Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5

Zajištění dýchacích cest

Zajištění dýchacích cest

E-learningová přednáška je určená pro studenty 5.ročníku, obor všeobecné lékařství, předmět neodkladná medicína. Přednáška pojednává o problematice zajištění dýchacích cest od nejjednodušších způsobů (trojitý manévr), přes instrumentální postupy. Důraz je kladen na téma intubace, včetně komplikací.

 
autor: Jan Bruthans | 1.LF UK | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Neodkladná medicína, Zajištění dýchacích cest, trojitý manévr, intubace, laryngoskop, ET kanyla, dýchání | příloh: 1 | zobrazeno: 14141x | publikováno: 19.11.2008 | poslední úpravy: 26.4.2012

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Nosová dutina je prvou časťou dýchacieho systému, ktorá sa dostáva do kontaktu s vdychovaným vzduchom, monitoruje jeho kvalitu, podieľa sa na jeho zohrievaní, zvlhčovaní, odstraňovaní korpuskulárnych nečistôt, a tak chráni dolné dýchacie cesty a pľúca pred prienikom týchto potenciálne nebezpečných faktorov. Chladný a suchý vzduch, alergény, korpuskulárne znečisteniny, chemikálie – všetky uvedené skupiny ovplyvňujú fyziológiu dolných dýchacích ciest a môžu viesť k vzniku patologických procesov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života pacientov.

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: horné dýchacie cesty, funkcia, reflex, zápal, dolné dýchacie cesty, kašeľ | příloh: 4 | zobrazeno: 2605x | publikováno: 8.10.2013 | poslední úpravy: 10.10.2013

Zobrazovací metody jater a žlučových cest

Zobrazovací metody jater a žlučových cest

Tato powerpointová učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při zobrazení patologických nálezů jater a žlučových cest. Zabývá se jak radiodignostickými, scintigrafickými, tak endoskopickými zobrazovacími metodami. Dále uvádí algoritmus vyšetření, možnosti léčebného ovlivnění a možné komplikace. Součástí je i soubor testových otázek k dané problematice.

 
autor: Václav Janík | 3.LF UK | disciplína: Gastroenterologie, hepatologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Materiály k přednáškám | klíčová slova: radiologie, játra a žlučové cesty, zobrazovací metody, patologické nálezy jater a žlučových cest | příloh: 2 | zobrazeno: 6543x | publikováno: 14.3.2011 | poslední úpravy: 2.5.2012

Urolitiáza, tumory ledvin, obstrukce močových cest

Urolitiáza, tumory ledvin, obstrukce močových cest

Přednáška shnruje problematiku urolitiázy, tumorů ledvin a obstrukce močových cest z hlediska internisty a nefrologa. Probrány jsou jednotlivé typy urolitiázy, jejich etiopatogeneza a léčba, dále základní přehled o tumorech ledvin a diagnostice a léčbě obstrukce močových cest. Materiál je určen studentům a zájemncům o obor nefrologie.

 
autor: Jakub Závada, Martina Peiskerová | 1.LF UK | disciplína: Nefrologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Urolitiáza, tumory ledvin, obstrukce močových cest, konkrement | příloh: 1 | zobrazeno: 11002x | publikováno: 29.11.2006 | poslední úpravy: 15.5.2012

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Urolitiáza, uroonkologie, onemocnění retroperitonea, onemocnění dolních cest močových

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Urologická symptomatologie, bilharzióza | příloh: 1 | zobrazeno: 8638x | publikováno: 12.12.2011 | poslední úpravy: 25.4.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 21 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Plicní ventilace
.. První část je věnována anatomii a funkci dýchacích cest, druhá část vysvětluje podstatu plicní vent.. .. část je věnována anatomii a funkci dýchacích cest, druhá část vysvětluje podstatu plicní ventilace .. ..klíčová slova: cesty, plicní ventilace, dýchací svaly, dechový cyk..

Základy anesteziologie
.. anesteziolog musí bezpodmínečně zvládnout zajištění dýchacích cest, a to i v případě obtížně zajisti.. .. musí bezpodmínečně zvládnout zajištění dýchacích cest, a to i v případě obtížně zajistitelných dýc.. .. musí bezpodmínečně zvládnout zajištění dýchacích cest, a to i v případě obtížně zajistitelných dýchac..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způsobené inhalací produktu hoření nebo páry.. .. trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způsobené inhalací produktu hoření nebo páry. I k..

Kašeľ, dobrý sluha - zlý pán
.. a hlavných bronchov. Štruktúra najmenších dýchacích ciest a alveol. Dýchacie orgány a ich ochrana p.. ..klíčová slova: dýchacie cesty, dýchacie orgány, p..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. přístup řízen na externím úložišti – Zajištění dýchacích cest 19.2.2008 přístup řízen na exter.. .. řízen na externím úložišti – Zajištění dýchacích cest 19.2.2008 přístup řízen na externím úlož.. .. externím úložišti – Zajištění dýchacích cest 19.2.2008 přístup řízen na externím úložišti &nda..

Patofyziologie dýchání
.. etiologie a patogeneze dýchacích poruch z hlediska příčin, mechanismů rozvoje, pro..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..cest-indikace .. ..cest-indikace ..

Endoskopické vyšetrovacie metódy
.. zaoberajú týmito témami: Endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Endoskopia tráviaceho traktu. ..

Paliativní péče
.. rozhodování v závěru života a organizační zajištění paliativní péče. Program je určen především stude..

Cholecystektomie laparoskopicky
.. jsou dobře vidět struktury žlučníku, žlučových cest a cévního zásobení žlučníku a přilehlého jaterníh..

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce
..klíčová slova: symptomy, Infekce močových a pohlavních cest..

Farmakovigilance a propagace léčiv
.. se dozoru nad léčivými přípravky za účelem zajištění maximálních léčivých účinků při minimálním riziku..

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému
.. predovšetkým pľúcnych ochorení (poruchy funkcie dýchacích ciest a pľúc). Samo o sebe nemôže stanoviť diag..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
.. MRI se zaměřením na vyšetření břicha, žlučových cest, malé pánve, kloubů a prsu. Prezentace je za..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
..klíčová slova: ve zdravotnických zařízeních, oxygenoterapie, zajištění periferního žilního vstupu, hydratace, výživa, vy..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. liečba. HIV. Lymská borelióza. Nové infekcie dýchacích ciest - Legionárska choroba, SARS, Vtáčia ch..

Labyrinty v psychiatrii
.. řešení kazuistiky může vést jedna nebo i více cest: míru spletitosti jednotlivých labyrintů, jejich ..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. trauma 12.5.2012 kdokoli – Invazivní zajištění kriticky nemocného pacienta – centrální žilní kat.. .. – Basic Life Support u uvízlého tělesa v dýchacích cestách 12.5.2012 kdokoli – Basic Life .. .. Basic Life Support u uvízlého tělesa v dýchacích cestách 12.5.2012 kdokoli – Basic Life Support ..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. Atlas je k dispozici v angličtině a v češt.. .. nervového systému, srdce, ledvin a vývodných cest močových, gastrointestinálního traktu, res..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. atrézie duodena, atrézie žlučových cest, cysta choledochu, atrézie tenkého a tlustého st..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. strukturám kortikálním, subkortikálním a mokovým cestám, navazující na poznatky vycházející z výuky ana..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-14]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].