Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5

Základní nástroje v zubním lékařství

Základní nástroje v zubním lékařství

Znalost správného názvosloví nástrojů a přístrojů pro budoucí zubní lékaře je důležitá. Protetické ošetření má zvláštnost v tom, že se sestává ze 2 fází, a to ordinační a laboratorní. Přístrojové a nástrojové vybavení se proto rozšiřuje o další preparační a brusné nástroje, otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště a nůžky a různé druhy otiskovacích lžíc.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár, Božena Budíková, Milada Nekvapilová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště, otiskovací lžíce | příloh: 1 | zobrazeno: 14435x | publikováno: 26.2.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Kostní traumatologie - Základní rtg nálezy

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy

Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje normální a traumatické obrazy v jednotlivých lokalizacích. Dává stručný národ na správný popis snímků v traumatologii, část je věnována také posttraumatickým změnám a snímkům při různých typech léčení zlomenin a luxací. Prezentace je vhodnou pomůckou pro studenty připravující se na závěrečné státní zkoušky z Chirurgie.

 
autor: Martin Mašek | 1.LF UK | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: traumatologie, normální a patologické RTG obrazy skeletu, fraktury, luxace, posttraumatické změny, léčení zlomenin | příloh: 1 | zobrazeno: 10985x | publikováno: 6.11.2006 | poslední úpravy: 26.4.2012

Základní výkony ve všeobecné chirurgii

Základní výkony ve všeobecné chirurgii

Mezi základní onemocnění a výkony ve všeobecné chirurgii náleží:

• Diagnostika a léčba hernií
• Diagnostika a léčba onemocnění žlučníku
• Diagnostika a léčba onemocnění apendixu
• Diagnostika a léčba varixů dolních končetin
• Diagnostika a léčba onemocnění štítné žlázy
• Diagnostika a léčba onemocnění prsu
• Amputace končetin
• Diagnostická rektoskopie a výkony operačním rektoskopem
• Nejčastějí onemocnění a výkony v proktologii.
 

 
autor: Miloslav Duda, Stanislav Czudek, Adolf Gryga, Jiří Herman, Dalibor Musil, Jaroslav Vyhnánek, Jiřina Heroková, Jiří Gatěk, Petr Bachleda, Petr Anděl, Matěj Škrovina | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: chirurgie, všeobecná chirurgie, základní výkony, učebnice | příloh: 1 | zobrazeno: 8750x | publikováno: 20.10.2012

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra

Učebnice je určena především studentům prvního semestru bakalářských oborů fyzioterapie a všeobecná sestra, jimž má na začátku studia poskytnout základní orientaci v řecko-latinské lékařské terminologii. Její nedílnou součástí je samostatná gramatická příručka, na jejíž strany či paragrafy je na začátku každé lekce odkazováno. Každá z deseti lekcí je koncipována jako soubor cvičení pro práci na semináři i pro samostatnou domácí přípravu k seminářům: lekce začíná obecnějším překladovým cvičením (v první části učebnice je zaměřeno především na anatomickou terminologii, od 7. lekce pak na terminologii klinickou); po něm vždy následuje řada drobnějších cvičení, jež mají studentům přiblížit jednotlivé gramatické jevy a pomoci jim osvojit si základní slovní zásobu. Materiál pro přípravu většiny cvičení byl excerpován z autentické lékařské dokumentace poskytnuté pro tento účel Fakultní nemocnicí Brno, pražskou Thomayerovou nemocnicí a Ústavem jazyků LF UK v Hradci Králové.

 
autor: Libor Švanda, Kateřina Pořízková, Jozefa Artimová, Eva Dávidová | LF MU | disciplína: Anatomie, Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie, Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Latinská lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická terminologie | příloh: 2 | zobrazeno: 6243x | publikováno: 1.6.2016 | poslední úpravy: 8.6.2016

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Publikace s názvem „Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory" je multimediální elektronický výukový materiál [webová stránka, skripta ke stažení Adobe Acrobat (PDF) a eBook reader (ePub)]. Cílem publikace je napomoci výzkumníkům orientovat se v základní metodologii výzkumu a realizaci jednotlivých výzkumných kroků. Kapitoly jsou řazeny v chronologickém sledu jednotlivých fází výzkumu tak, aby umožnily jednodušší průchod procesem zpracování výzkumné/závěrečné práce. V textu jsou reflektovány doporučené normy a zásady zpracování závěrečných prací. Publikace je určena studentům vybraných nelékařských zdravotnických oborů na LF MU.

 
autor: Natália Beharková, Dana Dolanová, Petra Juřeníková, Zdeňka Knechtová, Miroslava Kyasová, Edita Pešáková, Andrea Pokorná, Alena Pospíšilová, Simona Saibertová, Dana Soldánová, Marta Šenkyříková, Marie Zítková, Jiří Kratochvíl | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Edukační weby | klíčová slova: výzkum, eticko-právní aspekty, mentoring závěrečné práce, struktura závěrečné práce, bibliografické citace, formátování závěrečné práce, nedostatky závěrečné práce, prezentační dovednosti | příloh: 1 | zobrazeno: 1755x | publikováno: 29.3.2019 | poslední úpravy: 3.9.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 117 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 12

Ošetřovatelství jako vědní obor
.. materiál předkládá základní předpoklady vědní disciplíny - její filozofii, te.. ..klíčová slova: Základní obory, Aplikované obory, Holistické zdraví, Me.. ..klíčová slova: Základní obory, Aplikované obory, Holistické zdraví, Me..

