporučených postupů České neurologické společnosti, které byly vytvořeny podle metodiky Národního referenčního centra v letech 2009 až 2012. Evaluace kvality těchto doporučených postupů ukázala, že jejich metodologická kvalita je velmi vysoká i ve srovnání se zahraničními doporučenými postupy. Dalším cílem práce bylo vytvořit, implementovat a evaluovat vzdělávací program zaměřený na doporučené postupy. Tento program byl vytvořen a implementován v roce 2008. Mezi roky 2008 a 2013 prošlo programem téměř 1000 studentů na třech lékařských fakultách v České republice.
 

 
autor: Radim Líčeník | LF UP | disciplína: Ostatní | klíčová slova: Klinické doporučené postupy, medicína, zdravotnictví | příloh: 2 | zobrazeno: 4406x | publikováno: 28.4.2015 | poslední úpravy: 30.4.2015

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii

Umiestnenie mikroflóry na rukách, chirurgická dezinfekcia rúk, natiahnutie sterilných rukavíc, obliekanie operačných plášťov, príprava sterilného stolíka, základné chirurgické nástroje, nástroje na ostrú preparáciu, nástroje na tupú preparáciu, úchopové nástroje, nástroje na roztváranie rany, nástroje na prenikanie kosťou, nástroje na šitie, šijací a podväzový materiál, vstrebateľný šijací materiál, nevstrebateľný šijací materiál, delenie drénov a drenážnych systémov, nový systém drenáže s Draina S® Mini, pleurálne drenážne systémy, podávanie sterilného materiálu, podávanie sterilných nástrojov, navigátor rán - nekrotické rany, rany s fibrinóznym povlakom, epitelizované rany, granulované rany, čistenie primárne hojacej sa rany, čistenie sekundárne hojacej sa rany, čistenie okolia drénu, výplach rany, ošetrenie hydrokoloidmi, ATRAUMAN Ag, ošetrenie hydrofilmy, hydrogél s alginátom, hydrogélové obväzy, Alginát, hydropolyméry, obväzy saktívnym uhlím, antiseptické obväzy, ošetrenie postrekovým obväzom.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 4 | zobrazeno: 11216x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii obsahuje medicínsko - ošetrovateľské východiská (súčasný stav problematiky u nás a v zahraničí) a ošetrovateľský proces vo vybraných špecializovaných chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie psycho-sociálnych ošetrovateľských problémov u chirurgických pacientov.
Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa rovnako zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky.
 

 

Automatizace v Klinické biochemii

Automatizace v klinické biochemii

Výukové video o automatických biochemických analyzátorech "AUTOMATIZACE V KLINICKÉ BIOCHEMII" má délku 44 minut. Video vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Video je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátorů , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Jsou popsány a při funkci ukázány analyzátory Hitachi 917, Cobas Mira-plus, imunochemické analyzátory Elecsys, AxSYM, Advia Centaur, jednoúčelový analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, automatický programovatelný autosampler atomového absorbčního spektrofotometru a automatizované nastavení katodových lamp (SOLAAR M6). Na závěr je uveden popis a ukázka činnosti automatizované močové laboratoře (automat. linka chemického a mikroskopického vyšetření moče) a automatický analytický systém MODULAR.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie | příloh: 1 | zobrazeno: 7072x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Kvalitativní analýzy v Klinické biochemii

Kvalitativní analýzy v klinické biochemii

V kvalitativní a semikvantitativní analýze využíváme nejčastěji proužky z celulózových nebo skleněných vláken se sofistikovaně umístěnými suchými reagenciemi.                                                           

                                                                                                           

 
autor: Petr Štern | 1.LF UK | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Archiv e-learningových objektů | klíčová slova: základní vyšetření moče, glukóza, ketony, bílkoviny, pH, bilirubin, urobilinogen, krev, leukocyty, dusitany | příloh: 1 | zobrazeno: 6875x | publikováno: 2.4.2007 | poslední úpravy: 23.1.2013

