Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 15 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému

Invazivní elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému. Film představuje základy invazívního elektrofyziologického vyšetření srdečního převodního systému. Kromě ukázky základní techniky katetrizačního vyšetření dává divákovi možnost blíže pochopit způsob záznamu a analýzu intrakardiálních EKG signálů. Film je určen pro výuku studentů LF a středního zdravotnického personálu.

 
autor: Lubomír Křivan, Milan Kozák, Jitka Vlašínová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Vyšetřování převodního systému srdce, vyšetření arytmií | příloh: 1 | zobrazeno: 10561x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 15.11.2007

Základy elektrofyziologie srdce

Základy elektrofyziologie srdce

Materiál je určen pro studenty všeobecného lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o iontových kanálech a membránovém a akčním napětí srdečních buněk. Třetí kapitola podává stručný výklad principu elektrokardiografie. Závěrečná kapitola pojednává o řízení elektrických vlastností srdce.

 
autor: Lukáš Nalos | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: převodní srdeční systém | příloh: 1 | zobrazeno: 6284x | publikováno: 2.4.2013 | poslední úpravy: 13.1.2017

Izolované srdce podle Langendorffa

Izolované srdce podle Langendorffa

Výukový film byl vytvořen k prezentaci základních metodik používaných v experimentální kardiologii, které vychází z izolovaných srdcí perfundovaných podle Langendorffa. Videonahrávka podává komplexní přehled o experimentálních metodikách prováděných v souladu se současnými světovými trendy. Film je určen pro posluchače lékařských fakult. Tento výukový materiál byl vytvořen za přispění Fondu rozvoje vysokých škol MŠMT číslo G3 1271/2008. Video obsahuje ukázku z 26-ti minutového filmu.

 
autor: Kateřina Fialová, Marie Nováková | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: fyziologie, experimentální kardiologie, izolované srdce, pokusy na zvířatech, Langendorff | příloh: 1 | zobrazeno: 7897x | publikováno: 18.2.2009 | poslední úpravy: 27.10.2011

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana

Demonstrace působení n.vagus na srdce potkana

Ve výukovém filmu je demonstrován negativně chronotropní účinek bloudivého nervu u potkana.  

                                                                                                                                                                                      

 
autor: Milan Štengl, Tomáš Ťupa, Jitka Švíglerová, Ivana Hajdúková | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: chronotropní účinek, bloudivý nerv | příloh: 1 | zobrazeno: 3596x | publikováno: 7.4.2011 | poslední úpravy: 3.1.2013

Úvod do počítačových systémů

Úvod do počítačových systémů

V první části se naučíte základní pojmy z oblasti informatiky, terminologie, používané jednotky, kódování informace, základní rozdělení počítačů. Ve druhé části "Úvodu do počítačových systémů" je popsán hardware nutný pro chod počítače i přídavná periferní zařízení. Ozvučené prezentace jsou určeny studentům lékařské informatiky a informačních věd.

 
autor: Petr Honzík, Jaroslav Dušek, Martin Kubačák | 1.LF UK | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: počítač, bit, byte, informatika, základy | příloh: 2 | zobrazeno: 6934x | publikováno: 12.2.2007 | poslední úpravy: 27.4.2012

Přehled lymfatického systému

Přehled lymfatického systému

Dílo je tvořeno flashovou animací a doprovodným textem. Základ animací tvoří rekonstrukce vytvořené z CT řezů, magnetické rezonance i rentgenové snímky. Kurz je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V přiloženém PDF materiálu se nacházejí přehledové tabulky regionálních mízních uzlin.

 
autor: Lada Eberlová, Hynek Mírka | LF UK Plzeň | disciplína: Anatomie | klíčová slova: lymfatický systém, lymfatické orgány | příloh: 2 | zobrazeno: 4211x | publikováno: 8.1.2015 | poslední úpravy: 21.5.2015

