Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Nekonvenčné T-lymfocyty

Nekonvenčné T-lymfocyty

Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu skupinu buniek. V bežnej praxi najčastejšie uvažujeme o B-, T-lymfocytoch a NK-bunkách. V rámci samotných T-lymfocytov berieme ešte do úvahy cytotoxické a pomocné a aj to, že táto posledná tiež nie je jednotná populácia buniek a že sa skladá z viacerých subpopulácií. V ostatnej dobe však pribúdajú informácie aj o iných populáciách T-lymfocytov. Označuje ich ako nekonvenčné a patria sme NKT-bunky, MAIT-bunky a gama delta T-lymfocyty. V článku a prezentácii sa preberá ich charakteristika a ich biologický a medicínsky význam

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie, Mikrobiologie | kategorie: Prednášky, Edukačné weby | klíčová slova: T-lymfocyty, NKT-bunky, MAIT-bunky, CD1 molekuly | příloh: 1 | zobrazeno: 3795x | publikováno: 22.2.2016

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty a ich subpopulácie

T-lymfocyty predstavujú heterogénnu populáciu a na základe rozdielneho antigénového receptora (TCR), ich delíme na dve základné populácie, s alfa/beta- (~ 95 %) a gama/delta-receptorom (~ 5 %). Alfa/beta T-lymfocyty sa ďalej delia na tri základné populácie - pomocné (TH), cytotoxické (Tc alebo CTL) a prirodzene regulačné (nTreg). Pomocné T-lymfocyty sú tiež heterogénne a delíme ich na 5 subpopulácií: Th1, Th2,Th9, Th 17 a Th22.
Každý biologický systém zahŕňa v sebe nielen efektorové, ale aj kontrolné mechanizmy, ktoré udržujú homeostázu organizmu. Najdôležitejšími imunitnými mechanizmami sú tie, ktoré sprostredkúvajú regulačné T-lymfocyty, ktoré delíme na prirodzené (nTreg) a indukované (iTreg). Kým nTreg bránia rozvoju autoagresívnych procesov (autoimunitných a alergických), tak iTreg-lymfocyty zabezpečujú priebeh imunitných reakcií vo fyziologických hraniciach.
T-lymfocyty po svojej aktivácii sa nielen diferencujú na efektorové bunky, ale aj na pamäťové (Tm), ktoré prežívajú v organizme mnoho rokov, niektoré aj celoživotne a po opakovanom stretnutí sa s antigénom zabezpečujú promptnú a intenzívnejšiu imunitnú odpoveď. Aj pamäťové T-lymfocyty sú heterogénne. V súčasnosti dobre poznáme iba ich dve subpopulácie –Tcm (T central memory cells) a Tem (T effector memory cells).

Gama/delta T-lymfocyty predstavujú samostatnú, nezávislú skupinu T-lymfocytov. Majú fenotyp CD3+CD4-CD8- . Zaujímavá je ich distribúcia, menšia časť je v periférnej krvi (u človeka 0,2 - 20,0 %), slezine a v lymfatických uzlinách, kým druhá, väčšia, časť sa nachádza v tkanivách, najmä medzi epitelovými bunkami epidermy a epitelovými bunkami gastrointestinálneho či reprodukčného traktu; označujeme ich preto aj ako intraepidermové, resp. intraepitelové (IEL).

 
autor: Milan Buc | LF UK v Bratislave | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: T-lymfocyty, subpopulácie, HLA-molekuly, CD1-molekuly | příloh: 1 | zobrazeno: 14774x | publikováno: 28.3.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. .. autoreaktívnych T-lymfocytov na periférii, TH1 a najmä TH17-subpopulácie, ktoré následne pre.. .. multiplex je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k d.. .. T-lymfocytov na periférii, TH1 a najmä TH17-subpopulácie, ktoré následne prestupujú do moz.. .. deštruujú myelín. Súčasne sa aktivujú aj B-lymfocyty, čo sa prejaví intracerebrálnou syntézou IgG, kto.. ..an.. .. autoreaktívnych T-lymfocytov na periférii, TH1 a najmä TH17-subpopulácie, ktoré následne začnú .. .. multiplex (SM) je autoimunitná choroba, pri ktorej dochádza k d.. .. T-lymfocytov na periférii, TH1 a najmä TH17-subpopulácie, ktoré následne začnú zabudovávať d.. .. deštrukcii myelínu sa podieľajú aj cytotoxické T-lymfocyty svojím perforínovo-granzýmovým mechanizmom. Súč.. ..klíčová slova: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, .. ..klíčová slova: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, .. ..klíčová slova: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, .. ..klíčová slova: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, ..

