Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Ošetřovatelství jako vědní obor
..klíčová slova: obory, Aplikované obory, Holistické zdraví, Metaparadigma, Paradigma, ošetřovatelství, Základní obory, Apli..

Ošetrovateľstvo
.. modelu sebaopatery s definovaním základných metaparadigmatických pojmov. Posledná prednáška je venovaná pro.. .. KB registrovaný používateľ – – Metaparadigmatický systém ošetrovateľstva 12.12.2012 499.12 KB .. ..klíčová slova: model, metaparadigma, Hendersonovej model, Oremovej model, Gordonovej..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].