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus

Ozvučená přednáška je urečna především studentům všeobecného lékařství (3. a 4. ročníku) a zubního lékařství (3. ročníku) jako podpora při výuce a přípravě ke zkoušce z farmakologie. Komplexní přednáška (odkaz přiložen) obsahuje popis fyziologie vegetativního nervového systému, jeho členění, neurotransmisi, dělení receptorů, farmakologické možnosti aktivace a inhibice receptorů zprostředkovávající činnost sympatického nervového systému a v neposlední řadě terapeutické možnosti a bezpečnost jednotlivých farmakoteraputických skupin ovlivňujících sympatikus. 

 
autor: Jiří Hodis, Karolína Hronová | 1.LF UK | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové weby, E-learningové kurzy, Ozvučené přednášky | klíčová slova: farmakologie, farmakoterapie, sympatický nervový systém, sympatolytika, sympatomimetika, beta blokátory | příloh: 1 | zobrazeno: 354x | publikováno: 11.6.2020

Farmakologie vegetativního nervového systému - parasympatikus

Ozvučená přednáška je urečna především studentům všeobecného lékařství (3. a 4. ročníku) a zubního lékařství (3. ročníku) jako podpora při výuce a přípravě ke zkoušce z farmakologie. Komplexní přednáška (odkaz přiložen) obsahuje popis fyziologie vegetativního nervového systému, jeho členění, neurotransmisi, dělení receptorů, farmakologické možnosti aktivace a inhibice receptorů zprostředkovávající činnost parasympatického nervového systému a v neposlední řadě terapeutické možnosti a bezpečnost jednotlivých farmakoteraputických skupin ovlivňujících parasympatikus.

 
autor: Jiří Hodis, Karolína Hronová | 1.LF UK | disciplína: Farmakologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby, Ozvučené přednášky | klíčová slova: farmakologie, farmakoterapie, parasympatický nervový systém, parasympatolytika, parasympatomimetika | zobrazeno: 367x | publikováno: 11.6.2020

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému

Funkčné vyšetrenie pľúc (FVP) má nenahraditeľné miesto v diferenciálnej diagnostike predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stanoviť diagnózu, vždy je nevyhnutná anamnéza, posúdenie klinických prejavov, fyzikálne vyšetrenie a posúdenie výsledkov ďalších vyšetrovacích metód.

Funkčné vyšetrenie kardiovaskulárneho systému - štandardné 12-zvodové (pokojové) EKG, 24-48 hodinové sledovanie EKG (dynamické EKG) – Holter EKG, 24 hodinové sledovanie TK – tlakový Holter, záťažové vyšetrenie na bicykli – ergometria.

Funkčné vyšetrenie obličiek - klírens endogénneho kreatinínu (GFR), glomerulárna filtrácia, clearance kreatinínu, koncentračný pokus.

 

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: funkčné vyšetrenie, spirometria, ergometria, Holter, obličkové testy | příloh: 1 | zobrazeno: 2018x | publikováno: 10.5.2016

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství

Tato učebnice je určena pro studenty „Zubního lékařství“ v rozsahu pregraduálního magisterského studia a současně i pro postgraduální doktorské studium v oboru stomatochirurgie.

2. upravené vydání (online)
ISBN 978-80-244-2702-7

 
autor: Jiří Malínský, Jarmila Malínská, Zdeňka Michalíková | LF UP | disciplína: Anatomie, Histologie, embryologie, Zubní lékařství | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: orofaciální oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, anatomie zubů a chrupu | příloh: 1 | zobrazeno: 17391x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 10.11.2012

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů

Programy prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého střeva a konečníku a děložního hrdla představují dle výsledků klinických a epidemiologických studií účinný způsob, jak snížit úmrtnost na uvedená onemocnění. Nezbytným předpokladem dosažení viditelných výsledků v reálné praxi je náležitá erudice lékařského i nelékařského personálu zapojeného do těchto programů. Organizovaná sekundární prevence zhoubných novotvarů je tedy významným edukačním tématem, a to jak pro studenty lékařských fakult, tak pro všechny lékaře zapojené do screeningu. Pro účely komunikace s laickou i odbornou veřejností připravil Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity ve spolupráci s příslušnými lékařskými společnostmi portály, které se věnují preventabilním zhoubným nádorovým onemocněním.

