Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [..

Základy magnetické rezonance - MR technika
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [..

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [..

Diagnostika karcinomu prsu
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [..

Morbus Crohn
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Radiodiagnostika [B00098] Pracoviště: Radiodiagnostická klinika 1...

Magnetická rezonance - neuroradiologie
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Radiodiagnostika [B00098] Zobrazovací metody v klinické praxi [..

Nukleární medicína v onkologii
..klíčová slova: medicína, Radiodiagnostika, Zobrazovací metody, ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].