Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 2

Ošetřovatelství jako vědní obor
..klíčová slova: obory, Aplikované obory, Holistické zdraví, Metaparadigma, Paradigma, ošetřovatelství, Základní obory, Apli..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. prameny o historii EBM, vývoji názorů na paradigma klinické otázky, postupy vyhledávání důkazů a jej..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].