Prezentácia antigénov
..agogické diela~clanky.php?s=Pedagogika#Materiály k .. ..á imunitná odpoveď začína po vstupe cudzorodých ant.. .. na prezentačné molekuly a až takto ich T-lymfocyty dokážu rozpoznať, následne sa aktivovať a spro.. ..an.. ..ásadný rozdiel v rozpoznávaní antigénu alfa/beta T-.. .. T- a B-lymfocytmi je v tom, že alfa/beta T-lymfocyty nedokážu rozpoznať natívny antigén, ale len anti.. ..klíčová slova: ácia antigénov, HLA, CD1, MR1, ..

Selhání imunitní tolerance: alergie a autoimunita
..ady k přednáškám~sekce-pkp#E-learningové kurz.. ..anná imunitní reakce a imunitní to.. ..an.. ..av patologické fyziologie, 1. lékařská fak.. ..klíčová slova: tolerance, negativní selekce, lymfocyty, cytokiny, .. ..klíčová slova: tolerance, negativní selekce, lymfocyty, cytokiny,..

Imunológia - ako pracuje imunitný systém
..agogické .. ..a Imunológia – ako pracuje imunitný systém je.. ..artina Neuschlová~autori.php?tid=135#Elena .. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: a, nešpecifická imunitná odpoveď, špecifická imuni.. ..klíčová slova: imunitná odpoveď, špecifická imunita, antigén, lymfocyty,..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. díl naší elektronické učebnice pokračuje v probírání zák.. .. patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, jejich povrchové .. ..artin Liška~autori.php?tid=85#Jitka Ochotná, Petr P.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: systém, makrofágy, HLA systém, c..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Elearningové k.. ..a choroba (CD - Crohn disease) a ulcerózna .. ..an.. ..a choroba a ulcerózna kolitída patria k chronickým .. .. chorobu, na ktorej imunopatogenéze podieľajú Th2-lymfocyty. Novšie údaje ukazujú, že v patogenéze choroby bu.. ..klíčová slova: a kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, .. ..klíčová slova: kolitída, ILC2-bunky, Th9-lymfocyty, IL-33, autoprotilátky pANCA, ..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
..agogické .. .. Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. Obyčajne .. .. Lymfocyty predstavujú veľmi heterogénnu populáciu buniek. O.. ..an.. .. Dlhé roky sa populácia lymfocytov delila iba na dve základné s.. .. delila iba na dve základné skupiny, B- a T-lymfocyty. Až neskôr sa zistilo, že situácia je zlo.. ..klíčová slova: NK, NKT, LAK, TIL, MAIT,.. ..klíčová slova: NK, NKT, LAK, TIL, MAIT, lymfocyty..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
..ální učební po.. .. karyotypu je jedním ze základních vyšetření, která j.. ..arta Hanáková~autor-179956-marta-hanakova#Eva M.. ..atální vyšetření karyotypu Kolektiv autor: Mgr. Han.. ..klíčová slova: a, postnatální vyšetření karyotypu, karyotyp, chro.. ..klíčová slova: karyotyp, chromosomy, periferní krev, T – lymfocyty, světelný mikroskop, prenatální vyšetření karyot..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
..agogické .. ..ány lymfatického systému boli od nepamäti zahalené .. ..an Polák~autori.php?tid=136#Ivan .. .. stáročia, až do roku 1961, kontroverzné tvrdenia ko.. .. v tele. Autor predpokladal, že novovzniknuté lymfocyty v týmuse degenerujú, čím sa do krvného obehu dost.. ..klíčová slova: atický systém, monocytovo-makrofágový systém, slez..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. ..á očná komora predstavuje priestor medzi zadnou p.. ..aj Sekáč~autori.php?tid=522#Rybár Ján, Ferková Syl.. .. v centrum ciliospinale miechových segmentov C8 a Th1). Jeho funkciou je rozširovanie zrenice [2,3]. .. ..a (iris) Anatómia a fyziológia dúhovky Dúhovka pre.. ..klíčová slova: á komora, komorový mok, cirkulácia, d..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].