Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Onkologické Ochorenia v detskom veku

Onkologické ochorenia v detskom veku

Cieľom predkladaného učebného textu je prehľadne priblížiť študentom medicíny pred záverečnou štátnou skúškou z pediatrie a lekárom v príprave na špecializačnú skúšku z pediatrie základné a najnovšie poznatky o klinickom priebehu, diagnostike a liečbe onkologických ochorení, ktoré sú typické pre detský vek.

 
autor: Alexandra Kolenová | LF UK v Bratislave | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Leukémia, lymfómy, extrakraniálne solídne nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 2668x | publikováno: 26.3.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 29 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 20

Vybrané kapitoly z oftalmológie
..klíčová slova: metódy v oftalmológii, refrakčné vady, ochorenia orbity, ochorenia očných adnex, ochorenia s.. ..klíčová slova: ochorenia očných adnex, ochorenia spojovky a rohovky, ochorenia šošovky, glaukóm, neuro-oftalmológia, ..

Rohovka - 1.časť
.. seminár V práci sa rozoberá anatómia a základné ochorenia rohovky, možnosti liečby a operačné pos.. .. práci sa rozoberá anatómia a základné ochorenia rohovky, možnosti liečby a operačné postupy,  nap.. .. 1 mm – tzv. limbus. Kolagénové lamely rohovky majú veľmi pravidelnú štruktúru z paralelne uspo.. ..klíčová slova: Ochorenia.. ..klíčová slova: rohovky..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. ochorenia rohovky, napríklad degeneratívne choroby (.. .. ochorenia rohovky, napríklad degeneratívne choroby (Fuchsova d.. .. sú hlavne čas odberu od smrti, závažné infekčné ochorenia donora, počet endotelových buniek transplantátu a.. .. rohovky Mnohé choroby rohovky,  napríklad d..

Metódy merania vnútroočného tlaku
.. vyvolaným vonkajším tlakom dochádza k deformácii rohovky, ktorá sa deformuje menej, keď je VOT vyšší a nao..

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení
..klíčová slova: neinfekčné ochorenia. Kardiovaskulárne ochorenia, kardiovaskulárne r..

Základy mamológie
..klíčová slova: ochorenia prsníkov, diagnostika, liečba, ochorenia p..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. a ambulantnej praxi. Ideálna infekcia. Infekčné ochorenia - história, súčasnosť. Všeobecná problematika ant.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Infekčné ochorenia 5.5.2008 18.61 MB ktokoľvek – – ..

Dětská oftalmologie - 1.díl
.. dětské oftalmologie - onemocnění víček a očnice, rohovky, sítnice a zrakového nervu u dětí, retinopatie ne.. .. – Dětská oftalmologie I - kap2: Choroby rohovky u dětí 30.7.2008 200.96 KB uživatel vzdělávací sí..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. pri ktorom je selektívne odstránená predná časť rohovky pri rôznych patologických zmenách spôsobujúcich u.. .. pri ktorom je selektívne odstránená predná časť rohovky pri rôznych patologických zmenách spôsobujúcich u..

Neurooftalmológia
.. Základy anatómie oka pre medikov Ochorenia ciev sietnice, oftalmogerontológia, .. ..klíčová slova: terč zrakového nervu, ochorenia zrakového nervu, zrenica, diplopia, ptóza, z..

Vybrané kapitoly z angiológie
.. ochorenia patria k základným príčinám morbidity a mort..

Choroby gingív
.. ochorenia gingív patria medzi najrozšírenejšie formy záp.. ..klíčová slova: zápalové ochorenia,..

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. a parametrov z nasledovných skupín: infekčné ochorenia, štúdie rastu a vývinu detskej populácie a rep.. ..klíčová slova: populácia, zdravie, infekčné ochorenia..

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť
.. Ďalej si treba všimnúť pomer priehľadnej rohovky (tvorí 1/6 fibrózneho obalu) oproti n..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. a pneumónia. Uvedená je charakteristika ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, te.. .. starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému - skripta 26.10.2012 987.17 ..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. vydania aktuálne poznatky o najčastejších ochoreniach a problémoch spojených so zažívacím trak..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. sú pomerne neurčité a ľahko zameniteľné s inými ochoreniami. Preto je veľmi dôležité, aby sme boli inf.. .. všeobecného lekára hematoonkologickými ochoreniami veľmi zrozumiteľne a prakticky informuje o s..

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
.. pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia. Kompliancia a adherencia u pacienta s..

Vybrané kapitoly z primárnej ošetrovateľskej starostlivosti
.. výskytu, intenzity a dôsledkov potenciálneho ochorenia alebo poškodenia zdravia príslušnej populácie v b..

Transkraniálna magnetická stimulácia
.. dráh, hodnotenie závažnosti a progresie ochorenia, eventuálne zhodnotenie efektu liečby). Súčasťou ..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. metódy pre alergiu a autoimunitné ochorenia  67  Záver ..

Schizofrénia
.. je spomenutá len okrajovo vo vzťahu ku konceptom ochorenia a symptómom. Do textu sú začlenené obrázky, prič..

Novinky v infektológii
.. ako i infektológom a záujemcom o infekčné ochorenia. Veríme, že čitateľ nájde v publikácii aktuálne i..

Syndroma caudae equinae discogenes
..klíčová slova: ochorenia medzistavcových platničiek, komplikácie, syndróm ..

Základy anatómie oka pre medikov
.. injekcií do sklovca pri degeneratívnych ochoreniach sietnice a makuly Glaukómové ochorenie ..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. bolesti a fyzickej disability. Za hlavné ochorenia, ktorým sa venovala zvýšená pozornosť, boli vybr..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. zdravotná starostlivosť pacientom s najťažšími ochoreniami, úrazmi, alebo ak je potrebná operácia. V ne.. .. najmä pacientom s najťažšími akútnymi ochoreniami, úrazmi, alebo ak je potrebná náročnejšia oper..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. informace, které se týkají problematiky chorob rohovky, včetně obrazové dokumentace. Uvádí také onemo..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. komora predstavuje priestor medzi zadnou plochou rohovky a prednou plochou dúhovky. Za normálnych o..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-06-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].