Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc
..klíčová slova: ovarium, adnexitis, parametritis, tuboovariání absces, absces Douglasova.. ..klíčová slova: parametritida, zánět, Douglasova dutina, ovarium, adnexitis, parametritis,.. ..klíčová slova: tuboovariání absces, absces Douglasova prostoru..

Chronický subdurální hematom – trepanace
.. objemu patologické tekutiny v subdurálním prostoru. V těchto případech je nutné pak odstranit staré .. .. objemu patologické tekutiny v subdurálním prostoru. V těchto případech je nutné pak odstranit staré ..

Protokoly k praktickým cvičením z lékařské fyziologie
.. jak zapsat data, jsou grafy. Na poměrně malém prostoru mohou nahradit jeden či více odstavců textu nebo ..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. opakující se demyelinizace CNS, diseminovaná v prostoru a čase. V současnosti postihuje celosvětově asi 2..

Anatomická pitva hlavy
.. svalů, faryngu a parafaryngového prostoru, pitvu měkkého patra, infratemporální jámy, ústn..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. hygieny rukou, základní informace ke vstupu do prostoru operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pac..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. problematika zpracování a analýzy v čase nebo prostoru spojitých dat včetně jejich vzorkování – zá..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. Obr. 3 Zobrazení 3D objektu ve stereotaktickém prostoru Pro názornost využíváme oba dva módy 3D zobr..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. TatraMed (Bratislava, Slovensko). Část datového prostoru metropolitního PACSu je využívána pro databázi a ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].