Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 3

Random access analyser (HITACHI 917)
.. methods that utilise measurements of absorbance of the reaction mixture in a cuvette at various..

Random acces analyzátor (HITACHI 917)
.. o spektrofotometrické metody, využívající měření absorbance reakční směsi v kyvetě při různých vlnových délká..

Optické metody používané v biochemii
..klíčová slova: spektrofotometr, diodové pole, absorbance, nefelometrie, turbidimetrie, fotometrie..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-21]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].