Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou

Leukoencefalopatie  indukovaná cytostatickou léčbou

Autoři prezentují přehledový tutorial Leukoencefalopatie indukovaná chemoterapií. Tato klinická jednotka představuje klinicko - radiografický syndrom heterogenní etiologie, který je seskupený společně na základě podobných neurozobrazovacích (MRI) nálezů. V písemnictví ji lze naleznout pod různými názvy, např.:

 

Metotrexátem indukovaná neurotoxicita Akutní toxická leukoencefalopatie Reversible posterior leukoencephalopathy syndrome (RPLS) Posterior reversible encephalopathy syndrom (PRES)

Žádný z těchto názvů není uspokojující; syndrom není vždy reverzibilní a není vždy omezený pouze na bílou hmotu mozku nebo do zadních oblastí mozku. Může se vyskytovat v jakémkoliv věku.

Součástí tohoto tutorialu jsou i tři vlastní kazuistiky dětí s akutní lymfoblastickou leukemií, léčenou různými protokoly.

 

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12

Hormonální léčba děložních myomů
.. symptomatický nebo tranzitorní účinek nebo je léčbou doplňkovou k terapii invazivní. V současné době s..

Pozátěžový bronchospasmus
.. zabývá mechanismy vzniku, klinikou, prevencí a léčbou. Upozorňuje, že některé používané léky jsou na do..

Arteriální hypertenze a pohybová aktivita
.. se dále zabývá fyzickou zátěží a antihypertenzní léčbou, tj. jaké ordinovat vhodné léky u sportujících hy..

Psychoterapie
.. nejsystematičtěji a u řady poruch může být léčbou volby. Existuje asi 440 psychoterapeutických ..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. režimů chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou přesahuje medián přežívání nemocných s metasta..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. v čele s hyperbarickou oxygenoterapií, tedy léčbou kyslíkem, který je inhalován při vyšším okolním t..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
.. epidemiologií, patofyziologií, klinickými stavy, léčbou a následnou rehabilitační péčí termických trauma..

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult
.. obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou vrozených a získaných poruch pohybového aparátu. ..

Základy anesteziologie
.. zabývá znecitlivěním. V širším kontextu i léčbou bolesti. V současné době je nejvíce rozšířena met..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku vy..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. chirurgie a pro ostatní obory, které se zabývají léčbou karcinomů v oblasti hlavy a krku. Text je rovněž ..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. dalších oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou kognitivních poruch, zejména logopedie a p..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].