Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma: Měření tlaku a meteorologie

Vzdělávací videomateriály z biofyziky na téma:  Měření tlaku a meteorologie

Pro podporu výuky biofyziky jsou předkládány vzdělávací videomateriály, popisující exaktně postupy při realizaci experimentů a měření v rámci následujících praktických cvičení: „Relativní vlhkost, rosný bod“ , „Absolutní vlhkost“ , „Měření atmosférického tlaku“ , „Měření krevního tlaku“ , „Měření maximálního expiračního tlaku“ , „Výpočet objemu tlakové nádoby“.

 
autor: Lukáš Bolek, Jiří Beneš, Jiří Růžička, Zdeněk Kubeš, Pavlína Rottenbornová | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: Relativní vlhkost, rosný bod, Absolutní vlhkost, Měření atmosférického tlaku, Měření krevního tlaku, Měření maximálního expiračního tlaku, Výpočet objemu tlakové nádoby | příloh: 6 | zobrazeno: 7771x | publikováno: 21.1.2011 | poslední úpravy: 18.11.2015

Metódy merania vnútroočného tlaku

Metódy merania vnútroočného tlaku

Metodika merania VOT priamym meraním tlaku tekutiny sa nazýva manometria, nepriamym meraním tenzie na korneosklerálnom povrchu sa nazýva tonometria. [5]
                                                                                                                                                                                                                                

 
autor: Jan Rybář, Sekáč Juraj, LF UK | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Prednášky, Multimediálne pomôcky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: glaukóm, meranie vnútroočného tlaku, metrológia, tonometer, aplanačný tonometer, ICD H40, vnútroočný tlak, tonometer | příloh: 2 | zobrazeno: 205x | publikováno: 11.5.2020

Biokybernetika - Základy Měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Biokybernetika - Základy měření a zpracování biosignálů ve fyziologii

Text je věnován základům měření a zpracování naměřených dat. Jako syntéza přírodních věd se medicína opírá o empirická data získaná měřením. Naprostá většina těchto měření je dnes zprostředkována elektronicky a zpracování získaných výsledků je automatizováno. Moderní technologie tak nesmírně přispěly k efektivitě a spolehlivosti měření a jsou velkým přínosem pro instrumentální diagnostiku. Vedlejším efektem je ale jakási „ztráta identity“ měřících zařízení, která se svým vnějším vzhledem navzájem podobají (klávesnice, displej atd.) ačkoli jde často o zařízení zásadně se lišící měřící metodou a typem měřeného signálu (veličiny). Uživateli těchto moderních zařízení tak princip měření často uniká a spoléhá se na data zobrazená na displeji nebo vytištěná tiskárnou. Kritický pohled na získané výsledky, který může vyloučit zásadní metodické chyby způsobené obsluhou nebo chybnou přípravou měření, je nezbytným předpokladem úspěchu. Jedním z motivů vedoucích k volbě tématu tohoto textu je i několikaletá zkušenost z praktické výuky fyziologie s využitím univerzálního elektronického systému Biopac student Lab.

 
autor: František Barták | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: biokybernetika, biosignály, Biopac student Lab | příloh: 1 | zobrazeno: 2235x | publikováno: 4.7.2014 | poslední úpravy: 10.10.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 22 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. je zátěžový test se současným měřením ventilace, spotřeby kyslíku a výdeje oxidu uh.. .. faktory BTPS a STPD. Uvedeny typy reakcí krevního tlaku na zátěž. U zmíněných ukazatelů zdůrazněn r.. .. BTPS a STPD. Uvedeny typy reakcí krevního tlaku na zátěž. U zmíněných ukazatelů zdůrazněn rozdíl ..

Elektrochemie
.. potenciometrií. Podrobněji je pojednáno měření pH skleněnou elektrodou. Stručně popisuje el.. ..klíčová slova: elektrochemie, elektrochemický potenciál, měření pH, skleněná elektroda, iontově selektivní ele..

Meranie a záznam vitálnych funkcií
.. JNC 6 a podľa WHO, meranie a záznam krvného tlaku, druhy tlakomerov, pomôcky, miesta merania ..

Extrémní stavy
.. Text se věnuje vlivům nízkého parciální tlaku kyslíku na lidský organismus, vlivům působení vys..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. souhrným materiálem ve formě MSL. Pro záznamy z měření je přiložen elektronický protokol s možností auto.. .. srdečnímu a jeho funkčním vlastnostem, dále pak měření elektrické aktivity, a krevního tlaku. Obzvláště .. .. dále pak měření elektrické aktivity, a krevního tlaku. Obzvláště podrobně je rozebrána teorie měř.. .. dále pak měření elektrické aktivity, a krevního tlaku. Obzvláště podrobně je rozebrána teorie měření EK..

Elektroforéza proteinů
.. Názorně je předveden celý postup dělení bílkovin krevního séra, od přípravy a nanášení vzorků sér až po vyh..

Antropometrika
.. se antropometrikou, tedy metodami přesného měření lidského těla pro účely vědeckého zpracování namě..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Měření pH.pdf 6.11.2009 71.1 KB uživatel vzdělávací sít.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Průkaz krve a krevního barviva v moči.pdf 6.11.2009 141.64 KB uživatel v..

Random acces analyzátor (HITACHI 917)
.. se o spektrofotometrické metody, využívající měření absorbance reakční směsi v kyvetě při různých vln..

Zobrazovací technologie CBCT ve stomatologické praxi
.. počet kořenovývh kanálků) a provádět přesná měření (např. tloušťka kosti před implantologickým zákr..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. druhy signálů, jejich význam a interpretaci, měření kotníkových tlaků a některé technické aspekty met.. .. jejich význam a interpretaci, měření kotníkových tlaků a některé technické aspekty metody. Autoři: Iva T..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. demencí a sfinkterovými potížemi při normálním tlaku při lumbální punkci. Všechny tři příznaky se vysk.. .. demencí a sfinkterovými potížemi při normálním tlaku při lumbální punkci. Všechny tři příznaky se vysk..

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie
.. a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hlavní živiny: proteiny, sacharidy, lipidy; m..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. mozgových komôr a zvýšenie vnútrolebkového tlaku s negatívnym ovplyvnením funkcie a štruktúry moz..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. kyslíkem, který je inhalován při vyšším okolním tlaku v prostředí hyperbarických komor, se v průběhu ča..

Stavba atomu - atomové jádro
.. pojednává o interakcích záření s hmotou, o měření v oblasti jaderných věd a o některých pra..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
..klíčová slova: péče, sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, ..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
..klíčová slova: a polohování, kompresivní terapie, neinvazivní měření vitálních funkcí, odběry biologického materiálu, ..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. - Point of Care Testing, což znamená provádění měření a testů in vitro v místě péče o pacienta diag..

Základy biostatistiky
.. statistické pojmy Vlastnosti, přesnost a chyby měření Popisná statistika Pravděpodobnost I..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. na pracovní stanici, ať už to je úprava oken, měření, nejrůznější softwarové rekonstrukce, fúze obraz..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. fóliou a aplikácii kontrolovaného podtlaku na lokalitu rany [2]. Aj napriek nespočetnému m..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-15]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].