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus
.. Lékové formy - Prezentace pro bakalářské obory Farmakoterapie diabetu mellitu -..

Farmakologie pro studenty bakalářských oborů na LF MU
.. farmakologie je doplněna kapitolami shrnujícími základní charakteristiky životního cyklu léčiv a aktuální .. .. nezbytném pro jednotlivé bakalářské studijní obory. Obecná farmakologie je doplněna kapitolami s..

Koagulace v kostce
.. interaktivní animace popisuje základní patofyziologii koaguačních poruch, správnou in..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
.. asistentka, jimž má na začátku studia poskytnout základní orientaci v řecko-latinské lékařské term.. .. Terminologia graeco-latina medica pro bakalářské obory LF MU (Gramatická příručka) 19.8.2016 627.78 KB k..

Prekancerózy rodidel III - Prekancerózy vulvy, pochvy a endometria a gestační trofoblastická nemoc
.. je určena pro všechny studenty studující obory Porovnictví a gynekologie. V přednášce si pře..

ZÁKLADY FARMAKOKINETIKY
.. farmakokinetiky popisuje a vysvětluje základní farmakokinetické parametry a procesy. Měl by s..

Urogynekologie - Inkontinence moči u žen
.. u žen" je určena studentům a zájemcům o obory porodnictví a gynekologie. Symptom inkontinence ..

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody
.. zaujímá významné místo mezi preventivními obory. Význam této disciplíny je nejen zdravotnický, al..

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce
.. u žen" je určena studentům a zájemcům o obory porodnictví a gynekologie. V poslední letech se z..

Soubor přednášek z anatomie
.. oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory..

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv
.. životního cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými ..

Úvod do počítačových systémů
.. první části se naučíte základní pojmy z oblasti informatiky, terminologie,..

Základy neurověd v zubním lékařství
.. popsána obecná stavba a vývoj nervové soustavy, základní principy reakce nervové tkáně na poškození a mech..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. uvádí základní indikace při vyšetření magnetickou rezonancí mimo..

Chromatografie
.. podává základní informace o jedné z moderních a často po.. .. je úvodem ke studiu chromatografie. Obsahuje základní informace o této moderní separační a ana..

Elektroforéza
.. podává základní informace o jedné z moderních a často po.. .. je úvodem ke studiu elektroforézy. Obsahuje základní informace o této moderní separační a ana..

Vyšetření moče diagnostickými proužky
.. tzv. patologických složek moče, patří mezi základní biochemické analýzy. Výuková videa poskytují zákl..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. a nervových drah" podávají přehledný výklad základního strukturálního uspořádání nervové soustavy, kte.. .. v neurologii, ale pro všechny medicínské obory. Skripta jsou zpracována v oblíbeném wiki fo..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
.. podává základní informace o diagnostických metodách nukleární med..

Vybrané kapitoly z psychiatrie
.. 6 prezentací s namluveným komentářem. Jedná se o základní informace o historii psychiatrie ve světě a v u n..

Ultrazvuk v gynekologii
.. Tato práce se zabývá využitím ultrazvuku jako základní vyšetřovací metodě v diferenciální diagnostice be..

Imunokompetentní buňky
.. lékařství 2. ročníku na LF UK v Plzni. Obsahuje základní charakteristiku a funkce imunokompetentních ..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
.. psychiatrie pro zubní lékařství “ obsahuje základní informace o nozologických jednotkách (..

Základy elektrofyziologie srdce
.. lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o iontových kanálech a membránovém a ak..

Poranění páteře a míchy
.. a míchy. Obecné postupy v současné diagnostice, základní poznatky v léčbě včetně diskutabilního podávání k..

Pohybová aktivita v prevenci nemocí
.. a biologickém věku jedince. Jsou uvedeny základní pohybové vlastnosti a druhy tělesných cv..

Základy fyziologie srdeční mechaniky
.. lékařství 2. ročníku. Obsahem materiálu jsou základní informace o mechanismech kontrakce srdečního s..

Poruchy acidobazické rovnováhy a metabolismu kalia
.. shrnuje základní patofyziologické principy a klinický význam po..

Prekancerózy rodidel I - Prekancerózy děložního hrdla - 1.část
.. základní informace o epitelových poměrech na děložním hrd..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].