Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 11 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Atlas histologie tvrdých tkání

Atlas histologie tvrdých tkání

Projekt se zabýval vytvořením volně dostupného on-line atlasu nedemineralizovaných mikroskopických preparátů zubu a kosti. Celkem 41 tkáňových bločků bylo zpracováno, vybroušeno, obarveno a nasnímáno. Textová část atlasu, která pokrývá přehled histologie zubu, vývoj zubu, morfologii kostní tkáně a osifikaci a růst kosti, je doplněna 33 schématy a 7 mikrosnímky. Metodická část atlasu popisuje kompletní zpracování tvrdých tkání spolu s výhodami a nevýhodami jednotlivých variant. Obrazová část atlasu obsahuje 69 mikro- a makrofotografií zubů a 67 mikrofotografií kosti. Každá z celkem 203 ilustrací je popsána.Výsledky podporují výuku studijního programu Všeobecné lékařství i programu Zubní lékařství, předmětu Histologie a embryologie a Preklinické zubní lékařství.

 
autor: Lukáš Nedorost, Zbyněk Tonar, Věra Tomanová, Lada Eberlová, Omid Moztarzadeh, Vladimíra Adlerová, Hana Hecová, Jitka Kočová, Pavel Fiala, Jaroslav Slípka | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: nedemineralizované mikroskopické preparáty | příloh: 1 | zobrazeno: 6178x | publikováno: 27.4.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů je obrazovým doplněním učebních textů histologie. Elektronově mikroskopické snímky jsou zcela původní, jsou popsány a doplněny textem, který shrnuje morfologické a funkční charakteristiky dané oblasti. Jednotlivé kapitoly atlasu obsahují nejen základní medicínské informace, ale jsou přidány i recentní odborné informace. Atlas obsahuje zcela nové kapitoly z obecné histologie.

 
autor: Jana Dumková | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: elektronová mikroskopie, ultrastruktura, buňka, tkáně, histologie | příloh: 1 | zobrazeno: 1230x | publikováno: 4.12.2018 | poslední úpravy: 2.5.2019

Psychiatrické vyšetření

Psychiatrické vyšetření

DVD Psychiatrické vyšetření je určeno k výuce psychiatrické propedeutiky. Protagonistou je pacient v odeznívající manické fázi bipolární afektivní poruchy. Záznam obsahuje všechny podstatné součásti komplexního psychiatrického vyšetření: detailní psychiatrickou anamnézu a nynější onemocnění, cílené psychiatrické vyšetření zaměřené na diferenciální diagnostiku poruch nálad a psychotických poruch a cílené dotazy a úlohy ke klinickému vyšetření orientace, abstrakce a pozornosti. Pro snadnější orientaci je záznam rozčleněn do kapitol a opatřen titulky s relevantními informacemi. Toto dílo nelze využívat ke komerčním účelům a nelze zasahovat do jeho obsahu.

 
autor: Lucie Bankovská - Motlová, Martin Řepa | 3.LF UK | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: Psychiatrické vyšetření, bipolární afektivní porucha, psychiatrická propedeutika | příloh: 14 | zobrazeno: 9100x | publikováno: 30.1.2011 | poslední úpravy: 23.11.2011

Neurologické vyšetření norma

Neurologické vyšetření norma

V multimediální prezentaci je popsán konkrétní postup při neurologickém vyšetření včetně interpretace základních pojmů. Jednotlivé vyšetřovací postupy jsou mimo vlastní popis provedení ukázány i na doprovodných videoukázkách. Anamnéza, Vědomí, Amentní syndrom + konfabulace, Mrákotné stavy – porucha temporálního laloku, Vyšší mozkové funkce (mentální) (MMSE, Mini Mental State Examination, Krátký test kognitivních funkcí), kognitivní schopnosti (afázie, alexie, agrafie, akalkulie), konstrukční praxie, dermatolexie, amúzie, gnostické (agnózie), praktické, apraxie), mnestické (amnézie, poruchy paměti okamžité, čerstvé, starší), logické myšlení (uvažování a řešení problémů), exekutivní funkce.

