Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Krev, atlas krevních elementů

Krev, atlas krevních elementů

Výukový modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých krevních elementů, tak i jejich vybraných patologických odchylek. Zahrnuty jsou také elektronogramy a schémata vzniklá na jejich podkladě. Přehledně jsou znázorněny v panoptickém barvení i jednotlivé typy krevních buněk. Získané vědomosti je možné využít při prohlížení naší flashové animace a otestovat si tak své znalosti. Doplňkem je přehledný popis krevních skupin a jejich vývoje. Věříme, že se tak studentům dostane důležitá pomůcka nejen pro studium histologie.

 
autor: Věra Křížková, Jana Jeriová, Michaela Miklíková | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: Krev, erytrocyt, trombocyt, leukocyt, neutrofil, eozinofil, bazofil, monocyt, makrofág, lymfocyt | příloh: 1 | zobrazeno: 5394x | publikováno: 21.8.2014 | poslední úpravy: 9.1.2015

Krevní skupiny

Krevní skupiny

Tento výukový materiál je určen především pro studenty druhého ročníku všeobecného lékařství. Text obsahuje shrnutí dosavadních znalostí o erytrocytárních antigenech a jejich klasifikaci. Podrobněji se pak věnuje fyziologii klinicky nejdůležitějších systémů krevních skupin, jejich stanovení a využití v transfuzním lékařství. Úkolem tohoto materiálu je usnadnit studentům přípravu ke zkoušce z fyziologie.

 
autor: Magdaléna Chottová Dvořáková | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: krevní skupiny, aglutinogeny, aglutininy, test kompatibility | příloh: 1 | zobrazeno: 3752x | publikováno: 12.6.2014 | poslední úpravy: 11.8.2014

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů

Výukový modul obsahuje popisnou část i bohatou obrazovou dokumentaci jak originálních mikrofotografií jednotlivých vývojových stádií krevních elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dřeni, dále i jejich vybraných patologických odchylek. Jednotlivá dílčí stádia vývoje krevních elementů jsou znázorněna také v přehledném barevném schématu. Modul doplňují metody zkoumající jednotlivé typy krevních buněk s našimi vlastními schématy a původními fotografiemi. Věříme, že se tak studentům dostane důležitá pomůcka ke studiu jak našeho oboru, tak i pro klinické předměty.

 
autor: Věra Křížková, Jana Jeriová, Monika Holubová | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: Hematopoeza, kostní dřeň, stromální a kmenové buňky kostní dřeně, erytropoeza, granulopoeza, monocytopoeza, magakaryocytopoeza, lymfopoeza, krevní nátěr, průtoková cytometrie, laserová mikrodisekce | příloh: 1 | zobrazeno: 4708x | publikováno: 27.8.2014 | poslední úpravy: 12.2.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 19 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Kvalitativní analýzy v klinické biochemii
..klíčová slova: ketony, bílkoviny, pH, bilirubin, urobilinogen, krev, leukocyty,..

Odběr krve
..klíčová slova: krev, odběr ..

Histologie
..klíčová slova: epitelová tkáň, svalová tkáň, nervová tkáň, krev,..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
..klíčová slova: nádory, střevo tlusté, okultní krev, screening, Kolorektální karcinom, nádory tl..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
..klíčová slova: karyotypu, karyotyp, chromosomy, periferní krev, T – lymfocyty, světelný mikroskop, prenatální vy..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. nabývajícího hodnot z výběru: periferní krev, kostní dřeň, mozkomišní mok. Kromě výše uve.. ..klíčová slova: krev, telemedicína, likvor, buňka, kostní dřeň, hema..

Základy anesteziologie
.. V případě nutnosti zajišťuje podání krve a krevních derivátů. V případě plánované větší krevní zt..

Elektroforéza proteinů
.. Názorně je předveden celý postup dělení bílkovin krevního séra, od přípravy a nanášení vzorků sér až po..

Obecná histologie
.. stavby buněk a tkání lidského těla, včetně krevních tělísek a seznámit je s vyšetřovacími postup..

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby
.. vlastní zpracování dřeňové krve na separátoru krevních elementů pro další použití k trans..

Chirurgická propedeutika
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Krevní transfúze - chirurgická propedeutika 7.1.2009 1.. ..klíčová slova: chirurgie, dětská traumatologie, rány, krevní ..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. vzdělávací sítě MEFANET – Příprava krevní plazmy.pdf 6.11.2009 31.06 KB uživatel v.. ..klíčová slova: kolorimetrie, pH, karbonylhemoglobin, krevní barvivo, moč, krevní plazma, he..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. na externím úložišti – Masivní krvácení a krevní náhrady 5.2.2010 přístup řízen na externím úlož..

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie
.. atmosférického tlaku“ , „Měření krevního tlaku“ , „Měření maximálního expi.. .. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Měření krevního tlaku 14.7.2010 20.98 MB uživatel v.. ..klíčová slova: vlhkost, Měření atmosférického tlaku, Měření krevního tlaku, Měření maximálního expiračního tlaku, ..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. faktory BTPS a STPD. Uvedeny typy reakcí krevního tlaku na zátěž. U zmíněných ukazatelů zdůrazn..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. na konceptu MSL. Elektrická aktivita srdce, EKG, krevní tlak Jde o MSL kurz, který se věnuje př..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. reflektují vývoj stavu pacienta v čase, např.: krevní tlak, puls, saturace kyslíkem aj. Pod odborným ..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. Thunderbeatu a je nutné rovněž počítat s větší krevní ztrátou. Pro zlepšení prognózy pacientek s onko..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. malformace (AVM) jsou klubíčkem abnormálních krevních cév, které spojují artérie a vény mozku. Mozk..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].