Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

O vedeckom bádaní v medicíne
.. Vedecká publikácia – Hulín I. Abstrakt – prečo a ako ho písať – Kouřilová M... ..klíčová slova: bádanie, vedecká publikácia, abstrakt..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. u sv. Anny In Telemedicína Brno 2005 - Sborník abstrakt. Kongresové centrum Brno: Symma s.r.o., s. ..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. a sestaveny rozmanité elektronické databáze abstraktů a plných textů publikací – článků, časopi..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
.. PowerPoint obrázky, on-line odkazy na abstrakta NLM Medline, národní číselník laboratorních meto..

Analýza a klasifikace dat
.. objektu, jehož stav chceme hodnotit, nějakým abstraktním způsobem – např. vektorem hodnot, gr..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. testů zahrnuje on-line odkazy na více než 850 abstraktů z databáze NLM M..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].