 

vyšetření urologického pacienta

Vyšetření urologického pacienta

Cílem výukového materiálu je přiblížit studentům medicíny základní aspekty klinického vyšetření dospělého urologického pacienta. Teoretická část je doplněna bohatou obrazovou dokumentací znázorňující správné provedení jednotlivých vyšetření a zobrazující obvyklé i méně časté urologické nálezy. Výukový materiál má pomoci správnému a kompletnímu provádění klinického vyšetření v každodenní praxi nejenom urologa.

 
autor: Michal Fedorko, Dalibor Pacík | LF MU | disciplína: Urologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky | klíčová slova: fyzikální vyšetření, příznaky, urologie | příloh: 1 | zobrazeno: 517x | publikováno: 27.4.2020 | poslední úpravy: 27.7.2020

vyšetření moče diagnostickými proužky

Vyšetření moče diagnostickými proužky

Chemické vyšetření moče, založené na důkazu tzv. patologických složek moče, patří mezi základní biochemické analýzy. Výuková videa poskytují základní informace o správném způsobu provedení chemického vyšetření moče pomocí diagnostických proužků. Videa také obsahují animace, která vysvětlující princip některých stanovení a upozorňují na možné příčiny falešně pozitivních nebo falešně negativních výsledků. Videa slouží k doplnění praktických cvičení předmětu biochemie.

 
autor: Jiří Slanina, Ondřej Peš, Martina Čarnecká, Hana Paulová | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: moč, diagnostické proužky | příloh: 1 | zobrazeno: 6313x | publikováno: 29.5.2012 | poslední úpravy: 29.8.2012

Kontrola kvality laboratorního vyšetření

Kontrola kvality laboratorního vyšetření

Přednáška o interní a externí kontrole kvality laboratorního vyšetření. Vysvětlení pojmů a definic týkajících se analytických vlastností laboratorní metody.                             

                                                                                                     

 
autor: Roman Cibulka | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: Variační koeficient | příloh: 1 | zobrazeno: 742x | publikováno: 11.12.2018 | poslední úpravy: 21.5.2020

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému

Invazivní elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému. Film představuje základy invazívního elektrofyziologického vyšetření srdečního převodního systému. Kromě ukázky základní techniky katetrizačního vyšetření dává divákovi možnost blíže pochopit způsob záznamu a analýzu intrakardiálních EKG signálů. Film je určen pro výuku studentů LF a středního zdravotnického personálu.

 
autor: Lubomír Křivan, Milan Kozák, Jitka Vlašínová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Vyšetřování převodního systému srdce, vyšetření arytmií | příloh: 1 | zobrazeno: 10586x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 15.11.2007

vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu  plodu z buněk plodové vody

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody na pracovišti prenatální laboratoře oddělení lékařské genetiky. Prenatální diagnostika zaujímá významné místo mezi preventivními obory. Význam této disciplíny je nejen zdravotnický, ale i psychologický a ekonomický. Důležitou součástí prenatální diagnostiky je cytogenetické vyšetření. V případě nalezení chromozomální aberace, která vede k vážnému poškození plodu, může být těhotenství se souhlasem rodičů ukončeno.

 
autor: Eva Makaturová, Lenka Nastoupilová, Jaroslava Križanová, Marta Hanáková, Zdeněk Kalina, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská genetika, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: karyotyp, chromozóm, cytogenetika, prenatální diagnostika, amniocentéza | příloh: 1 | zobrazeno: 13244x | publikováno: 14.5.2008 | poslední úpravy: 27.10.2011

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým označením míst nálezů. Každý snímek je uveden stručnou anamnézou; po otevření odkazu  se zobrazí podrobnosti radiologického vyšetření se závěrečnou diagnózou.

 
autor: Miroslav Heřman, Filip Čtvrtlík, Lukáš Hrdina | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | příloh: 1 | zobrazeno: 11735x | publikováno: 8.12.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu

Prezentace seznamuje studenty s jednotlivými diagnostickými metodami s použitím baryové kontrastní látky (vyšetření jícnu, žaludku, tenkého střeva, irrigografie, defekografie). Ukazuje normální a typické patologické obrazy při vyšetření trávicí trubice a podává základy správného popisu snímků.

 
autor: Jana Červenková | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: RTG vyšetření jícnu, RTG vyšetření žaludku, RTG vyšetření tenkého střeva, irrigografie, defekografie | příloh: 1 | zobrazeno: 7255x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 78 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 10