 
autor: Ondřej Májek, Jan Daneš, Miroslav Zavoral, Vladimír Dvořák, Daniel Klimeš, Daniel Schwarz, Lenka Šnajdrová, Jakub Gregor, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Onkologie, radioterapie | kategorie: Edukační weby | klíčová slova: organizované screeningové programy, publikační portály, lékařské vzdělávání, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom hrdla děložního | příloh: 3 | zobrazeno: 4345x | publikováno: 30.5.2012 | poslední úpravy: 9.5.2014

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku štyroch vybraných nozologických jednotiek z akútnych a chronických ochorení dýchacej sústavy – bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza a pneumónia. Uvedená je charakteristika ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, terapia farmakologická aj nefarmakologická, ošetrovateľská starostlivosť a edukácia pacienta. Text obsahuje prehľadové tabuľky a odkazy na rôzne typy literárnych dokumentov.

 
autor: Ivana Bóriková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza, pneumónia, diagnostika, terapia, ošetrovateľská starostlivosť, edukácia | příloh: 3 | zobrazeno: 4964x | publikováno: 20.9.2012 | poslední úpravy: 26.10.2012

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému

MR zobrazení tenzorů difuze centrálního nervového systému

Tato práce je koncipována jako přehledný výukový text o technice MR zobrazení tenzorů difuze využité v oblasti zobrazení centrálního nervového systému. Diskutovány jsou základní technické aspekty této metody a možnosti využití v nejrůznějších oblastech praktické zobrazovací diagnostiky i výzkumných aplikací.

 
autor: Miloš Keřkovský, Jaroslav Tintěra | LF MU | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: magnetická rezonance, zobrazení tenzorů difuze, traktografie | příloh: 1 | zobrazeno: 4603x | publikováno: 6.1.2014 | poslední úpravy: 14.2.2014

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka

Orgány lymfatického systému boli od nepamäti zahalené rúškom tajomstva. Ako príklad môžeme uviesť týmus. Ten si môže činiť nárok na poctu, že je posledným dôležitým orgánom nášho tela, ktorý vydal tajomstvo o svojej funkcii.                                                                         

 
autor: Štefan Polák, Ivan Varga | LF UK v Bratislave | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Lymfatický systém, monocytovo-makrofágový systém, slezina, týmus | příloh: 2 | zobrazeno: 1502x | publikováno: 11.5.2017

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Autorské právo v e-learningu (též ve vztahu k systému wiki) v otázkách a odpovědích

Příručka věnovaná autorskému právu v e-learningu, včetně systémů wiki, licencí Creative Commons, problematiky zaměstnaneckých a školních děl atd. Příručka se zabývá autorským právem v e-learningu zejména pro potřeby učitelů lékařských fakult. V obecné části se věnuje autorskému zákonu a dalším právním předpisům, a to včetně mezinárodních úmluv. Vysvětluje a na příkladech ilustruje základní pojmy autorského práva. Dále se věnuje licenčním smlouvám, včetně Creative Commons. Samostatná kapitola pojednává o zaměstnaneckých dílech, dílech na objednávku a školních dílech. Poslední kapitola obecné části se podrobně zabývá právními aspekty tvorby autorského díla pro výukové účely.

 
autor: Irena Holcová | 1.LF UK | disciplína: Ostatní | kategorie: Informace pro autory | klíčová slova: Autorské právo, e-learning, wiki, Creative Commons | příloh: 2 | zobrazeno: 6407x | publikováno: 5.10.2009 | poslední úpravy: 13.3.2013
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 80 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 22

Zobrazovací diagnostika hrudníku
.. nastíněny možnosti diagnostiky chorob hrudníku a srdce i pomocí dalších metod. Jsou uvedeny normální a p.. ..klíčová slova: obrazy, plíce, pleura, skelet hrudníku, choroby srdce..

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku
.. klinické příznaky a možnosti paraklinického vyšetřování uplatňovaného v současné lékařské praxi...

Diagnostika karcinomu prsu
.. Jsou uváděny základy mamografie a způsoby vyšetřování prsu, část prezentace je také věnována mamo..

