Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Manuál pro zvýšení publikační gramotnosti pro potřeby pregraduálních a postgraduálních studentů MU
.. a postupy při tvorbě vědeckých publikací, ať už originálních článků nebo článků přehledových. Manuál je tvoř.. .. zde rozebrány různé typy článků (např. původní článek, přehledová práce, dopis editorovi, apod.). Byl v.. ..klíčová slova: Originální článek, scientometrie, publikační gramotnost, rec.. ..klíčová slova: článek, scientometrie, publikační gramotnost, recenzní ř..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO
.. Modul nabízí jak přehledové tabulky, tak i originální schémata s využitím původních makro- a mikr..

Automatické odsávání z povrchu Kofferdamu
.. článek popisuje klinickou techniku, jak zajistit..

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni
.. článek popisuje nejen medicínské zkušenosti nabyté při p..

Zkušební testy z pediatrie
.. dětské lékařství. Zkušební test obsahuje vždy originální sadu 30 otázek, proporcionálně namíchaných. Po ka..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. studenty 2. a 3. ročníku fyzioterapie 3.LF UK. Článek obsahuje tři videa zabývající se vyšetřením, klin..

Analýza a klasifikace dat
.. se touto problematikou nesou i anglický originální název „data mining“ a v české ko..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. a mírně rozšířený o další poznámky. Je originálním výtvorem autora na základě znalosti literatury i.. .. Článek se odkazuje na E-learningový kurz Topografická a..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. s přesnější a rychlejší vyhledávání, bude-li článek podle něho tříděný. Tyto mechanismy bývají označo..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-05-29]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].