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
.. patologické změny při ultrasonografickém vyšetření nejběžnějších orgánů a oblastí, zejména při vyšet.. .. vyšetření břicha, retroperitonea včetně ledvin a měkkých částí. Připravila Radiodiagnostická klinika 1. LF.. .. břicha, vyšetření ledvin a vyšetření měkkých tkání.. ..klíčová slova: obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření měkkých tkán.. ..klíčová slova: normální a patologické obrazy, vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření měkkých tk.. ..klíčová slova: vyšetření břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření měkkých.. ..klíčová slova: břicha, vyšetření ledvin, US vyšetření měkkých tkání..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. tkání z podbřišku, kdy je základem metody úspěšná mikrochirurgická technika anastomóz cév. V n.. .. z podbřišku. Rekonstrukce prsu zahrnuje přenos měkkých tkání z podbřišku, kdy je základem metody úspě.. .. rekonstrukce prsu po ablaci vlastní tkání z podbřišku - DIEP lalok Ve videu je podrobně po..

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)
.. zářičem získáme tomografické řezy různých tkání celého těla v různých rovinách. PET umožňuje dete..

Nukleární medicína v onkologii
.. schopností   možnost celotělových vyšetření s výhodou vizualizace nádorů a jejich metastáz be.. .. kdy se radioaktivní indikátor hromadí v nádorové tkáni ve vyšší koncentraci než v okolní tkáni. Tato rad..

Ultrazvuk v gynekologii
.. vyšetření je důležitou součástí gynekologického vyšetření v..

Význam ultrasonografie v těhotenství
.. obecné principy a zvláštnosti ultrazvukového vyšetření v graviditě. Hlavní část je věnována podrobnému p..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. je zajímavou pomůckou nejenom při přípravě ke zkoce z Radiodiagnostiky, ale také při prohlubování z.. .. uvádí základní indikace při vyšetření magnetickou rezonancí mimo neuroradiologii a .. ..klíčová slova: rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření břicha a malé pánve, MR mamogr..

Výpočetní tomografie - CT
.. obrázků a schémat dané problematiky, které usnadňují pochopení probírané látky a ukazují vešker.. .. technických základů a současných technik CT vyšetření spolu s možnostmi jeho vyšetření. Prezentace obs.. ..klíčová slova: 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT vyšetření..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
..Vyšetření karyotypu je jedním ze základních vyšetření, kter.. .. Eva, Križanová Jaroslava, RNDr. Kotrbová Libe, RNDr. Unucková Markéta, Ph.D., MUDr. Gerychová .. .. vyšetření karyotypu Kolektiv autor: Mgr. Hanáková Marta, K.. .. jeho zkreslení v důsledku kontaminace mateřskou tkání. V případě nalezení chromosomové aberace, která .. ..klíčová slova: postnatální vyšetření karyotypu, karyotyp, chromosomy, periferní krev, ..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. barvených různými barvicími metodami pro usnadnění interpretace výsledků pozorování histo.. .. praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů“ (kolektiv autorů, 1998) pro vý.. .. Lauschová~autor-22612-irena-lauschova#Miroslava .. .. projektu: I. Lauschová, M. Sedláčková, L. Krejčířová Autoři texto.. ..klíčová slova: tkáň, metoidy vyšetření..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. (magnetická rezonance), elektrické vlastnosti tkání (elektrická impedanční tomografie) a elastické vl.. .. - přednáška [ZLBF011p] Pracoviště: Biofyzikální ús..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. dokreslují studentovi reálné situace vyšetření a současné nejmodernější terapeutické postupy ja.. .. Pracoviště: III.interní-kardiologická klinika, Ústav.. .. uživatel – – Elektrofyziologické vyšetření | 8.11.2010 26.39 MB registrovaný uživatel &..

Ultrasonografie
.. a zobrazovacím metodám ultrasonografického vyšetření. Prezentace je určena pro všechny studenty m.. ..klíčová slova: ultrazvuku, zobrazovací metody ultrazvukového vyšetření..

Epitelová tkáň
.. v Plzni. Schémata jsou kreslena velice zjednodenou formou a zpracována rukou, jsou tedy snadno .. .. dílo, jehož obsahem jsou základy o epitelové tkáni. Dílo je doplněné o barevně zpracovaná schémata a..

