Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Zdravotnická První pomoc - výukové prezentace

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace

Výukové prezentace dokumentují postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život nebo mohou ohrozit zdraví člověka. Výukové podklady jsou určeny pro studenty kurzu BFPP011c Zdravotnická první pomoc. Na konci tohoto předmětu bude student znát postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život nebo mohou ohrozit zdraví člověka.

 
autor: Zbyněk Rozkydal | LF MU | disciplína: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Sepse, alergie, epilepsie, gynekologie, kóma, krvácení, popáleniny, porod, šok, toxikománie, aspirace | příloh: 26 | zobrazeno: 7839x | publikováno: 17.9.2014 | poslední úpravy: 27.10.2017

Prvá pomoc pre medikov

Prvá pomoc pre medikov

Medzinárodný výbor pre resuscitáciu ILCOR (International Liason Commitee on Resuscitation) združuje nadnárodné spoločnosti (American Heart Association, European Resuscitation Council, ale i ázijské, austrálske spoločnosti), reviduje v pravidelných päťročných intervaloch doporučené postupy (Guidelines) pre neodkladnú resuscitáciu na základe nových poznatkov z resuscitačnej medicíny.

 
autor: Oto Masár, Jan Pokorný, Jaroslav Kresánek, Hana Belejová, Andrea Hudáčková, Dušan Sysel Jozef Štorek | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Nelékařské zdravotnické vědy, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Prvá pomoc, KPCR, Resuscitácia | příloh: 1 | zobrazeno: 2223x | publikováno: 28.4.2017

Výukové materiály - První pomoci

Výukové materiály - první pomoci

Soubor několika e –learningových materiálů, jejichž cílem je podpora výuky první pomoci (resuscitace, úrazové a neúrazové stavy, záchrana tonoucího, rizika pohybu v horách, metodika výuky první pomoci v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacích programů MŠMT). Materiály jsou určeny pro učitele na II. stupni základních a středních škol a pro studenty MU FSpS (budoucí trenéry, učitele, výživové poradce, fyzioterapeuty). Materiály vznikaly na MU FSpS v letech 2005 - 2011 a jsou součástí řady projektů (podrobnější informace součástí jednotlivých materiálů).
 

 
autor: Zdeňka Kubíková, Barbora Zuchová, Jana Kubalová, Radek Turin a kol. | LF MU | disciplína: Ostatní, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: První pomoc, resuscitace Guidelines 2010, záchrana tonoucího, záchrana v horách - lavinová nehoda, metodika výuky na ZŠ a SŠ | zobrazeno: 10153x | publikováno: 3.1.2012 | poslední úpravy: 23.3.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 49 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Traumakurz
.. medicíny 3. LF UK a FNKV Praha 10 . První prezentace se zabývá celkovou problematikou p.. ..klíčová slova: popáleninové trauma, proces hojení, první.. ..klíčová slova: popáleninové trauma, proces hojení, první pomoc..

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. intenzivní medicína, urgentní medicína, první pomoc, acidobazická rovnováha, vnitřní pro.. .. medicína, urgentní medicína, první pomoc, acidobazická rovnováha, vnitřní prostředí, a..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. a okolo polovice z nich ani nevyhľadá lekársku pomoc. Na Slovensku je ročne ošetrených medzi 25 000 až.. .. prvú pomoc a prvotné ošetrenie by mal vedieť každý lekár. K .. ..klíčová slova: prvá pomoc..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. sepse 12.5.2012 kdokoli – Předměty/kurzy První pomoc [VSPO011] První pomoc - cvičení [VSPO011c] .. .. tvorby algoritmů Algoritmy jsou vytvořeny pomocí technologie Flash, která je v současné době dost..

Imunitní mechanismy
.. se vysvětlení pojmů: vrozená a získaná imunita, první a druhá linie obrany, funkce komplementu, vznik ..

Urgentná medicína pre medikov
.. Akútne intoxikácie Základy lekárskej prvej pomoci u detí Liečba bolesti v prednemocničnej etape ..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. MB ktokoľvek – – Predmety/kurzy Prvá pomoc [014] Urgentná medicína [086] Pracoviská: Kl..

Plicní ventilace
.. je určen pro studenty zubního lékařství. První část je věnována anatomii a funkci dýchacích cest..

Porod a pánevní dno
.. porodu na statiku a integritu pánevního dna. První část dokumentu seznamuje s moderní funkční anat..

Fluorescenční spektroskopie v neurovědách
.. akceptorem; 3. polarizované fluorescence. V první kapitole je shrnuta základní teorie f..

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby
.. kostní dřeně pro transplantační účely. V první části je předvedena metodika odběru kostní dřeně ..

Genetika pro nutriční terapeuty
.. text „Genetika ve výživě“ je první výukový původní text pro studenty oboru Nutriční ..

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. príčinou, ktorá núti človeka vyhľadať lekársku pomoc. Aj napriek výskumu v oblasti fyziológie, p..

Živé operace z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. aparátu zpracované do podoby digitálního videa. První video zachycuje průběh osteosyntézy hlezna (typ z..

Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov so suspektnou alebo verifikovanou infekciou COVID-19
.. dobe prinášajú neoceniteľné informácie a pomoc. Vysokoškolská učebnica je určená pre lekárov a s..

Úvod do počítačových systémů
.. první části se naučíte základní pojmy z oblasti infor..

Praktikum z patologické fyziologie
.. lékařství. Text je rozdělen do dvou částí. První část je věnována experimentálním zvířecím modelům..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. první kapitole jsou popsány základní funkce a ch..

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část
.. patofyziologie v obrazové formě s komentářem. V první části publikace jsou shrnuty poznatky zahrnující ..

Jak utěsnit kofferdam snadno a levně?
.. ústní může poškodit zasažené sliznice. První volbou pro zabránění úniku výplachů mimo koř..

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba
.. terminologie. Praha. Karolinum, 2012. V první části je předkládán výklad, v němž je postupně za..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. potíže. V průměru za 3-4 týdny se objevují první klinické potíže, například bolesti hlavy, zmat.. .. potíže. V průměru za 3-4 týdny se objevují první klinické potíže, například bolesti hlavy, zmat..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
.. 1) zlepšení znalostí a dovedností zdravotníků první linie pomocí výuky algoritmů pro léčbu onem.. .. znalostí a dovedností zdravotníků první linie pomocí výuky algoritmů pro léčbu onemocnění, která jsou..

Prezentácia antigénov
.. Naproti tomu ešte existujú antigény, ktorý pomoc zo strany T-lymfocytov nepotrebujú a preto ich ..

Biologická psychiatrie
.. psychiatrie je rozdělen do několika částí. První část nazvaná „Neurochemie“ shrnuje po..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
.. je určena studentům prvního semestru bakalářského oboru porodní asi..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
.. je určena především studentům prvního semestru bakalářských oborů fyzioterapie a vše.. .. studentům přiblížit jednotlivé gramatické jevy a pomoci jim osvojit si základní slovní zásobu. Mat..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. – Důkaz přítomnosti dusičnanů ve vodě pomocí difenylaminu 11.11.2009 101.69 KB uživatel v..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. se zaměřením na nespecifický imunitní systém. První kapitola popisuje charakter a působení k..

Záznam vybrané operační léčby v dětské chirurgii a neurochirurgii
.. chirurgie a neurochirurgie se rozhodlo zpracovat první výukové materiály tohoto formátu (v rámci hlav..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].