Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem

Zlomeniny distálního radia patří mezi nejčastější zlomeniny v traumatologii. Většina těchto zlomenin se v posledních desetiletích léčí operačně. Předkládáme prezentaci ošetření zlomeniny distálního radia typu C podle AO klasifikace dlahovou technikou volárním přístupem. Při operaci byla použita dlaha Aptus s možností využití výkyvných a úhlově stabilních šroubů.

 
autor: Radek Veselý, Jan Trávník, Radomír Suchomel, Jaroslav Winkler, Radim Herůfek, Libor Paša | LF MU | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: zlomenina, distální radius, volární přístup | příloh: 1 | zobrazeno: 4522x | publikováno: 13.7.2016

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění základům fyziky a skladby zobrazovacích přístrojů se zaměřením na znalosti ulehčující porozumění vyšetřovacím postupům pomocí radioaktivních látek – radiofarmak, které jsou demonstrovány na praktických cvičeních věnovaných zejména způsobům jak se výsledky zobrazovacích metod v klinické praxi získávají a interpretují. Byla soustředěna pozornost na určující a často rušivé jevy, které vstupují do přenosu informací zprostředkovaných ionizujícím zářením na cestě od orgánu nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počítače, který poskytuje výsledný obraz. Někdy může ovlivnění obrazu rušivými vlivy ztěžovat správnou klinickou interpretaci.

 
autor: Václav Hušák, Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček, Milan Kamínek, Jaroslav Ptáček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Fyzikální přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační ochrana | příloh: 1 | zobrazeno: 8659x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. na témata: Lékařské zobrazovací metody, ochrana před ionizujícím zářením, základy skiagrafie, dyn.. .. 5.91 MB registrovaný uživatel – – Ochrana před ionizujícím zářením, základy radiobiologie |..

Výživa dětí
.. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Ochrana a podpora zdraví II – přednáška [VLOZ0642p] Pedia..

Základy informačných technológií
.. a výmeny informácií na Internete, Bezpečnosť a ochrana údajov - faktory ovplyvňujúce informačnú bezp..

Působení zvuku na zdraví
..klíčová slova: hluku na zdraví, ztráta sluchu způsobená hlukem, ochrana před hlukem, ..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. dýchacích ciest a alveol. Dýchacie orgány a ich ochrana proti noxám. Obranné systémy a poškodzujúce fakt..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
.. http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-455-kviz-ochrana.. .. http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-455-kviz-ochrana..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. registrovaný uživatel – – radiační ochrana | 15.11.2010 7.66 MB registrovaný uživatel &..

Odber a odosielanie biologického materiálu
.. biologického materiálu, ochrana sestry pri odbere biologického materiálu, o..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Nejnižší ochrana před běžnými infekcemi – BSL 1 (ústenka a empír) ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-22]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].