Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Analýza dat pro Neurovědy
..klíčová slova: t-test, ANOVA, analýza kontingenčních tabulek, ROC křivky, korelace, regrese, analýza p.. ..klíčová slova: ANOVA, analýza kontingenčních tabulek, ROC křivky, korelace, regrese, analýza ..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. úsek představuje část EKG křivky, jejíž změny jsou, co se týče interpretace, tím n.. .. publikovaných situací vedoucích ke změnám EKG křivky v úseku komorové repolarizace ať již ve smyslu de.. ..klíčová slova: EKG křivky..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. se zahraničím nebo zobrazit dlouhodobé trendové křivky pro výskyt a mortalitu nádorových on.. .. onkologického registru od roku 1977 a jsou každoročně doplňována, což představuje unikátní rozsah i o..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].