Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7

Praktická cvičení z biologie a genetiky

Praktická cvičení z biologie a genetiky

Prezentace z praktických cvičení z biologie a genetiky publikovaná na internetu. Umožňují studentům i ostatním zájemcům neomezený přístup k vykládané látce. Presentations from the practical training published on the internet. They provide unrestricted access to the subject curriculum for students as well as for interested general audience.

 
autor: Lucie Šedová, Aleš Panczak, Drahomíra Křenová, Jaroslav Kotlas, František Liška, Berta Otová, Ondřej Šeda | 1.LF UK | disciplína: Biologie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: populační genetika, molekulární genetika, imunogenetika, molekulární genetika nádorů | příloh: 1 | zobrazeno: 10517x | publikováno: 6.12.2006 | poslední úpravy: 28.5.2009

Praktická cvičení z preventivní stomatologie

Praktická cvičení z preventivní stomatologie

Cílem praktických cvičení z preventivní stomatologie je naučit se správně vyšetřovat chrup a dásně, detekovat plak, demonstrovat přítomnost plaku pacientovi, vysvětlit pacientovi význam plaku a jeho roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně odstraňovat a nakonec profesionálně vyčistit pacientův chrup.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | klíčová slova: chrup, dásně, plak, onemocnění zubů, prevence | příloh: 5 | zobrazeno: 4227x | publikováno: 2.9.2015

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.

Předkládaná skripta pro výuku praktických cvičení z lékařské chemie, molekulární biologie a biochemie vycházejí z textu publikovaného v roce 2004. Od té doby došlo k řadě různých změn a tak bylo nutno texty upravit pro stávající potřeby. V důsledku inovace ve výuce uvedených oborů byla některá čistě teoretická témata vypuštěna, zejména ta, která budou probírána na seminářích. Naopak jiné kapitoly byly doplněny.

 

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení

Anatomická pitva je neoddělitelnou součástí studia anatomie. Je důležitá zejména proto, aby si student ujasnil topografická vztahy orgánů a struktur, o nichž se dozvěděl při studiu systematické anatomie. Cílem výukového filmu Anatomická pitva – Úvod do pitevních cvičení je podat studentům lékařské fakulty informace, na základě kterých budou schopni preparovat kteroukoliv oblast lidského těla, pod dohledem zkušeného učitele anatomie. Film informuje pouze o technice pitvy, pro pitvu konkrétních oblastí těla musí student nastudovat postup z učebnice.

 
autor: Ivana Svíženská, Eva Ondroušková, Monika Žižlavská | LF MU | disciplína: Anatomie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: anatomická pitva, skalpel, pinzeta, kožní řezy, preparace podkoží, preparace svalů, cévy, nervy | příloh: 1 | zobrazeno: 10416x | publikováno: 6.4.2012 | poslední úpravy: 14.5.2012

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem - 2. část navazují na skriptum Plašilová, J. - Kozlíková, D. Základy latinské lékařské terminologie. Vztahují se k látce probírané v letním semestru. Obsahují gramatický výklad , cvičení a klíč k tématům: adjektiva 3. deklinace, participium prézenta aktiva, stupňování adjektiv, konjunktiv prézenta a číslovky.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, gramatika, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 5213x | publikováno: 24.6.2014 | poslední úpravy: 5.9.2019

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Materiál obsahuje výklad a procvičení gramatické látky probírané v zimním semestru 1. ročníku v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminolo-gie. Praha. Karolinum, 2012.
Úvodní část s nahrávkou je věnována výslovnosti latiny. V další části je předkládán výklad gramatiky. Třetí část obsahuje cvičení určená k vypracování, ve čtvrté části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, jazyky, gramatika, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 9325x | publikováno: 29.3.2013 | poslední úpravy: 5.9.2019

cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Kurz obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v latině a řečtině v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminologie. Praha. Karolinum, 2012.
V první části je předkládán výklad, v němž je postupně zařazováno poučení o latinských a řeckých prefixech a sufixech a řeckých slovních základech. V závěru této části je uveden celkový abecední seznam latinských a řeckých prefixů, seznam sufixů a abecední seznam nejdůležitějších řeckých základů.
Druhá část obsahuje cvičení určená k vypracování, v poslední části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, jazyky, slovotvorba, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 4659x | publikováno: 22.1.2015 | poslední úpravy: 2.2.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 90 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Základy speciální receptury léčivých přípravků
.. II. Obsahem navazují na dříve vydaný učební text Praktická cvičení z farmakologie. Tato část je doplňkem k v.. .. výuku speciální receptury v rámci praktických cvičení v předmětu Farmakologie – cvičení I a Far.. .. MEFANET – Předměty/kurzy Farmakologie I - cvičení [VLFA0621c] Farmakologie I - přednáška [V..

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část
.. fyziologie, a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, Z.. .. a to jak pro přednášky, tak i praktická cvičení (VSPF0521p, ZLPF0521p, VSPF0521c, ZLPF0521c,.. .. přednáška [ZLPF0521p] Patologická fyziologie I - cvičení [VSPF0521c] Patologická fyziologie I - cvičení [Z..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. otázky. Vhodné pro tisk a vyplňování během cvičení. Velmi užitečným a ve cvičeních i textu učeb.. .. citlivé [?] Licence Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie 23.3.2011 kdokoli – .. ..klíčová slova: Praktická cvičení, Fyziologie, návody, pr.. ..klíčová slova: cvičení, Fyziologie, návody, ..

