Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 13 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství

Učebnice Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství si klade za cíl seznámit studenty se základními rysy interních chorob, jejich úvodními příznaky, s varovnými příznaky závažných komplikací, s diagnostickými metodami a základy diferenciální diagnostiky a terapie. Schopnost orientovat se ve výše uvedených oblastech vidím jako důležitou z pohledu budoucího postavení bakalářsky vzdělaných všeobecných sester, které by měly zastávat místa vedoucích pracovníků ošetřovatelských jednotek, seniorských zařízení apod., a tudíž by měly být schopné rozpoznat počínající závažné zhoršení stavu nemocného a zorganizovat pro něj optimální sled opatření.

 

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Cyklus 25 přednášek nazvaný Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství poskytuje základní přehled o problematice jednotlivých podoborů interny - pneumologie, kardiolgie, angiologie, imunologie, hematologie, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie, metabolických chorob, endokrinolgie, interních akutních stavů a základy diferenciální diagnostiky. Pojetí tohoto přehledu je motivováno jednou z předpokládaných rolí vysokoškolsky vzdělané sestry - zachytit vznikající komplikace a adekvátně zareagovat.

 
autor: Hana Kubešová | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Vnitřní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: pneumologie, onemocnění srdce, angiologie, hypotenze, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie, poruchy metabolizmu, onkologie | příloh: 45 | zobrazeno: 17490x | publikováno: 14.11.2005 | poslední úpravy: 12.4.2012

Presentations and background materials for seminar Child and adolescent health

Overview of Guiding principles: addressing poverty and inequities, life course approach, public health approach.

 
autor: Eva Kudlová | 1.LF UK | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena | kategorie: E-learning objects archive, E-learning courses | klíčová slova: child health, adolescent health, IMCI strategy, global priorities | příloh: 1 | zobrazeno: 4353x | publikováno: 20.11.2006 | poslední úpravy: 27.6.2008

Jak napsat bakalářskou práci

Jak napsat bakalářskou práci

Publikace „Jak napsat bakalářskou práci“ shrnuje nejdůležitější informace a doporučení pro studenty, kteří stojí před úkolem zpracovat a prezentovat svou bakalářskou práci jako součást státní závěrečné zkoušky. Poskytuje metodický návod pro jednotlivé etapy tvorby práce. Zabývá se výběrem a formulací problému, cílů a předpokladů práce. Obsahuje návod pro práci s informacemi a literaturou, pro formální i obsahovou stránku práce. Doporučuje harmonogram práce i postup přípravy studenta na obhajobu bakalářské práce. Lze ji využít také jako návod pro další závěrečné či ročníkové práce. Je určena studentům bakalářských oborů – zejména pak studentkám porodní asistence.

 
autor: Radka Wilhelmová | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Bakalářská práce, problém, cíle, hypotézy, práce s literaturou, citace, harmonogram, forma a obsah práce, hodnocení, obhajoba | příloh: 1 | zobrazeno: 29153x | publikováno: 23.6.2008 | poslední úpravy: 5.12.2011

Radiology of bones – basic patterns

Radiology of bones – basic patterns

This presentation covers the principles of radiological skeletal examinations, the indications and the basic semeiological patterns in X-ray osteological imaging. Structural and morphological X-ray skeletal changes in current diseases of bones are treated and images of these affections are presented.
The presentation is followed by control questions (multi-choice test)

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody, Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Presentations | klíčová slova: Skeletal radiology, structural changes of bones, morphological changes of bones, osteoporosis, osteosclerosis, osteolysis, periostosis, anomalies of bones. | příloh: 2 | zobrazeno: 4035x | publikováno: 4.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Basics of Nursing Presentations

Basics of Nursing Presentations

In the era of increased scrutiny regarding patient safety and the drive toward the control of health care costs health care professionals need reliable and evidence based information source for the study. Basics of Nursing Presentations provide both in quick access, easy to use material. Basics of Nursing Presentations are designed to help English speaking medical as well as nursing students comprehend to some basic clinical situations and react to them correctly. The presentations are based on the book Basics of Nursing: Textbook for Medical and Nursing Students published at the Jessenius Faculty of Medicine in Martin, Comenius University in Bratislava in 2011. The book presents nursing part of health care as well as collaborative framework (regarding physician in particular) for management of many basic and frequently occurring clinical situations. The book features over 35 peer-reviewed nursing procedures added on a wide range of clinical topics, which are described in sequential step-by-step detail. Each of 9 presentations provides the students with associated procedures for particular topic area.
Basics of Nursing: Textbook for Medical and Nursing Students is the first and unique book in the context of Slovak Republic to be used as a textbook by English speaking nursing and medical students and university nursing teachers. Basics of Nursing contains reliable, evidence-based information for safe health care and hopefully, it will be useful for study, practical skills training and for clinical practice as well. As the information provided by this book is up-to-date and can grow non-actual, it is crucial and recommended by the contributors to follow actual clinical guidelines of particular health care facilities or the professional organizations managing health care provision.

