Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění principů a klinického významu nové zobrazovací modality - hybridní pozitronové a výpočetní tomografie (PET/CT). Pozitronová emisní tomografie (PET) je metoda, kdy po nitrožilně podaném malém množství radioaktivní látky značené pozitronovým zářičem získáme tomografické řezy různých tkání celého těla v různých rovinách. PET umožňuje detekci a následnou registraci změn metabolizmu v patologicky změněné tkáni, jedná se tedy o tzv. molekulární zobrazování. |Součástí výukového programu jsou příklady klinického využití PET v praxi (6 kazuistik).

 
autor: Milan Kamínek, Miroslav Mysliveček, Pavel Koranda, Jaroslav Ptáček | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Nádory, Zobrazovací techniky, Pozitronová tomografie, Výpočetní tomografie, PET/CT | příloh: 1 | zobrazeno: 7726x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Computed tomography - CT

Computed tomography - CT

This ppt teaching file resumes the principle, technical features and current methods of CT examinations in clinical practice. The presentation includes a lot of pictures, which ilustrative shows possibilities of CT and help us understand it´s principles.
The presentation is followed by control questions (multi-choice test)

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Biofyzika, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Presentations | klíčová slova: CT, spiral CT, MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfusion CT, radiation burden in CT examinations | příloh: 2 | zobrazeno: 3395x | publikováno: 4.3.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Výpočetní tomografie - CT

Výpočetní tomografie - CT

Komentovaná ppt prezentace podává přehled principu, technických základů a současných technik CT vyšetření spolu s možnostmi jeho vyšetření. Prezentace obsahuje množství obrázků a schémat dané problematiky, které usnadňují pochopení probírané látky a ukazují veškeré možnosti tohoto vyšetření.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: CT, spirální CT, MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT vyšetřeních | příloh: 2 | zobrazeno: 7303x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 26 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 17

Study materials for modul IC - Radiology

Interaktivní výuka anatomie

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie

Cévy břicha a pánve

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG

Přehled lymfatického systému

Aneuryzma abdominální aorty

Nukleární medicína v onkologii

Orthopaedics

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky

Hypertext atlas of Pathology

eOtorinolaryngologie

Virtuální mikroskop

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Kapitoly z ortopedie

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ

Hypertextový atlas patologie

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky

T-lymfocyty a ich subpopulácie

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam

Nekonvenčné T-lymfocyty

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].