Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Psychosociální vývoj
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. .. podklady pro obor "Psychosociální vývoj", kt.. .. Fišar~autor-44-zdenek-fisar#Dana Janotová, Josef .. .. podklady jsourozděleny podle jednotlivých přednášek takt.. .. vývojových období III; 6. Morální a etické hodnoty; 7. Narušení psychosociálního vývoje v jedn.. ..klíčová slova: ální vývoj, Morální a etické hodnoty, Neurochemie, .. ..klíčová slova: vývoj, Morální a etické hodnoty, Neurochemie, Duševní stav, eutanazie, Stáří, umí..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. je zátěžový test se současným měřením ventilace, spotře.. .. utilizace kyslíku, maximální spotřeba kyslíku a hodnoty přepočtené na kg hmotnosti a na 1 tep. Seznámení .. ..áclav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: zátěžový te..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
..ační w.. .. září 2005 byl veřejně zpřístupněn webový portál, jeh.. ..adislav Dušek~autor-25646-ladislav-dusek#Jan .. ..avním cílem projektu SVOD je vývoj informačních sys.. .. vývoj incidence a mortality zvolené diagnózy. Hodnoty v grafech a tabulkách lze zobrazit v těchto j.. ..klíčová slova: zhoubných nádorů, incidence, mortalita, srovnání se za..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
..anovení Hb ve stolici na automatickém analyzátoru O.. .. Kocna.. .. testy - iTOKS reagují výhradně na lidský hemoglobin, jsou mnohem ci.. .. míry diagnostický přínos, optimalizací cut-off hodnoty je lze nastavit na regionální podmínky sc.. ..klíčová slova: test, analyzátor, karcinom, ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].