Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Multidisciplinárny pohľad na obličky

Multidisciplinárny pohľad na obličky

Príspevok prináša základné informácie z anatómie, histológie, biochémie, fyziológie ako aj patológie obličky. Keďže bol pripravovaný v spolupráci so študentmi, ktorí sami absolvovali všetky predklinické disciplíny, mal by predovšetkým pomôcť študentom medicíny v komplexnom pohľade na obličky a deje, ktoré sa v nich odohrávajú. Určite bude vhodnou pomôckou aj pre starších medikov, ktorí si budú chcieť svoje vedomosti "oprášiť".

Výučbový materiál bol pripravený a vydaný s podporou projektu KEGA – 3/7130/09.

 
autor: Mária Mareková, Roland Oravský, Andrea Pavlíková, Maroš Rudnay, Anna Birková, Jarmila Veselá | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Anatomie, Histologie, embryologie, Lékařská chemie a biochemie, Fyziologie a patologická fyziologie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: oblička, anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, patológia | příloh: 2 | zobrazeno: 8306x | publikováno: 23.11.2011 | poslední úpravy: 9.1.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 3

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. rôznych patologických stavov, pri ktorých sú obličky poškodené sekundárne. Nefrológia sa zaoberá aj mi.. .. obličiek Eliminačné metódy Transplantácia obličky Nádory obličiek a močového mechúra Prílohy: .. ..klíčová slova: Obličky, dialýza, transplantácia o..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
.. články: Multidisciplinárny pohľad na obličky..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
.. liečby a na čakaciu listinu pred transplantáciou obličky. Kardiovaskulárne ochorenie je vedúcou príčinou m..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].