Základy alergologie a Klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

V první kapitole jsou popsány základní funkce a charakteristiky imunitního systému. Imunitní systém se podílí na udržování homeostázy organismu. Druhá kapitola se zabývá bariérovými funkcemi těla a obrannými mechanismy. Ve třetí kapitole jsou popisovány vlastnosti antigenů. Většina antigenů patří do skupiny T-závislých antigenů, které jsou schopny vyvolat protilátkovou odpověď pouze při spolupráci B lymfocytů s TH buňkami. Čtvrtá kapitola charakterizuje receptory nespecifického imunitního systému a adhezivní molekuly. PRR (pattern-recognition receptors) receptory slouží k rozpoznání „nebezpečných struktur“ patogenních mikroorganismů. Významnou skupinu představují Toll-like receptory (TLR).

 
autor: Jitka Ochotná, Martin Liška, Petr Panzner | LF UK Plzeň | disciplína: Imunologie, alergologie | klíčová slova: Antigeny, hapteny, superantigeny, epitopy, fagocytóza, neutrofilní leukocyty, interferony | příloh: 1 | zobrazeno: 8682x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015

Základy alergologie a Klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Druhý díl naší elektronické učebnice pokračuje v probírání základů klinické imunologie se zaměřením na nespecifický imunitní systém. První kapitola popisuje charakter a působení komplementového systému. Tento systém více než 20 sérových bílkovin představuje jednu z nejdůležitějších složek nespecifické imunity. Druhá a třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, jejich povrchové molekuly a funkci, jíž dominuje funkce antigen prezentační, představující spojnici mezi nespecifickým a specifickým imunitním systémem. HLA systém, o němž pojednává čtvrtá kapitola, je souborem povrchových, individuálně specifických molekul, díky nimž je imunitní systém schopen rozpoznat vlastní struktury od cizích. V páté kapitole je vysvětlena problematika cytokinů. Jde o signální molekuly, jimiž mezi sebou komunikují buňky imunitního systému, případně jimi regulují vlastní funkce. Cytokiny působí prostřednictvím specializovaných receptorů, často mají redundantní účinek a řadí se do různých skupin, např. podle struktury, převažujícího účinku ad. Tyto látky představují hlavní regulační mechanismy imunitního systému, které jsou v přehledu shrnuty v šesté kapitole. Sedmá kapitola naší učebnice se zabývá zánětem, což je obranná reakce organismu, která může být vyvolána chemickým či fyzikálním poškozením tkáně, mikrobiálním podnětem nebo nádorovým bujením.

 
autor: Martin Liška, Jitka Ochotná, Petr Panzner | LF UK Plzeň | disciplína: Imunologie, alergologie | klíčová slova: Komplementový systém, makrofágy, HLA systém, cytokiny | příloh: 1 | zobrazeno: 5600x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Ve výukovém textu jsou popsány jednotlivé součásti, týkající se životního cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými podmínkami udělení registrace léčiv ať již centralizovanou nebo národní procedurou, dále jsou objasněny základní principy a povinnosti ve vztahu k bezpečnosti léčivých přípravků po jejich uvedení do reálné klinické praxe – farmakovigilance a v poslední kapitole jsou představeny principy stanovování cen a úhrad léčivých přípravků v České republice. Výukový text takto postihuje a aktuálně objasňuje všechny základní součásti celého životního cyklu léčivých přípravků.

 
autor: Regina Demlová, Barbora Říhová, Zuzana Grycová, Kateřina Nerušilová, Lenka Dubská, Radka Obermannová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Životní cyklu léčiv, klinické hodnocení léčiv, registrace léčivých přípravků, farmakovigilance, stanovení ceny a úhrady léčivých přípravků | příloh: 1 | zobrazeno: 7559x | publikováno: 18.3.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 121 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 10

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie
.. hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vyšetření, laboratorní vyše.. .. vyšetření, hodnocení spotřeby potravin a doporučené dávky. Alternativní výživa: charakteristika a hod..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
.. a patobiochemie 1 [B01129] Pracoviště: Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky 1.LF a .. ..klíčová slova: techniky a postupy, diagnostické techniky - trávicí ústrojí, gast..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. materiály seznamují studenty se základními postupy v reprodukční medicíně. Jsou zaměřeny především n.. ..Klinické a laboratorní postupy asistované reprodukce P.. .. a laboratorní postupy asistované reprodukce Počet dětí narozených po mi..

Labyrinty v psychiatrii
.. v klinické praxi je komplexní proces, při kterém lékař musí .. .. i „slepé uličky“, tzn. nesprávné postupy, z nichž se může student poučit o důsledcích svéh.. ..klíčová slova: pacient, rozhodovací uzly, větvené klinické scénáře, la..