Postup při provádění trepanobiopsie
.. jehož hlavním cílem je odebrat přímo kousek kostní tkáně s trámčinou a kostní dření na hist.. .. délka videa 12 min. Trepanobiopsie je vyšetření, jehož hlavním cílem je odebrat přímo kousek kost..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. akutní a chronická osteomyelitida, klinické vyšetření končetin, léčba zlomenin acetabula a léčba zlom.. .. registrovaný uživatel – – Klinické vyšetření končetin | 8.11.2010 29.3 MB registrovaný u.. ..klíčová slova: osteomyelitida, acetabulum, pánev, klinické vyšetření..

Automatická analýza moči
.. ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je .. .. linka chemického a mikroskopického vyšetření moče. Výukové video o automatických bio.. .. nitritů, leukocytů, erytrocytů, pH a hustoty. Barevné změny indikačních zón jsou vyho.. .. Aution MAX je přístroj pro automatické chemické vyšetření moče pomocí diagnostických proužků. 1 mililitr mo..

Perimetrie
.. ale i neurologii či neurochirurgii. Schopnost vyšetření správně indikovat, provést a interpretovat je př..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. principy a indikace včetně seznámení s průběhem vyšetření tak, aby absolvent mohl podat pacientovi veškeré .. .. 20.33 MB registrovaný uživatel – – vyšetření endokrinního systému | 15.11.2010 9.72 MB r..

Rtg dynamické metody a kontrastní látky
.. RTG metody dynamické, RTG kontrastní látky a vyšetření | 16.3.2011 1.65 MB registrovaný uživatel &..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. videa o projevech vrozené muskulární dystrofie. Tato videa byla zpracována ja.. .. 3.LF UK. Článek obsahuje tři videa zabývající se vyšetřením, klinickými projevy, možnostem terapie a k.. .. zpracováno jako kazuistika pacienta s vrozenou muskulární dystrofií po operaci bypassu. Je ukázkou, .. .. I. (Vyšetření a klinické projevy, délka 9:32) je zaměřeno na kl.. ..klíčová slova: myopatie, muskulární d..

Histologie
.. použití schémat a zejména interaktivních ilustrací. Součástí textu jsou rovněž testové otázky s.. .. kapitol pojednává o stavbě buňky a všech typů tkání, které tvoří tělo člověka. Zároveň se jedná o pub.. .. Hurník, Milan Urík, Tomáš Pra, Lenka..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. preparace zubů jak v distálním tak ve frontálním úseku chrupu.   Použití kovů v protetice Cílem .. .. retence korunky, nedošlo k traumatizaci měkkých tkání a nebyla ohrožena vitalita pahýlu. V další .. .. je nutno dodržet při preparaci tvrdých zubních tkání, aby byla zajištěna dostatečná retence korunky, n..

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři
.. velmi moderní směr klinické medicíny, se kterým musí být seznámeni i studenti nelékařských medic.. .. oboru Bioanalytik a doplňují skripta Základy vyšetření v klinické imunologii. Skripta mají za úkol se.. .. imunologie II - cvičení [MBKI081c] Pracoviště: Ústav klinické imunologie a .. ..klíčová slova: metody, funkční vyšetření v buněčné imunologii, průtoková cytometrie, mono..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. zařazení videa ke každé diagnóze s ukázkou vyšetření a hlavního objektivního neurologického nálezu pac.. ..klíčová slova: disorders, vyšetření mozku,..

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie
.. výživa: charakteristika a hodnocení vybraných způsobů alternativního s.. .. stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vyšetření, laboratorní vyšetření, hodnocení spotřeby potra.. .. Hygiena a epidemiologie 2 A [B00450] Pracoviště: Ústav hygieny a epidemiologie 1.LF a..

Nukleární medicína v detekci zánětů
.. problémem, jehož řešení bývá někdy neúspěšné přes použití většího počtu rozmanitých vyšet.. .. postupy je možnost celotělového způsobu vyšetření při pátrání po neznámém ložisku zánětu. V současn..

E-learningový kurz geriatrie
.. základních parametrů komplexního geriatrického vyšetření včetně stanovení míry soběstačnosti, intel.. ..klíčová slova: pády, inkontinence, komplexní geriatrické vyšetření..

Magnetická rezonance
.. až žádné vedlejší účinky na lidský organismus. Následující text předkládá základní historická f.. .. nukleární magnetické rezonance (NMR) k zobrazení tkání nejen lidského organismu. Tato metoda prodělala ..

Pelvic organ Prolaps
.. . Práce je doplněna obrazovou dokumentací z USG a MRI.. .. je doplněna obrazovou dokumentací z USG a MRI vyšetření..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].