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
.. Předměty/kurzy Histologie a embryologie I - cvičení [VLHE0221c] Histologie a embryologie I -..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. přináší inovovanou verzi laboratorních úloh pro praktická cvičení z lékařské biofyziky na lékařské fakultě .. .. verzi laboratorních úloh pro praktická cvičení z lékařské biofyziky na lékařské fakultě v Hradci.. .. nutnosti aktualizace podkladových materiálů pro praktická cvičení pregraduálních studentů prvního roční.. .. aktualizace podkladových materiálů pro praktická cvičení pregraduálních studentů prvního ročníku  v p..

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)
.. u člověka. Nově obsahuje interaktivní studijní cvičení, která doplňují informace získané při práci s atl.. .. Předměty/kurzy Histologie a embryologie I - cvičení [ZLHE0221c] Histologie a embryologie I - cvičení ..

Vyšetření moče diagnostickými proužky
.. výsledků. Videa slouží k doplnění praktických cvičení předmětu b.. .. sítě MEFANET – Předměty/kurzy Biochemie - cvičení [ABCHc] Biochemie - cvičení [BLBC0211c] B..

Farmakovigilance a propagace léčiv
.. I - přednáška [BZFA0321p] Farmakologie I -cvičení [BZFA0321c] Farmakologie II [BZFA0422]..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
.. experimentů se svalem (nahrazuje a doplňuje praktická cvičení se živým objektem). Výukový program je ny.. .. textem, slouží k vysvětlení a praktickému procvičení prostřednictvím virtuálních experimentů se sval..

Histologický atlas LF MU
.. učebnice, ale jako doplněk k přednáškám, cvičením a jiným studijním materiálům. Preparáty, které j.. .. kdokoli – Předměty/kurzy Histologie - cvičení [aBFHI021c] Histologie - přednáška [aBFHI021p] Hi..

Praktikum z patologické fyziologie
.. text, který bude sloužit k výuce praktických cvičení studentů všeobecného lékařství a zubního lékařs.. .. Předměty/kurzy Patologická fyziologie I - cvičení [VSPF0521c] Patologická fyziologie I - cvičení [Z..

Experimentálně navozená ateroskleróza u pokusného zvířete
.. je určen vyučujícím a studentům praktických cvičení z patologické fyziologie Všeobecného (VL) a Zu.. .. přednáška [ZLPF0521p] Patologická fyziologie I - cvičení [ZLPF0521c] Patologická fyziologie I - cvičení [V..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
.. je souborem aktuálních návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. O.. .. přednáška [VSPF0521p] Patologická fyziologie I - cvičení [VSPF0521c] Patologická fyziologie II [VSPF0622] ..

Practicals in Pharmacology
.. (Praktická cvičení z farmakologie, Masarykova univerzita, 2.. .. (Praktická cvičení z farmakologie, Masarykova univerzita, 2006,..

Základy metod korekce refrakčních vad
.. I - přednáška [BONR0341p] Nauka o refrakci II - cvičení [BONR0442c] Nauka o refrakci II - přednáška [B..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. [ZLPZ041p] Preventivní zubní lékařství - cvičení [ZLPZ041c] Konzervační zubní lékařství - kario..

Základy farmakoekonomiky
.. II - přednáška [VLFA0722p] Farmakologie I - cvičení [VLFA0621c] Farmakologie II - cvičení [..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. i bakalářských oborů pro přípravu na praktická cvičení z histologie a embryologie a je hlavním s.. .. (kolektiv autorů, 1998) pro výuku v praktických cvičeních na stránkách internetu. Studijní materiál (te..

Čelistní anomálie
.. II [STOC0752] Stomatologická chirurgie II cvičení [STOC0752c] Stomatologická chirurgie II ..

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
.. chirurgie - SRZ [ZLCZ10XX] Orální chirurgie I - cvičení [ZLOC0451c] Orální chirurgie I - přednáška [ZLO..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
.. [BZPY051] Ošetřovatelství v psychiatrii - cvičení [BSPY051c] Ošetřovatelství v psychiatrii - cv..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl
.. I - přednáška [ZLOR0641p] Ortodoncie I - cvičení [ZLOR0641c] Ortodoncie II - přednáška [ZLOR0742p ..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl
.. I - přednáška [ZLOR0641p] Ortodoncie I - cvičení [ZLOR0641c] Ortodoncie II - přednáška [ZLOR0742p ..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. I [BOFZ0121] Fyzika II [BOFZ0222] Fyzika II - cvičení [BOFZ0222c] Fyzika II - přednášky [BOFZ0222p] Lé..

Rozštěpové vady obličeje
.. MEFANET – Předměty/kurzy Ortodoncie I - cvičení [ZLOR0641c] Ortodoncie I - přednáška [ZLOR0641p] ..

Základy receptury léčivých přípravků
.. MEFANET – Předměty/kurzy Farmakologie I - cvičení [ZLFA0621c] Farmakologie II - cvičení [..

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů
.. Lékařská chemie [VSLC021] Lékařská chemie - cvičení [BLLC0111c] Lékařská chemie - cvičení [VSLC011c] ..

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU
.. I - přednáška [VLFA07212p] Farmakologie I - cvičení [VLFA07212c] Farmakologie I - přednáška [Z..

Praktikum z patologické fyziologie
.. fyziologie je souborem návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie; kromě detailních po..

Histologie
.. Předměty/kurzy Histologie a embryologie I - cvičení [ZLHE0221c] Histologie a embryologie I -..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].