 
autor: Martina Lepiešová, Michaela Dingová, Jana Nemcová, Anna Ovšonková Michaela Miertová, Mária Tabaková, Martina Tomagová | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Lectures, Presentations | klíčová slova: nursing, nursing procedures, theoretical introduction, patient preparation, equipment, process, complications | příloh: 9 | zobrazeno: 9076x | publikováno: 18.5.2012 | poslední úpravy: 21.5.2012

Neural development and embryonic stem cell-based developmental modelling

Neural development and embryonic stem cell-based developmental modelling

This educational article titled “Neural development and embryonic stem cell-based developmental modelling“ describes how to investigate the roles of genes in human neural development using stem cell technologies and molecular biology techniques. This educational article is primarily focused on experimental practices. Thus this article is intended for postgraduate students (e.g. Master student, Diploma, and PhD students). However, the article is also suitable for undergraduate students, who are interested in stem cell biology and molecular biology. In the text, students will learn how to perform basic molecular biology techniques (e.g. gene cloning, making fusion protein, PCR and sequencing), and how to grow and to manipulate human embryonic stem cells (hESCs). Moreover, students will learn how to drive hESCs toward to neural fates.

 
autor: Yuh-Man Wadeley | LF MU | disciplína: Biologie | kategorie: Educational works | klíčová slova: Gene cloning, fusion protein, PCR, cDNA, cloning vectors, sequencing, human embryonic stem cells, neural stem cells, neural rosettes, neural progenitors, neurons, neural development, neural differentiation, knockdown, over-expression, gain-of-function | příloh: 1 | zobrazeno: 3513x | publikováno: 15.12.2014 | poslední úpravy: 4.12.2018

O vedeckom bádaní v medicíne

O vedeckom bádaní v medicíne

Vedecké bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto knižka nie je učebnicou a nemá ani usporiadanie – od jednoduchého k zložitému. Je to písaná forma názorov a skúseností, ktoré by mohol využiť záujemca v oblasti biologicko-lekárskych vied. Štyri menšie časti sú prevzaté z knihy Úvod do vedeckého bádania, ktorá vyvolala priaznivé ohlasy.


 
autor: Ivan Hulín, Daniela Ostatníková a kol. | LF UK v Bratislave | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Pedagogické diela, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Vedecké bádanie, vedecká publikácia, abstrakt | příloh: 5 | zobrazeno: 3258x | publikováno: 13.3.2015 | poslední úpravy: 18.3.2015

Basic principles and molecular mechanisms regulating early development of mammals - physiology and pathology

Basic principles and molecular mechanisms regulating early development of mammals - physiology and pathology

This educational text titled “Basic principles and molecular mechanisms regulating early development of mammals - ¬physiology and pathology“ describes how embryogenesis proceeds in mammals. In this text, students will learn how the egg is fertilised, how the fertilised egg survives in the mother’s womb (called implatation), how the fertilised egg divides, how the blastocyst develops, how the implanted blastocyst undergos gastrulation or the three germ layers form, and how the brain, heart, muscle, and internal organs develop. Moreover, if the processes go awry, what the baby will be affected. This educational material is recommened to General Medical, Dental Medical students and the students who are taking a developmental biological course.

 
autor: Yuh-Man Wadeley | LF MU | disciplína: Biologie | kategorie: Educational works | klíčová slova: embryogenesis, fertilised egg, implantation, gastrulation, ectoderm, mesoderm, endoderm, organogensis, brain formation, somitogenesis, heart formation, muscle formation, endodermal development | příloh: 1 | zobrazeno: 3237x | publikováno: 15.12.2014 | poslední úpravy: 4.12.2018

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU

Skripta jsou určena studentům bakalářských oborů pro studium farmakologie na Farmakologickém ústavu na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity. Učební text se zabývá obecnými principy vzájemného působení organismu a léčivých látek a speciální farmakologií v rozsahu nezbytném pro jednotlivé bakalářské studijní obory. Obecná farmakologie je doplněna kapitolami shrnujícími základní charakteristiky životního cyklu léčiv a aktuální legislativní normy závazné pro předepisování, uchovávání a vydávání léčivých přípravků.

