Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Webcasting a vzdelávanie

Webcasting a vzdelávanie

Množstvo informácií spracovávaných v zdravotníckych zariadeniach neustále narastá. Vďaka možnostiam ponúkaných modernými informačnými a komunikačnými technológiami je, na rozdiel od papierovej či tlačenej dokumentácie, ich spracovanie rýchlejšie, efektívnejšie a priestorovo nenáročné. Procesy súvisiace so zdravotníckymi aktivitami, službami a systémami, vykonávanými na diaľku pomocou informačných a komunikačných technológií, sú realizované za účelom podpory globálneho zdravia, prevencie a zdravotnej starostlivosti, riadenia zdravotníctva či zdravotníckeho výskumu, ale aj vzdelávania. Jednou z možností podpory vzdelávania je využitie webcastingu.

 
autor: Jaroslav Majerník, Gabriel Petráš | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediálne učebné pomôcky, Vzdelávacie weby | klíčová slova: telemedicína, webcasting | příloh: 2 | zobrazeno: 4760x | publikováno: 8.5.2008 | poslední úpravy: 16.3.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 44 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Jak napsat publikaci? Jak připravit prezentaci?
.. zdrojů, Opatření 3.2-Podpora terciárního vzdělávání, výzkumu a vývoje. V rámci tohoo projektu byl na .. ..klíčová slova: Vzdělávání,..

Metodika tvorby bibliografických citací
.. Informační výchova, BAIV031 Kurz informačního vzdělávání, BPIV031 Kurz informačního vzdělávání, PřF:XK010 ..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce
.. oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a ..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových
.. oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a ..

Klinické doporučené postupy
.. nejen běžnou klinickou praxi, ale i medicínské vzdělávání, zdravotní politiku a řízení veřejného zdrav..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii
.. oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a ..

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století
.. zařízení, nejznámějších lékařů, forem vzdělávání a možnosti léčby v Brně, jako v jednom z prů..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. na důkazu (EBM) v pregraduálním lékařském vzdělávání. Předpokladem pro uplatnění zásad EBM je správné .. .. založené na důkazu (EBM) Proces EBM EBM a vzdělávání Výuka pediatrie: Kazuistika založená na dů.. ..klíčová slova: Vzdělávání, Informatika, Medicína založená na dů..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. výzva k podpoře kritického myšlení v lékařském vzdělávání. ..

Zkušební testy z pediatrie
.. s pedagogy. Je vhodný i pro celoživotní vzdělávání. Slabou stránkou zůstává relativně malý počet otá..

Základné princípy laparoskopickej chirurgie
.. aspekty laparoskopickej chirurgie 11. Vzdelávanie a tréning v laparoskopickej chirurgii Obrazová ..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
.. kdokoli – Pracoviště: Centrum jazykového vzdělávání..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
.. kdokoli – Pracoviště: Centrum jazykového vzdělávání..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. a perspektiv implementace ve výuce, celoživotním vzdělávání a v klinické praxi. Formulace klinických o..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. studentům LF, dále lékařům v postgraduálním vzdělávání i lékařům, kteří se chtějí podrobněji seznámit s ..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
..klíčová slova: programy, publikační portály, lékařské vzdělávání, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom h..

Urgentná medicína pre medikov
.. Urgentní medicíny a medicíny kastrof Institutu vzdelávání zdravotníckych pracovníků v Prahe, ale do ko..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. byla vytvořena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkureneschopnost: Inovace studijního ..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. materiál určený pro postgraduální celoživotní vzdělávání si klade za cíl seznámit čtenáře formou prez..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. zpětné vazby spolupodíleli na svém vlastním vzdělávání. Do e-learnignového kurzu Topografická anatomie d..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. a také pro postgraduální a celoživotní vzdělávání zdravotnických profesionálů. ..

Základy mamológie
.. lekárskych fakúlt ako aj pre postgraduálne vzdelávanie. Obsahuje základné informácie o anatómii a fyz..

Základy informačných technológií
.. Bezpečnosť práce s počítačom Webcasting a vzdelávani..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. študijné programy I.a II. stupňa vysokoškolského vzdelávania v odbore ošetrovateľstvo. Obsah skrípt vychádza ..

Mikrobiológia a Imunológia On-line
.. Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine ITMS kód: 23110230071 a ..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. text je určený pre účely vzdelávania predovšetkým pre študentov ošetrovateľstva a pôr..

Ošetrovanie chronických rán
.. pre študentov študijného programu sústavného vzdelávania Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany. .. .. chronických rán [2-JOS-131] Program sústavného vzdelávania - Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany ..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.
.. inštitúcií sa kladie dôraz na efektívne vzdelávanie v tejto problematike, ako na kľúčový faktor pre..

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
.. text je určený pre vzdelávanie študentov, ktorí sa pripravujú na vykonávanie se..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. ošetrovateľstva a dopĺňa prezenčnú formu vzdelávania v predmete Pediatria a ošetrovateľstvo v b.. .. grantu KEGA č. 039UK-4/2012 E-learningové vzdelávanie v pediatrickom ošetrovateľstve. Pre prezeranie e..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].