Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

VYBRANÉ KAPITOLY Z DETSKEJ KARDIOLÓGIE - MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII

Uvedená publikácia predstavuje prvé podrobné učebné texty zamerané na využitie MRI vyšetrenia v detskej kardiológii. Obrázky uvedené v učebných textoch sú použité z materiálov IZD Trnava, Rádiologickej kliniky LF SZU, z archívu Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb a.s., a Kliniky detskej kardiológie LFUK. Predkladané učebné texty predstavujú súhrn najnovších poznatkov o teoretických princípoch a praktickom využití MR v detskej kardiológii. Táto publikácia je určená najmä pre lekárov zaradených do špecializačného odboru detská kardiológia, kardiológia pre dospelých, rádiológia, ale užitočné informácie v nej nájdu aj pediatri, či študenti lekárskych fakúlt bližšie sa zaujímajúci o uvedenú problematiku.

 

 
autor: Peter Olejník, Zuzana Berecová, Peter Bořuta, Jozef Mašura | LF UK v Bratislave | disciplína: Kardiologie, angiologie, Pediatrie, neonatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Detská kardiológia, MRI | příloh: 3 | zobrazeno: 2780x | publikováno: 7.4.2015 | poslední úpravy: 15.4.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Základy magnetické rezonance - MR technika
.. jsou rozebírány hlavní indikace a kontraindikace MRI.. ..klíčová slova: MRI, technika MRI, přístroje pro MRI, indikace a k..

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou
.. na základě podobných neurozobrazovacích (MRI) nálezů. V písemnictví ji lze naleznout pod růz.. ..klíčová slova: encephalopathy syndrom (PRES), Děti, Kazuistiky, MRI,..

Pelvic organ Prolaps
.. je doplněna obrazovou dokumentací z USG a MRI..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. a některé typické patologické obrazy při MRI se zaměřením na vyšetření břicha, žlučových cest,..

Orthopaedics
.. In spine involvement diagnostics (X-ray, CT, MRI, bone scan) and surgeries (anterior, posterior..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
..klíčová slova: MRI, cévní mozková příhoda, intrakraniální cévní malf..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
.. nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení ob.. ..klíčová slova: morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, vo..

Magnetická rezonance
.. v angl. literatuře magnetic resonance imaging (MRI) jsou označení pro neinvazivní zobrazovací met..

Hypertext atlas of Pathology
.. are available, as well as images from CT and MRI scanners and..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. CT MRI scheme 1 MRI..

Kapitoly z ortopedie
.. páteře obsahuje diagnostiku – rtg, CT, MRI, u nádorů páteře a těžkých poranění páteře. Naplá..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. popřípadě z více zobrazení jednou modalitou (MRI), je stěžejní právě proto, že každé toto zobraze..

Hypertextový atlas patologie
.. vyšetřovací roviny při vyšetřeních z CT nebo MRI (obrázek 2). Studenti rovněž ocení možnost akti..

Selected chapters from neurosurgery
.. a combination of magnetic resonance imaging (MRI) and angiography. The management options for..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].