Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Úvod do matematického modelování s využitím Maple

Úvod do matematického modelování s využitím Maple

Publikace přináší vhodné postupy a metody pro řešení vybraných biologických modelů. Je možné ji využívat ve studiu matematického modelování dvěma způsoby. Studentům, kteří mají větší matematické a informatické znalosti (například v oboru "Matematická biologie", případně dalších studijních oborů a programů MU) bude pomáhat v tom, jak používat a vytvářet modely v systému počítačové algebry Maple. K tomu jim budou sloužit všechny kapitoly publikace. U studentů s nižšími matematickými a informatickými vědomostmi (typicky studenti dalších biologických či zdravotnických oborů, případně dalších programů MU) nebude třeba studovat kapitolu popisující systém Maple. Bude jim stačit nastudovat demonstrativní praktické příklady v systému Maple k lepšímu pochopení metodiky matematického modelování.

 
autor: Jiří Hřebíček, Zdeněk Pospíšil, Jaroslav Urbánek | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: matematické modelování, Maple | příloh: 1 | zobrazeno: 4351x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. výpočetního prostředí a aplikačním software Maple, MATLAB a SPSS. Studentům, kteří mají více znal.. .. výpočty, grid a cloud computing a aplikace Maple, MATLAB a SPSS, které jsou v ní přehledně uve..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. Ve čtvrté kapitole je stručně objasněn systém Maple, který je provozován Masarykově univerzitě v rám.. .. algoritmů (jak to umožňuje současné verze Maple). Přílohy: Příloha Datum Velikost Přístupnost ..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. Úvod do matematického modelování s využitím Maple Environmentální informační systémy Vě..

Rozhodovací stromy a lesy
.. Úvod do matematického modelování s využitím Maple Environmentální informační systémy Vě..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. Úvod do matematického modelování s využitím Maple Environmentální informační systémy Vě..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. Úvod do matematického modelování s využitím Maple Environmentální informační systémy Vě..

Biostatistika
.. Úvod do matematického modelování s využitím Maple Environmentální informační systémy Vě..

Environmentální informační systémy
.. Úvod do matematického modelování s využitím Maple Vědecké výpočty v matematické biologii ..

Analýza a klasifikace dat
.. Úvod do matematického modelování s využitím Maple Environmentální informační systémy Vě..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. Úvod do matematického modelování s využitím Maple Environmentální informační systémy Vě..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].