Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Výpočetní tomografie - CT

Výpočetní tomografie - CT

Komentovaná ppt prezentace podává přehled principu, technických základů a současných technik CT vyšetření spolu s možnostmi jeho vyšetření. Prezentace obsahuje množství obrázků a schémat dané problematiky, které usnadňují pochopení probírané látky a ukazují veškeré možnosti tohoto vyšetření.
K prezentaci jsou připojeny kontrolní otázky formou multi-choice testu.

 
autor: Jan Šprindrich | 3.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: CT, spirální CT, MDCT, HRCT, Angio-CT, 3D CT, 4D CT, perfuzní CT, radiační zátěž při CT vyšetřeních | příloh: 2 | zobrazeno: 7303x | publikováno: 6.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Hybridní pozitronová a Výpočetní tomografie (PET/CT)

Hybridní pozitronová a výpočetní tomografie (PET/CT)

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění principů a klinického významu nové zobrazovací modality - hybridní pozitronové a výpočetní tomografie (PET/CT). Pozitronová emisní tomografie (PET) je metoda, kdy po nitrožilně podaném malém množství radioaktivní látky značené pozitronovým zářičem získáme tomografické řezy různých tkání celého těla v různých rovinách. PET umožňuje detekci a následnou registraci změn metabolizmu v patologicky změněné tkáni, jedná se tedy o tzv. molekulární zobrazování. |Součástí výukového programu jsou příklady klinického využití PET v praxi (6 kazuistik).

 
autor: Milan Kamínek, Miroslav Mysliveček, Pavel Koranda, Jaroslav Ptáček | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Nádory, Zobrazovací techniky, Pozitronová tomografie, Výpočetní tomografie, PET/CT | příloh: 1 | zobrazeno: 7429x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 21 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Studijní materiály k předmětu IC - radiologie
.. RTG metody a kontrastní látky, výpořetní tomografie, nukleární magnetická rezonance, ultrasonografie .. .. 884.39 KB registrovaný uživatel – – Výpočetní tomografie - CT | 23.11.2010 1.67 MB.. .. uživatel – – Výpočetní tomografie - CT | 23.11.2010 1.67 MB registrovaný ..

Nukleární medicína v onkologii
.. nových zobrazovacích modalit (ultrazvuku, výpočetní tomografie, magnetické rezonance), moderních e.. .. zobrazovacích modalit (ultrazvuku, výpočetní tomografie, magnetické rezonance), moderních endoskopických .. .. a jiných receptorů  Pozitronová emisní tomografie v onkologické diagnostice  Detekce ..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. cvičení Kurz je zaměřen na vysvětlení podstaty výpočetní tomografie. Začíná vysvětlením tvorby RTG záře.. .. Kurz je zaměřen na vysvětlení podstaty výpočetní tomografie. Začíná vysvětlením tvorby RTG záření, dále se vě..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Automatický analyzátor AxSYM
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. se seznámí se současným pojetím výpočetní vědy a vědeckých výpočtů, jejich historií, použív.. .. znalostí a dovedností v oblastech matematické a výpočetní biologie a ekologie. Využívá k tomu veřejných web..

Automatický analytický systém MODULAR
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Magnetická rezonance
.. rezonanční tomografie (MRT), magnetická rezonance (MR) či v angl. l..

Automatizace v klinické biochemii
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Video je opatřeno m..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. vlastnosti tkání (elektrická impedanční tomografie) a elastické vlastnosti tkání (elastografie). Čá..

Automatická analýza moči
.. OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným ko..

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích
.. Pracoviště: Ústav lékařské biochemie, Oddělení výpočetní..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. fakulty, Ústav lékařské biofyziky, Centrum výpočetní techniky..

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi
..klíčová slova: morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a ..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. fakultou Masarykovy univerzity a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity. V Brně a ..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. zobrazovacími nálezy, většinou počitačové tomografie (CT) nebo magnetické rezonance (MR) mozku ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. magnetickou rezonanci Siemens Symphony 1,5T a výpočetní tomograf Marconi MX-8000. Tyto modality jsou..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-09-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].