Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Analýza a klasifikace dat

Analýza a klasifikace dat

Za celou dobu, po kterou se rozvíjejí metody analýzy a klasifikace dat, dostala tato disciplina mnohá jména. Tyto různé názvy ani tak nesouvisí s vlastní podstatou tohoto způsobu práce s daty, jako spíše s účelem zpracování. Asi nejobecnější název zní „rozpoznávání obrazů“, v angličtině „pattern recognition“. Ve skutečnosti ale nejde o žádné obrazy ve smyslu děl Leonarda da Vinci či jiných velikánů výtvarného umění (jak by bylo možné vyvozovat z českého překladu), nýbrž o pouhý matematický popis vlastností reálného objektu, jehož stav chceme hodnotit, nějakým abstraktním způsobem – např. vektorem hodnot, grafem, apod.

 
autor: Jiří Holčík | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: analýza dat, klasifikace dat | příloh: 1 | zobrazeno: 4613x | publikováno: 27.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 25 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Klinická onkologie pro mediky: Solidní nádory, nádory dětského věku a hematologické malignity. Třetí, přepracované a doplněné vydání.
..klíčová slova: faktory, prediktivní faktory, nádorové markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cíle.. ..klíčová slova: prediktivní faktory, nádorové markery, TNM klasifikace, léčebná odpověď, chemoterapie, cílená onkolo..

Poranění pánve a acetabula
.. ze dne 26.9.2008 na následující témata: historie klasifikace a léčby poranění pánve, diagnostika zlomenin pánv.. .. 40.19 MB registrovaný uživatel – – Klasifikace zlomenin pánve - V. Džupa | 29.10.2010 34.14 MB r..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. u jednotlivých diagnóz pak odrážejí vývoj TNM klasifikace zhoubných novotvarů a její postupné z.. .. u jednotlivých diagnóz pak odrážejí vývoj TNM klasifikace zhoubných novotvarů a její postupné zavádění do N..

Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic
.. diagnoses reflect the developments in TNM Classification of Malignant Tumours and their..

Zlomeniny distálního radia, dlahová operační technika volárním přístupem
.. zlomeniny distálního radia typu C podle AO klasifikace dlahovou technikou volárním přístupem. Při oper..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. téma obsahuje úvod do dané problematiky, klasifikace, případně možnosti terapie a komentované RTG sním..

Komplexní léčba dekubitů
.. shrnuje současné základní poznatky týkající se klasifikace, tlakových lézí a jejich konzervativní terapie. D..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. a adaptivní zpracování dat Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. dle jednotlivých diagnóz dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje jak pr..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
.. poruch v psychiatrii dospělých dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje di..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. Chirurgie novorozence Za stručným úvodem do klasifikace vrozených vývojových vad (VVV) následuje textový ..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Rozhodovací stromy a lesy
.. časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. jsou kazuistiky. Hlavní kapitoly obsahu: Klasifikace novorozence Patologie nezralosti Porodní ..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
.. 76 KB registrovaný uživatel – – 12. Klasifikace a hojení zlomenin, specifika dětských zlomenin | ..

Biostatistika
.. časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Environmentální informační systémy
.. časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. časové řady a lineární systémy Analýza a klasifikace dat Rozhodovací stromy a ..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. 8.     Modelování, klasifikace a predikce 8.1.  Principy regresního ..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. kde jednotlivé větve představují diagnózy dle klasifikace WHO s českým překladem dle MKN. Strom umožňuje li..

Hypertextový atlas patologie
.. z jednotlivých oddílů: úvod (INTRODUCTION), klasifikace (CLASSIFICATION), klinické údaje (CLINIC), údaje ..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. který nemusí mít nutně charakter oficiální klasifikace, ale musí podat studentovi informaci o hloubce ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-29]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].