Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Prezentácia antigénov

Prezentácia antigénov

Špecifická imunitná odpoveď začína po vstupe cudzorodých antigénov do organizmu alebo po objavení sa autoantigénov pri poruche imunitnej tolerancie. Charakter imunitnej odpovede (IO), ktorý vyvolajú (protilátkový alebo bunkový) závisí od ich biochemickej štruktúry. Niektoré na to, aby imunitnú odpoveď vyvolali, sa musia najprv opracovať v tzv. bunkách prezentujúcich antigén, nadviazať na prezentačné molekuly a až takto ich T-lymfocyty dokážu rozpoznať, následne sa aktivovať a sprostredkúvať svoje špecifické efektorové funkcie. Patria sem predovšetkým proteíny, glykolipidy a niektoré metabolity, ktoré vznikajú pri biosyntéze vitamínov. Antigény proteínového charakteru spracúvajú bunky prezentujúce antigén (APC) a prezentačnými molekulami sú HLA-molekuly prvej triedy (endogénna dráha prezentácie) alebo druhej triedy (exogénna dráha prezentácie). Pre glykolipidy sú prezentačné molekuly CD1-antigény a pre metabolity vitamínov MR-1 molekuly. Poly (oligo) sacharidové antigény T-lymfocyty nestimulujú, tieto aktivujú iba B-lymfocyty a to priamo, bez predchádzajúceho spracovania v APC. Napokon existuje skupina antigénov, ktoré označujeme ako superantigény, ktoré sa vyznačujú tým, že sa súčasne viažu na HLA-molekuly buniek prezentujúcich antigén aj antigénový receptor T-lymfocytov, čím aktivujú oba typy buniek. Spôsobí to masívnu syntézu prozápalových cytokínov y vývoj klinických príznakov ako pri septickom šoku.

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Prezentácia antigénov, HLA, CD1, MR1, superantigén | příloh: 1 | zobrazeno: 9248x | publikováno: 27.3.2013 | poslední úpravy: 13.5.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 20 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Príprava a aplikácia liekov
.. Licencia Priprava a aplikácia liekov - úvod - prezentácia 9.11.2011 2.09 MB ktokoľvek – – ..

Infúzioterapia a transfúzioterapia
.. Klinicky citlivé [?] Licencia Infúzioterapia - prezentácia 11.11.2011 2.6 MB ktokoľvek – – ..

Meranie a záznam vitálnych funkcií
.. a záznam vitálnych funkcií - telesná teplota - prezentácia 9.11.2011 1.41 MB ktokoľvek – – ..

Odber a odosielanie biologického materiálu
.. a odoslanie biologického materiálu - úvod - prezentácia 9.11.2011 2.95 MB ktokoľvek – – ..

Fyzická mobilita a imobilita
.. [?] Licencia Fyzická mobilita a imobilita - prezentácia 9.11.2011 8.21 MB ktokoľvek – – ..

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
.. [?] Licencia Posudzovanie stavu výživy - prezentácia 11.11.2011 939.93 KB ktokoľvek – – ..

Obväzový materiál a obväzová technika
.. citlivé [?] Licencia Obväzový materiál - prezentácia 9.11.2011 5.57 MB ktokoľvek – – ..

Starostlivosť o pomôcky
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Dezinfekcia - prezentácia 11.11.2011 745.99 KB ktokoľvek – – ..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. citlivé [?] Licencia Vyprázdňovanie moču - prezentácia 1.12.2011 2.29 MB ktokoľvek – – ..

Aplikácia injekcií
.. Príprava injekcií, aplikácia i.c. injekcie - prezentácia 11.11.2011 1.22 MB ktokoľvek – – ..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. Klinicky citlivé [?] Licencia Oxygenoterapia - prezentácia 9.11.2011 3.45 MB ktokoľvek – – ..

Hygienická starostlivosť
.. citlivé [?] Licencia Hygienická starostlivosť - prezentácia 9.11.2011 5.06 MB ktokoľvek – – ..

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii
.. techniky a postupy v chirurgii 1 - prezentácia 2.12.2011 2.05 MB ktokoľvek – – ..

Punkcie
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Punkcie - prezentácia 2.12.2011 1015.84 KB ktokoľvek – – ..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. [?] Licencia Endoskopické vyšetrovacie metódy - prezentácia 2.12.2011 2.93 MB ktokoľvek – – ..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. heterogénnu populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR), ich delíme na dve základné po.. .. Imunologický ústav Súvisiace články: Prezentácia.. .. heterogénnu populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR) ich delíme na dve základné pop..

Webcasting a vzdelávanie
..  - Snímky z prezentácie (PowerPoint prezentácia). Doplňjúce informácie o archivovaných pre..

Rohovka - 1.časť
..Prezentácia - klinický seminár V práci sa rozoberá anatómia a..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. alfa/beta T-lymfocytmi, pretože vlastnia súčasne antigénový receptor oboch. Najtypickejšou vlastnosťou NK.. .. T-lymfocyty a ich subpopulácie Prezentácia.. .. sa definujú sa ako bunky, ktoré majú súčasne aj antigénové receptory alfa/beta T-lymfocytov aj receptory ..

Nekonvenčné T-lymfocyty
.. je krátka, len pár hodín a variabilita ich antigénového receptora (TCR) je veľmi malá, z čoho vyp..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-25]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].