Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a Radiační ochrana

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění základům fyziky a skladby zobrazovacích přístrojů se zaměřením na znalosti ulehčující porozumění vyšetřovacím postupům pomocí radioaktivních látek – radiofarmak, které jsou demonstrovány na praktických cvičeních věnovaných zejména způsobům jak se výsledky zobrazovacích metod v klinické praxi získávají a interpretují. Byla soustředěna pozornost na určující a často rušivé jevy, které vstupují do přenosu informací zprostředkovaných ionizujícím zářením na cestě od orgánu nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počítače, který poskytuje výsledný obraz. Někdy může ovlivnění obrazu rušivými vlivy ztěžovat správnou klinickou interpretaci.

 
autor: Václav Hušák, Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček, Milan Kamínek, Jaroslav Ptáček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Fyzikální přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační ochrana | příloh: 1 | zobrazeno: 8137x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. 10.2 MB registrovaný uživatel – – radiační ochrana | 15.11.2010 7.66 MB registrovaný .. .. registrovaný uživatel – – radiační ochrana | 15.11.2010 7.66 MB registrovaný uživatel &..

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. na témata: Lékařské zobrazovací metody, ochrana před ionizujícím zářením, základy skiagrafie, dyn.. .. 5.91 MB registrovaný uživatel – – Ochrana před ionizujícím zářením, základy radiobiologie |..

Výpočetní tomografie - CT
..klíčová slova: MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT vyš..

Základy informačných technológií
.. a výmeny informácií na Internete, Bezpečnosť a ochrana údajov - faktory ovplyvňujúce informačnú bezp..

Působení zvuku na zdraví
..klíčová slova: hluku na zdraví, ztráta sluchu způsobená hlukem, ochrana před hlukem, ..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. dýchacích ciest a alveol. Dýchacie orgány a ich ochrana proti noxám. Obranné systémy a poškodzujúce fakt..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
.. http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-455-kviz-ochrana.. .. http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-455-kviz-ochrana..

Odber a odosielanie biologického materiálu
.. biologického materiálu, ochrana sestry pri odbere biologického materiálu, o..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Nejnižší ochrana před běžnými infekcemi – BSL 1 (ústenka a empír) ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-09-30]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].