Ilustrační obrázek: adamr (FreeDigitalPhotos.net)

 
autor: Alena Máchalová, Zuzana Babinská, Gabriela Dovrtělová, Jan Juřica, Hana Kostková, Leoš Landa, Jana Merhautová, Kristýna Nosková, Jana Pistovčáková, Tibor Štark, Kateřina Tabiová, Ondřej Zendulka | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Farmakologie, farmakodynamika, farmakokinetika | příloh: 1 | zobrazeno: 13958x | publikováno: 11.11.2015 | poslední úpravy: 15.9.2016

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Výuková podpora pro ošetřovatelskou péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče a na specifické preventivní postupy péče o pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění včetně dalších opatření směřující k ochraně obyvatel. Předmětem výukové podpory jsou odborné texty obsahující specifika bariérové péče dle nebezpečnosti biologických agens dle úrovní BSL 1-4 v návaznosti na legislativu České republiky a Evropské unie. Výukové texty jsou doplněny autorskými obrázky a autorskými videi obsahující použití speciálních ochranných pomůcek a prostředků při práci s infekčním pacientem. Hlavním cílem publikace je návazné využití poznatků studentů k upevnění dovedností při nácviku v rámci výuky předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v  infekčním lékařství - cvičení a podpoření individuálního studijního rozvoje studentů v oblasti poskytování specifické ošetřovatelské péče o pacienta s infekčním onemocnění.

 
autor: Simona Saibertová, Petra Juřeníková, Libor Sobek, Petr Jaššo | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: infekční onemocnění, BSL 1-4, bariérová péče | příloh: 5 | zobrazeno: 4736x | publikováno: 10.11.2017 | poslední úpravy: 26.11.2019

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Učební text je zaměřen na základy speciální neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Poskytuje základní informace o nejčastějších typech neurologických onemocnění dospělého i dětského věku. Důraz je kladen na klinické projevy jednotlivých onemocnění s cílem zajistit jejich správné rozpoznání ošetřujícím personálem v odpovídající klinické situaci (v relevantních případech včetně případných ošetřovatelských problémů a vhodného přístupu k nim). Pozornost je věnována také diagnostickým a terapeutickým možnostem jednotlivých diagnostických jednotek.

 
autor: Vlčková Eva, Blanka Adamová, Josef Bednařík, Yvonne Benešová, Martina Bočková, Katarína Česká, Irena Doležalová, René Jura, Zdeněk Kadaňka, David Kec, Lenka Krajčovičová, Lenka Krbková, Adéla Mitášová, Hana Ošlejšková, Iva Šrotová, Michaela Tomečková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: epilepsie, epileptický záchvat, synkopa, tetanie, spánek, insomnie, parasomnie, cévní onemocnění mozku, cévní mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální nádor, roztroušená skleróza mozkomíšní, neuroinfekce | příloh: 1 | zobrazeno: 3590x | publikováno: 7.9.2018 | poslední úpravy: 22.11.2018

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence

Učební text je zaměřen na základy obecné neurologie v rozsahu určeném pro potřeby studentů bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence. Poskytuje základní informace o funkčním a anatomickém uspořádání nervového systému, typech jeho poruch a možnostech vyšetření. Důraz je kladen na klinické projevy postižení jednotlivých funkčních či anatomických systémů (v relevantních případech včetně případných ošetřovatelských problémů a vhodného přístupu k nim) a také na používané vyšetřovací metody, a to zejména z hlediska jejich kontraindikací a možných komplikací, s nimiž se ošetřovatelský personál může setkat.

 
autor: Vlčková Eva, Blanka Adamová, Josef Bednařík, Tomáš Horák, Magda Horáková, René Jura, Milena Košťálová, Adéla Mitášová, Hana Ošlejšková, Martin Pail, Hana Petrášová, Jana Raputová, Andrea Šprláková-Puková, Pavel Štourač, Michaela Tomečková | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy, Neurologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: centrální nervový systém, periferní nervový systém, mozek, mícha, neuron, nerv, nervová dráha, sval, mozeček, autonomní nervový systém, extrapyramidový systém, motorický systém, paréza, senzitivní systém, porucha vědomí, smrt mozku, reflex, řeč | příloh: 1 | zobrazeno: 4101x | publikováno: 7.9.2018 | poslední úpravy: 22.11.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 153 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 48

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

General and specialized psychiatry

Histologická praktika a laboratorní technika

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu

eOtorinolaryngologie

Obecná histologie

Aneuryzma abdominální aorty

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Mikrobiologie on-line

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Hypertextový atlas patologie

Odstranění lipomu na operačním sále

Automatická analýza moči

ABC of Informatics

Atlas fyziologie a patofyziologie

Biofyzika vidění

Tubulointersticiální nefritidy

Interaktivní výuka anatomie

Introduction to Biological Psychiatry

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce

Aktuálna problematika infekčných ochorení

Horúčka

Chirurgická propedeutika

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ

Pediatric otorhinolaryngology

Orthopaedics

Kapitoly z ortopedie

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].