Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 3

RFA jaterních malignit perkutánním přístupem
.. ablace jaterních malignit perkutánním přístupem. Radi.. ..klíčová slova: ablace,..

RFA jaterních metastáz otevřeným přístupem
.. ablace otevřeným přístupem je jednou z ablativních meto.. ..klíčová slova: ablace,..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. kardioverze, kardiostimulace, katetrizační ablace, implantace ICD a užití transtelefonního zá.. .. uživatel – – Katetrizační ablace | 8.11.2010 29.19 MB registrovaný uživatel &..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].