Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Příručka věnovaná autorskému právu v e-learningu, včetně systémů wiki, licencí Creative Commons, problematiky zaměstnaneckých a školních děl atd. Příručka se zabývá autorským právem v e-learningu zejména pro potřeby učitelů lékařských fakult. V obecné části se věnuje autorskému zákonu a dalším právním předpisům, a to včetně mezinárodních úmluv. Vysvětluje a na příkladech ilustruje základní pojmy autorského práva. Dále se věnuje licenčním smlouvám, včetně Creative Commons. Samostatná kapitola pojednává o zaměstnaneckých dílech, dílech na objednávku a školních dílech. Poslední kapitola obecné části se podrobně zabývá právními aspekty tvorby autorského díla pro výukové účely.

 
autor: Irena Holcová | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | kategorie: Informace pro autory | klíčová slova: Autorské právo, e-learning, wiki, Creative Commons | příloh: 2 | zobrazeno: 6404x | publikováno: 5.10.2009 | poslední úpravy: 13.3.2013

etika v medicíně

Etika v medicíně

Etika je samostatný vědní obor, na některých školách je i samostatným výukovým oborem. Nelze pochopitelně obsáhnout širokou škálu etických problémů a dilemat v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a jejím dalším rozvojem.
Texty byly původně určeny hlavně pro studenty pátých a šestých ročníků lékařské fakulty jako materiály doplňující výuku sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Jsme přesvědčeni, že tyto texty mohou být zdrojem informací v dané oblasti i pro studenty jiných oborů připravující se pro praxi ve zdravotnictví i pro pracovníky pomáhajících profesí. Stejně tak mohou texty použít ke studiu, zamyšlení nad problémy a motivaci k dalšímu hledání odpovědí na etická dilemata i studenti postgraduálního studia.

 
autor: Květuše Zikmundová, Helena Zavázalová | LF UK Plzeň | disciplína: Lékařská etika a právo | klíčová slova: sociální lékařství, veřejné zdravotnictví | příloh: 11 | zobrazeno: 6598x | publikováno: 12.11.2009 | poslední úpravy: 8.8.2013

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Súbor trinástich prezentácií tvorí základ prednášok venovaných centrálnym filozofickým a etickým témam, ktoré majú vzťah k ošetrovateľskej teórii, praxi a výskumu. Prvých sedem prezentácií je venovaných filozofickým východiskám ošetrovateľstva a sú v nich zastúpené témy: vzťah filozofie a ošetrovateľstva, človek, spiritualita, jazyk a komunikácia, logika a filozofické základy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Druhá časť prezentácií sa venuje etickým aspektom ošetrovateľstva: charakterizovaniu etiky a morálky, základnej terminológii a princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ako aj problémom, ktoré súvisia s jeho koncom.

 
autor: Juraj Čáp | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: filozofia v ošetrovateľstve, etika v ošetrovateľstve | příloh: 13 | zobrazeno: 3821x | publikováno: 15.2.2016 | poslední úpravy: 17.2.2020

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Předkládaná skripta pro výuku praktických cvičení z lékařské chemie, molekulární biologie a biochemie vycházejí z textu publikovaného v roce 2004. Od té doby došlo k řadě různých změn a tak bylo nutno texty upravit pro stávající potřeby. V důsledku inovace ve výuce uvedených oborů byla některá čistě teoretická témata vypuštěna, zejména ta, která budou probírána na seminářích. Naopak jiné kapitoly byly doplněny.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 27 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Kapitoly z lékařské etiky
.. publikace a autorská .. .. text “ Kapitoly z lékařské etiky“ podává úvod do pro.. .. Kuře~autor-38228-josef-kure#Jana Halámková, Kateřina Ki.. .. 1022.15 KB kdokoli – Předměty/kurzy Lékařská etika I [VSET021] Lékařská etika 2 - seminář [VSL.. .. KB kdokoli – Předměty/kurzy Lékařská etika I [VSET021] Lékařská etika 2 - seminář [VSL.. ..aných deset kapitol vzniklo ze zkušenosti výuky lé.. ..klíčová slova: lékařská etika, transplantace, onkologie, práva pacientů, .. ..klíčová slova: etika, transplantace, onkologie, práva pacientů, marná .. ..klíčová slova: ařská etika, transplantace, onkologie, práva pa..

Klinické doporučené postupy
..á.. .. doporučené postupy jsou důležitou součástí rozhodovacího procesu na všech úrovních posk.. ..adim.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, .. ..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, .. ..klíčová slova: postupy, Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo, EBM.. ..klíčová slova: Medicína založená na důkazu, Lékařská etika a právo,..

Elektrochemie
..ady k.. .. vysvětluje základy elektrochemie pro lékařskou chemii a b.. ..artin.. .. 1 [B01129] Biochemie a patobiochemie 2 [B01138] Lékařská chemie a biochemie 1 [B01603] Lékařská chemie a b.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: elektrochemie, elektrochemický potenciál, měření pH, skleněná elektroda, iontově selek..

