Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Kardiopulmonální resuscitace

Kardiopulmonální resuscitace

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5. ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Pojednává o kardiopulmonální resuscitace podle posledních guidelines z roku 2005 a pokrývá celé spektrum kardiopulmonální resuscitace tedy jak základní, tak i rozšířenou KPR.

 
autor: Jan Bruthans | 1.LF UK | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Neodkladná medicína, KPR, Resuscitace | příloh: 1 | zobrazeno: 26107x | publikováno: 31.1.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Tato elektronická učebnice postihuje celou základní pregraduální problematiku oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čtenář se prostřednictvím powerpointové prezentace, čteného i zobrazeného komentáře dozví důležité poznatky jak z neodkladné resuscitace, tak z oboru anestézie (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku z oboru intenzivní medicíny (šok, MODS, intoxikace, tonutí, masivní krvácení, polytrauma, atd.) i z oboru algesiologie (akutní a chronická bolest).
Učebnice postihuje všechna témata nutná pro úspěšné vykonání zkoušky v Neodkladné medicíny, kromě pregraduálních studentů však může dobře posloužit i začínajícím lékařům v oboru A+R, případně pro osvěžení i lékařům dalších specializací.
Na tvorbě učebnice se podílel široký kolektiv pracovníků KARIM 1.LF UK a VFN, učebnice rovněž prošla vnitřním recenzním řízením v rámci pracoviště.

 
autor: Jan Bruthans, Josef Závada, Jan Bláha, Pavel Herda, Michal Dobiáš, Lubor Kraus, Martin Urban, Petr Kříž, Marek Svítek, Michal Kolář, Michal Lipš, David Rubeš, Jitka Fricová, Pavla Nosková, Pavel Tomek, Milan Novotný | 1.LF UK | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní medicína, bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní medicína | příloh: 16 | zobrazeno: 16568x | publikováno: 5.2.2010 | poslední úpravy: 9.1.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 11

Výukové materiály - první pomoci
.. jejichž cílem je podpora výuky první pomoci (resuscitace, úrazové a neúrazové stavy, záchrana tonoucího, r.. .. prostřednictvím externích webových zdrojů: Resuscitace GL 2010 Rizika pohybu v horách První pomoc v t.. ..klíčová slova: pomoc, resuscitace Guidelines 2010, záchrana tonoucího, záchrana v h..

Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem
.. [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a V..

Celková anestézie
.. [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a V..

SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce
.. [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a V..

Zajištění dýchacích cest
.. [B00124] Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a V..

Základy anesteziologie
.. pravidelných seminářích Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici Br..

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. – Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Související články: A..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. – Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Související člá..

Základy intenzivní medicíny
.. – Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. 10 lékařských oborů: dětská anesteziologie a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční lékařství, dět.. .. Výukový text dětská anesteziologie a resuscitace prezentuje základní popisy diagnostiky, r..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. [BPAA061] Pracoviště: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Související články: I..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-14]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].