Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii

Operační technika v neurochirugii má svá specifika, která vychází z anatomických a fyziologických podmínek nervového systému. Na počátku operace je nutno překonat jeho ochranné kostěnné a vazivové obaly, dále následuje vlastní výkon na mozku či míše a konec operace je věnován rekonstrukci s vodotěsným uzávěrem původních obalů nervového systému. Kromě základních operačních výkonů se většina operaci provádí mikrochirurgickou operační technikou. Nezbytnou podmínkou, kromě zvládnutí mikrochirurgické operační techniky, je nutnost adekvátního technického vybavení operačního sálu. Především v neuroonkologii se dále užívá řada přístrojů (neuronavigace, elektrofyziologický monitoring, peroperační zobrazovací metody), které pomáhají zvýšit radikalitu a bezpečnost resekčních výkonů.

 
autor: Marek Sova, Pavel Fadrus, Václav Vybíhal, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: kraniotomie, trepanace lebky, chronický subdurální hematom, akutní subdurální hematom, zevní komorová drenáž | příloh: 1 | zobrazeno: 979x | publikováno: 21.6.2019 | poslední úpravy: 22.6.2019

Záznam vybrané Operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii

Vizuální zážitek a osobní zkušenost je jedna z nejlepších forem výuky. Je to vlastně poslední předstupeň před tím, aby uvedený výkon mohl provést člověk sám. V rámci chirurgie platí tato skutečnost ještě více, proto je nezbytně nutné, aby v dnešní moderní době existovala k základní chirurgické problematice výuková videa. Vedení dětské chirurgie a neurochirurgie se rozhodlo zpracovat první výukové materiály tohoto formátu (v rámci hlavních specializací) a navázat je na systém OPTIMED, který je jakousi databází toho, co se studenti mají naučit v průběhu svého studia. Jedná se o základní operace v dětské chirurgii (apendektomie), traumatologii (zlomenina lokte, zlomenina předloktí), urologii (operace hydronefrózy) a hrudní chirurgie (operace vpáčeného hrudníku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chirurgie I a II ve 4. ročníku. Dále se jedná o specializované neurochirurgické výkony (operace krční páteře, kraniektomie, subdurální krvácení, mozkový a míšní tumor, cévní malformace mozku). Materiál je určen pro studenty předmětu Chirurgie III v 5. ročníku.

 
autor: Ladislav Plánka, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie, Neurochirurgie, Pediatrie, neonatologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Operační video, dětská chirurgie, neurochirurgie | příloh: 13 | zobrazeno: 3127x | publikováno: 2.12.2015

Zlomeniny distálního radia, dlahová Operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia patří mezi nejčastější zlomeniny v traumatologii. Většina těchto zlomenin se v posledních desetiletích léčí operačně. Předkládáme prezentaci ošetření zlomeniny distálního radia typu C podle AO klasifikace dlahovou technikou volárním přístupem. Při operaci byla použita dlaha Aptus s možností využití výkyvných a úhlově stabilních šroubů.

 
autor: Radek Veselý, Jan Trávník, Radomír Suchomel, Jaroslav Winkler, Radim Herůfek, Libor Paša | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: zlomenina, distální radius, volární přístup | příloh: 1 | zobrazeno: 3772x | publikováno: 13.7.2016

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Za rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v přepočtu na 100.000 žen) činila 15,4. Incidence i mortalita vykazují v posledních letech jednoznačně klesající tendenci. Nejvyšší incidence byla ve věkové skupině 40 - 44 let. Nejčastěji je onemocnění diagnostikováno v I. stádiu (47 % v roce 2014), následují stádia III. (20 %), II. a IV. (shodně 13 %). U 7 % nově hlášených případů v roce 2014 nebylo stadium v době diagnózy určeno. Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Karcinom ovaria se vyskytuje ve všech věkových skupinách žen. Incidence karcinomu ovaria dle NOR (Národní onkologický registr) v České republice 20,2/100000 žen. Téměř 70 % případů je stále diagnostikovaných v pokročilých stádiích FIGO III – IV. Pacientky v I. klinickém stádiu dosahují 5-letého přežití v 80 - 90 %, 60 % pacientek ve II. klinickém stádiu přežije 5 let, ve III. stádiu se jedná o 23 % a ve IV. stádiu o méně než 15 % pacientek.

Cílem souboru obsahujícího pět samostatných videí je názorně demonstrovat problematiku chirurgické léčby karcinomu děložního hrdla, těla a ovaria.

 
autor: Vít Weinberger, Luboš Minář, Petra Vinklerová | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: gynekologie, onkogynkologie, karcinom hrdla dělohy, karcinom těla dělohy, karcinom ovaria, operační léčba | příloh: 5 | zobrazeno: 3178x | publikováno: 4.10.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 141 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 17

Den na operačním sále - sterilizace
.. "Den na operačním sále - sterilizace" je určené studentům obo.. ..Video "Den na operačním sále - sterilizace" j.. .. na video.. ..klíčová slova: operační sál, perioperační péče, sest..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
.. video.. .. obsahuje operační úpravu hypermobility a hypotonie uretry. .. ..Videozáznam obsahuje operační úpravu hypermobility a hy..

