Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. 11.81 MB registrovaný uživatel – – scintigrafie plic | 15.11.2010 13.28 MB registrovaný uživatel .. .. uživatel – – scintigrafie skeletu | 15.11.2010 17.37 MB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: scintigrafie, vyšetřovací metody, ra..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. vyšetřovacích metod. Významnou výhodou scintigrafie ve srovnání s ostatními zobrazovacími postupy je .. .. kapitoly :  Třífázová scintigrafie skeletu  99mTc-nanokoloid,.. .. kapitoly :  Třífázová scintigrafie skeletu  99mTc-nanokoloid, 99mTc-liposomy  .. ..klíčová slova: medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu,.. ..klíčová slova: medicína, Zobrazovací metody, Scintigrafie skeletu,..

Rtg kostí – semiologie
..klíčová slova: skeletu, strukturální změny skeletu, morfologické změny s..

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
.. je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v je.. ..klíčová slova: normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení ..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. MB registrovaný uživatel – Dynamická scintigrafie jícnu - videoprezentace (4,5 min) - pro ..

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření
.. zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým označením míst nálezů. Každý snímek j..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. jsou uvedeny přímé doklady chorob ze studií skeletů jedinců, nalezených na čtyřech brněnských arche..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..skeletu-a-kloubu-indikace .. ..skeletu-a-kloubu-indikace ..

Základy plastickej chirurgie
.. malignity, ale aj pacienti po resekcii tumorov skeletu s následnou rekonštrukciou vaskularizovaným ko..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].