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů
..ální učební po.. ..atický soubor instruktážních videozáznamů o princ.. ..a Pěnčíková~autor-179964-kristyna-pencikova#Jana Ur.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Lékařská chemie [VSLC021] Lékařská chemie - cvičení [BLL.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: arace, chromatografie, gelová, ionex, adsorpce, ..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. .. strukturované texty metodik laboratorních vyšetření v gast.. .. Kocna.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: - trávicí ústrojí, gastroenterologie, biochemie, lékařská informatika, laboratorní diagnostika, .. ..klíčová slova: aboratorní techniky a postupy, diagnostické t..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. publikace a autorská .. .. text „Zobrazovací metody využívající neionizující záření.. ..artin Sedlář~autor-179966-martin-sedlar#Erik S.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Lékařská biofyzika - přednáška [BDLF011p] Biofyzika, In.. .. biofyzika - přednáška [BSLF011p] Bioenergetika [BVBE021] Bioenergetika - cvičení [BVBE021c] B.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: artroskopie diagnostické, artroskopické operace, r..

Praktický atlas lékařské parazitologie II.
..aná díla~clanky.php?s=pr#Edukační web.. ..aktivní a dále se vyvíjející parazitologický atlas .. ..av Förstl~autori.php?tid=127#Zuzana Čermáková, Bar.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atlas, lékařská, parazitologie, atlas,.. ..klíčová slova: arazitologie, atlas, lékařská, parazitologie, at..

Biostatistika
..ateriály k .. ..á se o soubor přednášek povinně volitelného kurzu &.. ..ana.. .. [CPHKBI2] Biofyzika a informatika [CPHBF1] IC - Lékařská biofyzika a informatika [CBPILB21L] IC -.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: atistika,..

Optické metody používané v biochemii
..ady k.. .. vysvětluje principy a použití optických metod v lékařské biochemii. Pod.. ..artin.. .. na externím úložišti – Předměty/kurzy Lékařská chemie a biochemie 1 [B01603] Lékařská chemie a b.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: spektrofotometrie, nefelometrie a turbidimetrie, fluorescence, optická rotace, ..

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. ..ávody k praktickým cvičením z molekulární biologie .. ..artin.. .. na externím úložišti – Předměty/kurzy Lékařská chemie a biochemie 1 [B01603] Lékařská chemie a b.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ární biologie, DNA, polymorfismus genetický, p..

Metodika tvorby bibliografických citací
..ální učební po.. ..ace Metodika tvorby bibliografických citací o.. .. Kratochvíl~autor-45988-jiri-kratochvil#Petr Sejk, .. ..ace vznikla ve spolupráci se Servisním střediskem p.. ..klíčová slova: citace, citování, citační styly, citační etika, publikační etika, scientometrie, impact factor, .. ..klíčová slova: afické citace, citování, citační styly, citační eti..

Databáze obrazů v gastroenterologii
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. ..atabáze zahrnuje vybrané endoskopické, so.. .. Kocna~autor-5-petr-kocna#Martin Bortlík, Milan Lukáš, S.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: gastroenterologie, lékařská informatika, endoskopie, endosonografie,.. ..klíčová slova: atabáze, gastroenterologie, lékařská informatika, e..

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..ácia pacientov s bronchiálnou astmou Príspevok sa z.. ..ana.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: ochorenie, bronchiálna astma, legislatívne aspekty, právo na i.. ..klíčová slova: bronchiálna astma, legislatívne aspekty, právo na informácie, edukačný proces, edukačný prog..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
..ady k přednáškám~sekce-pkp#E-learningové kurz.. ..anná imunitní reakce a imunitní to.. ..an.. .. patologické fyziologie, 1. lékařská fakulta, Univerzita Karlova v PrazeOdkazy: Odkaz.. ..av patologické fyziologie, 1. lékařská fak.. ..klíčová slova: tolerance, negativní selekce, lymfocyty, cytokiny, ..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. .. prezentácii tvoria podklady k prednáškam z predmetu O.. ..aj Čáp~autori.php?tid=130#Katarína Ži.. .. 1.97 MB ktokoľvek – – 01-2 Etika vo výskume 21.10.2015 1.07 MB ktokoľvek – &.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné metód..

Interaktivní výuka anatomie
.. web anatomického ústavu nabízí pohled na anatomické čás.. ..astislav Hromádka~autor-73-rastislav-hromadka#Ivan .. .. anatomických animací MUC. Michal Droppa 1. lékařská fakulta UK v Praze  Odkazy: Odkaz Datum.. ..Autor projektu MUDr. Rastislav Hromádka Anatomický .. ..klíčová slova: anatomie, RTG, CT,..

