Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně

Elektronický učební text se zabývá v první kapitole přehledovým úvodem do terminologie a postupně popisuje studovanou problematiku, snaží se vysvětlit vědecké výpočty v současném pojetí. Druhá kapitola je věnována historii vědeckých výpočtů a ve třetí kapitole jsou shrnuty technologie a jejich aplikace do oblasti biologie a biomedicíny. Ve čtvrté kapitole je stručně objasněn systém Maple, který je provozován Masarykově univerzitě v rámci multilicence. Jsou zde popsány některé jeho vlastnosti a na jednoduchém příkladu ukázáno jeho využití pro vědecké výpočty v biologii. V dalších třech kapitolách jsou uvedeny aplikace metod umělé inteligence, dolování dat i metody strojového učení pro oblasti biologie a biomedicíny.

 
autor: Jiří Hřebíček, Jan Žižka | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: strojové učení, dolování dat, machine learning, data mining | příloh: 1 | zobrazeno: 5126x | publikováno: 20.2.2008 | poslední úpravy: 16.12.2010

Vědecké výpočty v matematické biologii

Vědecké výpočty v matematické biologii

Čtenář se seznámí se současným pojetím výpočetní vědy a vědeckých výpočtů, jejich historií, používanými informačními technologiemi, problematikou výpočetního prostředí a aplikačním software Maple, MATLAB a SPSS. Studentům, kteří mají více znalostí v biologických oborech a méně v oblasti informatiky, tento text bude pomáhat jak v pochopení terminologie potřebné pro vědecké výpočty, tak v tom, kde nalézt a používat zdroje informací o vědeckých výpočtech, jejich algoritmech a aplikacích.

 
autor: Jiří Hřebíček, Miroslav Kubásek, Lukáš Kohút, Luděk Matyska, Lucia Tokárová, Jaroslav Urbánek | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: matematická biologie, vědecké výpočty | příloh: 1 | zobrazeno: 4272x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 23

O vedeckom bádaní v medicíne
..Vedecké bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto kn.. .. bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto knižka nie.. .. a vedecké bádanie potrebujú hlboko premýšľajúcich profe.. .. a vedecké bádanie potrebujú hlboko premýšľajúcich profesionálov. Me.. ..klíčová slova: Vedecké bádanie, vedecká publikácia, ab.. ..klíčová slova: bádanie, vedecká publikácia, a..

Nové trendy a perspektívy v histológii
.. medicínskych odborov. Väčšina článkov prezentuje vedecké výsledky, ktoré boli dosiahnuté v poslednom ob..

Metody výzkumu a statistika
.. zdravotnictví. Seznámit se základními metodami vědecké práce a nástroji sběru dat. Uvést do pro..

Analýza dat pro Neurovědy
.. a další akademické pracovníky, kteří se při své vědecké činnosti setkávají s analýzou medicínských a rozs..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
.. předkládá ke zveřejnění výsledky své studentské vědecké odborné činnosti na Radiologické klinice pod od..

Metodika tvorby bibliografických citací
.. o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora (impact .. .. Informační výchova [VSIV021] Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) [XK010] Kurz in..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. Environmentální informační systémy Vědecké výpočty v matematické biologii Ví..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. zubního kazu. Vzhledem k intenzivní vědecké práci našeho týmu v této oblasti, podložené řadou..

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF
.. informací [DSVIz01] Informační výchova (vědecké informace a jejich vyhledávání) [XK010] Pr..

Cervikálne prekancerózy a rakovina krčka maternice
.. sa tak zachytí 80% prípadov v prvom štádiu. Nové vedecké poznatky hlavne vo sfére molekulárnej biológie, d..

Transkraniálna magnetická stimulácia
.. ktoré by im mohli byť inšpiráciou pre ich ďalšie vedecké..

Etika v medicíně
.. 12.11.2009 83.92 KB kdokoli – 3. Etika vědecké práce 12.11.2009 66.94 KB kdokoli – 4. ..

Rozhodovací stromy a lesy
.. Environmentální informační systémy Vědecké výpočty v matematické biologii Ví..

Vícerozměrné statistické metody v biologii
.. Environmentální informační systémy Vědecké výpočty v matematické biologii Statistické ..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. odvozena a využívána v celé řadě dalších oblastí vědeckého.. .. Environmentální informační systémy Vědecké výpočty v matematické biologii Ví..

Biostatistika
.. Environmentální informační systémy Vědecké výpočty v matematické biologii Ví..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. studijního programu "Biologie" Přírodovědecké fakulty MU, profilujících studijní obor a za..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. poznámkami až po rozsiahle odborné i vedecké publikácie. Používatelia sa však učia pracovať so..

Environmentální informační systémy
.. programu „Biologie“ Přírodovědecké fakulty Masarykovy university (MU),..

Analýza a klasifikace dat
.. Environmentální informační systémy Vědecké výpočty v matematické biologii Ví..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. Environmentální informační systémy Vědecké výpočty v matematické biologii Ví..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. systémů podporujících manažerské rozhodování a vědecké analýzy nad populačními onkologickými daty. V náv..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. na klinickou otázku položenou v praxi jsou vědecké články a případně odborníky zpracované klinické s..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-11]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].