Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
.. výukový simulátor, provázený vysvětlujícím textem, slouží k vysvět.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence muscle simulator 6.2.2013 přístup řízen na externím úložišti &ndas.. ..klíčová slova: svalu, Kontraktilní aparát, Simulátor,..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. simulátory~sekce-simulatory#Výukové w..

Cardiac output measurement - Thermodilution
.. objects archive~section-archiv#Interactive simulator..

Neurologické vyšetření norma
.. k přednáškám~sekce-pkp#Interaktivní simulátory~sekce-simulatory#E-learningové ..

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii
.. častí, v ktorých postupne popisujeme dostupné simulátory, softvéry, ale aj demonštrujeme príklady ka..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].