Soubor studijních materiálů k přednáškám z dětské kardiologie nejen pro pediatry
.. kardiologie I je zaměřena převážně na onemocnění srdce u dětí, především na vrozené srdeční vady, jejich..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. funkce. Dnes je nedílnou součástí diagnostiky a vyšetřování pacientů v hematologii, onkologii i imunologii. ..

Základy fyziologie srdeční mechaniky
.. citlivé [?] Licence Základ biomechaniky srdce 13.1.2017 1 MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET &..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. 561 KB registrovaný uživatel – Onemocnění srdce I 11.1.2006 3.73 MB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: onemocnění srdce, angiologie, hypotenze, revmatologie,..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. vysvětlit funkci jednotlivých fyziologických systémů a příčiny a projevy jejich poruch. V in..

Těhotenství a chlopenní vady
.. naší populaci onemocnění srdce postihuje přibližně 0,4 - 4% všech těhotenství. P..

Psychiatrická propedeutika
.. se mohl student medicíny smysluplně podílet na vyšetřování pacientů, aby rozuměl dění na psychiatrickém oddě..

Imunologie VŠ lékařství
.. jako zvláštní kapitola o odpovědi imunitního systému na mikrobiální a.. .. sítě MEFANET – Regionalizace imunitního systému 26.8.2014 972.45 KB uživatel vzdělávací sítě MEFA..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. vnitřního prostředí centrálního nervového systému. Druhá část skript se věnuje systematickému popi..

Hrudní chirurgie
.. řeší dětští chirurgové, zatímco problematika srdce a velkých cév spadá do péče kardiochirurgů. Praco..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. vrozeným vývojovým vadám jednotlivých orgánových systémů: centrálního nervového systému, srdce, ledvin a v.. .. systémů: centrálního nervového systému, srdce, ledvin a vývodných cest močových, gas..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. základní funkce a charakteristiky imunitního systému. Imunitní systém se podílí na udržování homeos..

Automatický analytický systém MODULAR
.. automatického biochemického analytického systému MODULAR, který obsahuje spojení iontově se.. .. mechanickému propojení různých automatizovaných systémů do automatizovaných případně robotizovaných line..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. textu „Histologická praktika a metody vyšetřování tkání a orgánů“ (kolektiv autorů, 1998) pro..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. postižení v oblasti pneumatického systému spánkové kosti, ať už akutní či chronické, patří ..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. použití různých druhů osvětlení a osvětlovacích systémů. Nitinol - výklad teorie, návod na praktická cv.. .. je postaven na konceptu MSL. Elektrická aktivita srdce, EKG, krevní tlak Jde o MSL kurz, který se v..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. uživatel – – vyšetření endokrinního systému | 15.11.2010 9.72 MB registrovaný uživatel &..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. popisuje charakter a působení komplementového systému. Tento systém více než 20 sérových bílkovin předs..

Imunológia - ako pracuje imunitný systém
.. Poskytuje ucelený prehľad o fungovaní imunitného systému. Čitateľ získava krok po kroku základné info..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..srdce.. ..srdce..

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory
.. moku v případě obstrukce v komorovém systému.. .. moku v případě obstrukce v komorovém systému.Odkazy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. pomáhat v tom, jak používat a vytvářet modely v systému počítačové algebry Maple. K tomu jim budou slo.. .. praktického řešení biologických modelů pomocí systému počítačové algebry Maple, včetně řešení problema..

Transkraniálna magnetická stimulácia
.. pri diagnostike ochorení na úrovni motorického systému (odhalenie subklinického postihnutia na úrovni k..

Krevní skupiny
.. pak věnuje fyziologii klinicky nejdůležitějších systémů krevních skupin, jejich stanovení a využití v tra..

Močový systém - pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty
.. jednoduchá schémata a mikrofotografie z močového systému.            ..

Zvuky srdca
..klíčová slova: srdce,..

Adhezní spoj a adhezivní systémy I. část
.. se indikace pro využití adhezivních systémů ve stomatologii vedou v poslední době k jejich č..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].