Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly

Video názorně popisuje techniku zakládání kapnoperitonea a založení vstupů do dutiny břišní při laparoskopických výkonech. U pacienta s oboustrannou tříselnou kýlou je provedena transabdominálním přístupem preperitoneální plastika obou třísel. V průběhu operace jsou přehledně vypreparovány všechny anatomické struktury a prevesikálně implantována síťka. Při uzavření peritonea je užita alternativní technika rekonstrukce pobřišnice.

 
autor: Ivo Rovný, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Laparoskopie, tříselná kýla | příloh: 1 | zobrazeno: 24773x | publikováno: 2.2.2007 | poslední úpravy: 4.10.2011

Vrozená dysplasie kyčelních kloubů

Vrozená dysplasie kyčelních kloubů

Přednáška vysvětlující diagnosu, principy konservativní i operativní léčby vrozené dysplasie kyčelních kloubů.

 
autor: S. Popelka, Rastislav Hromádka | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: kyčelní kloub, dysplasie, vrozený, dětská ortopedie | příloh: 1 | zobrazeno: 12232x | publikováno: 14.2.2007 | poslední úpravy: 23.6.2009
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 29 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 17

Random acces analyzátor (HITACHI 917)

Oko a oční vady

Biofyzika vidění

Morbus Perthes

Coxa vara adolescentium

Řešení hlubokého infektu endoprotéz

Orthopaedics

Kapitoly z ortopedie

Návody k praktickým cvičením z biochemie

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob

Lekárska chémia - Návody a protokoly na praktické cvičenia

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

T-lymfocyty a ich subpopulácie

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

Zobrazovací metody využívající neionizující záření

Rohovka - 1.časť

Extrémní stavy

Hyperbarická oxygenoterapie

Nekonvenčné T-lymfocyty

Plastická a rekonstrukční chirurgie

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Vědecká příprava pro Zubní lékařství – cvičení

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].