Odstranění lipomu na operačním sále
.. video.. .. zobrazuje operační postup při odstranění velkého nezhoubného nádoru .. ..Video zobrazuje operační postup při odstranění velkého .. .. citlivé [?] Licence Odstranění lipomu na operačním sále 7.4.2016 kdokoli – Pracoviště: I. ch..

Artroskopie zápěstí
.. video.. .. zápěstí je progresivně rozvíjející se operační technika, která má v oboru chirurgie ruky n..

TEM - transanální endoskopická mikrochirurgie
.. video.. .. fakult a lékařům se zájmem o chirurgii využití operačního rektoskopu v chirurgické léčbě zhoubných a nezh.. .. video "TEM - transanální ednoskopická mi.. .. 24.4.2017 kdokoli – Pracoviště: Klinika operačních..

MIPO technika LCP dlahou 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3
.. video.. ..Video znázorňuje ošetření nitrokloubní zlomeniny proxi.. .. 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3 - videoprezentace (8 min) - pro rychlejší připojení (400 .. ..klíčová slova: operační zákrok, ..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. video.. .. postup vytvoření zvířecího modelu aterosklerózy, operační postup a instrumentárium a následné zpracování ma..

Poranění pánve a acetabula
.. video.. .. poranění LS páteře a pánve, navigace při operační léčbě zlomenin pánve, komplikace léčby zlomenin p.. .. uživatel – – Navigace při operační léčbě zlomenin pánve, S.Taller | 8.11.2010 35.08 ..

Bolestivá zarudlá kožní léze na chodidle po pobytu v Thajsku (kasuistika)
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové video.. .. 2 týdnech přichází pacientka na kontrolu (viz. video.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kasuistika 7 - video 2.1.2007 kdokoli – Předměty/kurzy Tropické ..

Neuromodulácia dolných močových ciest
.. pomôcky~clanky.php?s=multimedia#Digitálne video.. ..video je určené pre študentov v pregraduálnom ako aj v ..

Kasuistika - Recidivující léze na chodidle
.. video~sekce-video#Obrazové .. .. Jaká je diagnóza a prognóza této afekce. Video zobrazuje konkrétní pacientku s postižením. Vaš.. .. citlivé [?] Licence Kasuistika 5 - otázka - video 2.1.2007 kdokoli – Předměty/kurzy Tropické ..

Zhotovení western blotu
.. video.. ..Video "Zhotovení western blotu" seznamuje ..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. video.. .. slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné se.. .. videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační ma.. .. slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné se.. .. bariérových ošetřovatelských postupů. Připravené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační ma.. ..klíčová slova: operační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, z..

MedicalMedia.eu
.. video.. ..klíčová slova: video, videoserver, medical,..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
.. stomatologie 2.9.2015 kdokoli – – Video: Klasický kartáček 2.9.2015 kdokoli – &n..

Using MIPO technique, LCP 4,5/5,0, to treat intraarticular proximal tibia fracture
.. video.. .. very difficult therapeutic problem. In hhis video is showed minimal invasive treatment of the.. .. 4,5/5,0, zlomenina proximální tibie typ 41 C3 - video (8 min) - lowres(150 kb/s) 15.10.2008 16.93 MB..

Blood taking
.. video.. .. video recording is destined for supplementation of the..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. video.. ..Video názorně popisuje techniku zakládání kapn..

Random access analyser (HITACHI 917)
.. video.. .. potassium, and chlorides. The duration of the video is 17..

Kapitoly z ortopedie
.. z ortopedie. Konkrétně se jedná o artroskopii, poperační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bole.. .. artroskopií, indikace a možnosti. Výukový text Operační a protetické možnosti léčení kostní nádorové bole.. ..klíčová slova: diagnostika, léčení konzervativní, léčení operační..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. video.. .. analyzátoru Elecsys, délka videa 3 min. Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vz..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. video.. .. video o automatických biochemických analyzátorech vz..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. video.. ..Videoukázka automatického analyzátoru Cobas Mira-plus v..

Léčba poruch plodnosti
.. video.. ..Video popisuje cyklus mimotělního oplodnění prováděný v..

Automatizace v klinické biochemii
.. video.. .. video o automatických biochemických analyzátorech &q..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. video.. .. video o automatických biochemických vzniklo ve s..

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby
.. video.. .. je předvedena metodika odběru kostní dřeně na operačním sále, ve druhé části pak vlastní zpracování dřeň.. .. krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o způsobu odběru a zpacování kostní dře..

Minimálně intervenční stomatologie
.. k přednáškám~sekce-pkp#Výukové video.. .. stomatologie 4.9.2015 kdokoli – – Video: Tunelová preparace 4.9.2015 kdokoli – ..

Automatic urinalysis
.. video.. .. examination of urine. This instruction video on automatic biochemical analysers was made in.. .. image of native urine. The duration of the video is 7 min.  Links: Link Date..

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. video.. .. stanovit až 35 různých parametrů. Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vz..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-14]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].