E-klinická biochemie
.. portál, který pokrývá všechna témata klinické biochemie. Každá kapitola je složena z on-line uč.. .. 15.4.2014 kdokoli – Pracoviště: Ústav klinické biochemie a hematologie, Ústav lékařské chemie a ..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. akutní a chronická osteomyelitida, klinické vyšetření končetin, léčba zlomenin acetabula a lé.. .. 69.84 MB registrovaný uživatel – – Klinické vyšetření končetin | 8.11.2010 29.3 MB reg.. ..klíčová slova: artróza, osteomyelitida, acetabulum, pánev, klinické..

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři
.. a doplňují skripta Základy vyšetření v klinické imunologii. Skripta mají za úkol seznámit st.. .. II - cvičení [MBKI081c] Pracoviště: Ústav klinické imunologie a..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. kostí končetin“ jsou popsány principy a postupy equalizace délky dolních , resp i horních ko..

Neurologické vyšetření norma
.. základních pojmů. Jednotlivé vyšetřovací postupy jsou mimo vlastní popis provedení ukázány i na do.. ..klíčová slova: systém, centrální nervový systém, neurologie, klinické vyšetření, reflexy, jevy, periferní nervový syst..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kriti.. .. EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení ..

Prvá pomoc pre medikov
.. reviduje v pravidelných päťročných intervaloch doporučené postupy (Guidelines) pre neodkladnú resuscitáciu .. .. v pravidelných päťročných intervaloch doporučené postupy (Guidelines) pre neodkladnú resuscitáciu na z.. .. poskytovania starostlivosti, ktorý nesmie byť v klinickej praxi porušený, tvoria však významný podklad pre..

Poranění páteře a míchy
.. a léčba poranění páteře a míchy. Obecné postupy v současné diagnostice, základní poznatky v léč..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. I. (Vyšetření a klinické projevy, délka 9:32) je zaměřeno na klinické pro..

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory
.. práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publ..

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy
..klíčová slova: psychiatrie, psychoterapeutické postupy..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. a potřeby člověka [BSPC011] Ošetřovatelské postupy [BSOP021] Odborná ošetřovatelská praxe I [BS..

Neuromodulácia dolných močových ciest
.. v odbore urológia. Video objasňuje princípy a postupy liečby dysfunkcii dolných močových ciest. &nb..

Profesní sebeobrana
.. a upřímného manuálu zvýraznit ty myšlenkové postupy, které zvyšují šance obránce na přež..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. prezentace dokumentují postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akut..

Zajištění dýchacích cest
.. způsobů (trojitý manévr), přes instrumentální postupy. Důraz je kladen na téma intubace, včetně kom..

Perimetrie
.. důrazem na nejrozšířenější statickou perimetrii, postupy při vyšetření a analýze nálezů v zorném poli, mod..

Choroby gingív
.. a medzinárodne platná klasifikácia gingivitíd. Z klinického hľadiska používame rozdelenie, ktoré cha.. .. jednotlivým formám, ich charakteristike, klinickému obrazu i liečbe.Prílohy: Príloha Dátum Veľ..

Odběr krve
.. Dále je zmíněn transport a uchování vzorků, postupy při odběru plazmy a séra, získání a zpracování ka..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. atlas obsahuje klinické i histologické obrazy některých vzácných hema.. .. malignit dětského věku obsahuje stručné klinické informace o jednotlivých případech a dále his..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. plánovanie a stratégiu liečby stali medzinárodné klinické štúdie, ktorých cieľom je odpovedať na základné t.. .. je podstatné vyvinúť nové efektívne terapeutické postupy pre tie malígne ochorenia, ktoré súčasnými metó..

Horúčka
.. špecifikuje odporúčané diagnostické a liečebné postupy.Prílohy: Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] ..

Může chlorhexidin zlepšovat dlouhodobou prognózu kompozitních výplní?
.. V článku je popsán jak teoretický princip i klinické..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. pracovní postupy, protokoly pro výsledky, kontrolní otázky. Vh..

Koagulace v kostce
.. 11.6.2010 kdokoli – Pracoviště: Ústav klinické biochemie a..

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku
.. příhod břišních a probrána etiopatogeneze, klinické příznaky a možnosti paraklinického vyšetřování up..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].