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF
..ální učební po.. .. elektronickými databázemi LF a PřF obsahuje interaktivní průvodce n.. .. Kratochvíl~autor-45988-jiri-kratochvil#Věra Anthová, .. ..ace vznikla ve spolupráci se Servisním střediskem p.. ..klíčová slova: bibliografické, lékařská informatika, elektronické informační zdroje, mu.. ..klíčová slova: atabáze bibliografické, lékařská informatika, elek..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
.. publikace a autorská .. .. je určena studentům prvního semestru bakalářského oboru por.. ..a Artimová~autor-179982-jozefa-artimova#Kateřina P.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická ter.. ..klíčová slova: atinská lékařská terminologie, anatomické názv..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
.. publikace a autorská .. .. je určena především studentům prvního semestru baka.. .. Švanda~autor-179981-libor-svanda#Kateřina Pořízková, .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická ter.. ..klíčová slova: atinská lékařská terminologie, anatomické názv..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
..ady k.. .. interpretácia výsledkov, štatistický software i etika vo.. ..a a štatistika predstavuje súbor prednášok, kto.. ..an Tkáč~autori.php?tid=75#Andrea Madarasová Ge.. .. predmetu je zoznámiť sa so základnými metódami klinických štúdií a .. ..klíčová slova: a,..

Webcasting a vzdelávanie
..álne učebné p.. .. informácií spracovávaných v zdravotníckych zar.. ..aroslav Majerník~autori.php?tid=1#Gabriel .. ..adom na široký záber problematiky telemedicíny, kde.. .. Informatika, Matematika, Humanita, Medicína, Právo, Populárno náučné, Veda a výskum a Ekonomika. A.. ..klíčová slova: a,..

O vedeckom bádaní v medicíne
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Edukačné we.. .. bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto kni.. ..an Hulín~autori.php?tid=23#Daniela Ostatníková a ko.. .. k experimentu – Hájek J. Etika vo vedeckej práci – Hájek J. Veda, .. ..a a vedecké bádanie potrebujú hlboko pr.. ..klíčová slova: bádanie, vedecká publikácia, a..

Obecná a speciální psychiatrie
.. publikace a autorská .. ..atrie je součástí neurověd, které zaznamenávají dyn.. ..Alexandra.. .. 178.58 KB registrovaný uživatel – Lékařská sexuologie 5.12.2011 826.5 KB registrovaný .. .. zveřejnění prezentací je usnadnění získání přehledu klíčových témat p.. ..klíčová slova: atrické vyšetření, poruchy emotivity, sch.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. publikace a autorská .. .. dětská otorinolaryngologie, pediatrie, genetika.. .. elektronických výukových materiálů pro studenty lékařské fakulty se zájmem o .. .. Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Rudolf Autrata, Zdeněk .. .. Jana Šťastná, Ph.D., MUDr. Dan Wechsler Genetika Lékařská / klinická genetika je preventivní široce in.. .. MUDr. Jana Šťastná, Ph.D., MUDr. Dan Wechsler Genetika Lékařská / klinická genetika je preventivní širo.. ..á učebnice dětské medicíny byla vytvořena v rámci O.. ..klíčová slova: onkologie, otorinolaryngologie, pediatrie, genetika.. ..klíčová slova: anesteziologie, chirurgie, infekční lékařství, radi..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
..ální učební po.. .. karyotypu je jedním ze základních vyšetření, která j.. ..arta Hanáková~autor-179956-marta-hanakova#Eva M.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Lékařská genetika - přednáška [BDLG021p] Pracoviště: Kate.. .. sítě MEFANET – Předměty/kurzy Lékařská genetika - přednáška [BDLG021p] Pracoviště: Katedra labo.. ..atální vyšetření karyotypu Kolektiv autor: Mgr. Han.. ..klíčová slova: etika, postnatální vyšetření karyotypu, karyotyp, chro.. ..klíčová slova: a, postnatální vyšetření karyotypu, karyotyp, chro..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Multimediálne p.. ..a.sk Vytvorenie 3D atlasu ľudských kostí v podobe i.. ..áš Havran~autori.php?tid=466#Michal Slabej, Peter .. .. Anatómia je jeden zo základných kameňov medicíny a .. .. 400mm - 0,250mm. Výsledný materiál sme následne upravovali v programoch InnovMetric Polyworks v.10,.. ..klíčová slova: atlas kostí, 3D vizualizácia, polygonálne modely, š..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. ..á očná komora predstavuje priestor medzi zadnou p.. ..aj Sekáč~autori.php?tid=522#Rybár Ján, Ferková Syl.. .. 978-1-4612-5086-9 Vajner, Luděk et al. Lékařská histologie. II, II,. Praha: Univerzita Karlova,.. ..a (iris) Anatómia a fyziológia dúhovky Dúhovka pre.. ..klíčová slova: á komora, komorový mok, cirkulácia, d..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].