Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

akutní stavy v neurochirurgii

Akutní stavy v neurochirurgii

V současné době je neurochirurgická tématika rozptýlena do několika předmětů studia na lékařské fakultě - například chirurgie, neurologie a akutní medicína. Toto platí i pro problematiku akutních stavů v neurochirurgii. Cílem dokumentu je praktický pohled na urgentní stavy v neurochirurgii, se kterými se může setkat lékař nejrůznějších specializací , a které vyžadují akutní neurochirurgickou konzultaci a řešení pro riziko vzniku závažného nezvratného neurologického deficitu nebo ohrožení života nemocného. Autoři rovněž v poznámkách prezentují praktický pohled na základní atypické rysy klinického nebo radiologického obrazu vybraných neurochirurgických urgentních stavů, které mohou vést k diagnostickým potížím, neadekvátní volbě léčebného postupu nebo oddálení neurochirurgické konzultace. Právě tento praktický pohled postavený na ilustrativních kasuistikách doplňuje poznatky, které studenti získávají při výuce chirurgie, neurologie, urgentní medicíny a v menší míře i jiných oborů.

 
autor: Jan Chrastina, Zdeněk Novák, Pavel Cejpek, Ivo Říha, Radim Jančálek | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Neurochirurgie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: Akutní neurochirurgie, Neurotraumatologie, Cerebrovaskulární neurochirurgie | příloh: 1 | zobrazeno: 8618x | publikováno: 2.9.2011 | poslední úpravy: 3.1.2012

Syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh

Syndróm nepokojných nôh (SNN) je časté, liečiteľné, ale výrazne poddiagnostikované ochorenie. Pacienti so SNN trpia neznesiteľným nutkaním k pohybovaniu nohami, ktoré je spôsobené nepríjemnými pocitmi v nohách. Tie sa horšia počas nečinnosti a často negatívne ovplyvňujú spánok. Priamymi dôsledkami SNN sú dyskomfort, poruchy spánku a únava. Tieto negatívne fenomény následne vplývajú na fungovanie pacientov tým, že záporne ovplyvňujú pracovnú výkonnosť, spoločenské aktivity a rodinný život. Prerušovaný spánok a neschopnosť tolerovať sedavé aktivity môžu viesť až k strate zamestnania, poruche schopnosti tešiť sa zo života a k partnerským problémom. Tieto symptómy a komplikácie často vedú k opakovaným konzultáciám lekárov mnohých špecializácií, čo má okrem iného za následok nadmernú a redundandnú finančnú záťaž, ktorá je vynakladaná väčšinou zo zdrojov verejného zdravotného poistenia.

 
autor: Michal Minár, Peter Valkovič | LF UK v Bratislave | disciplína: Neurologie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Syndróm nepokojných nôh, SNN | příloh: 1 | zobrazeno: 4983x | publikováno: 23.3.2018

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2

Prevalence metabolického syndromu (MS) v České republice se udává přibližně na 25%. Jeho základem je inzulinorezistence. Uvedena kritéria pro diagnózu MS a charakteristika vhodných pohybových aktivit. Pohybová aktivita (PA) zlepšuje symptomy MS a snižuje rizika aterosklerózy. Exercise walking (cvičební, tréninková chůze) je vhodnou PA pro všechny věkové skupiny. Představuje minimální psychickou zátěž, komplexní zatěžování, svou povahou limituje intensitu a je nenáročná na vybavení. Ve druhé části se stať blíže zabývá nadváhou a obezitou. Uvedeny poznámky k dietnímu a pohybovému režimu u obezity.

 
autor: Václav Zeman | LF UK Plzeň | disciplína: Tělovýchovné lékařství | klíčová slova: Prevalence metabolického syndromu | příloh: 2 | zobrazeno: 6689x | publikováno: 16.9.2010 | poslední úpravy: 22.5.2015

Turnerův syndrom – pacientské informace

Turnerův syndrom – pacientské informace

Soubor informačních materiálů pro pacientky s Turnerovým syndromem nabízí původní podrobný přehled o povaze onemocnění a jeho možných řešení v průběhu celého života. Je doplněný elektronickou verzí diáře kontrol a sledování v dospělosti, který může sloužit pro sdílení informací mezi pacientkami a jejich lékaři v databázovém prostředí. Původní česká dokumentace je obohacena o vybrané zahraniční pacientské informace.

 
autor: Jiřina Zapletalová, Jan Lebl, Jarmila Potomková | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: turnerův syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sledování v dětství a v dospělosti | příloh: 13 | zobrazeno: 6042x | publikováno: 28.4.2015

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny

Edukační portál AKUTNE.CZ nabízí svým uživatelům mimo jiné také možnost, jak ověřit své znalosti v oblasti akutní medicíny. Testová agenda je součástí bohaté nabídky různých druhů výukových materiálů. V současnosti je na portálu AKUTNE.CZ šest autoevaluačních elektronických testů, které se tematicky dotýkají různých oborů akutní medicíny.

 
autor: Petr Štourač | LF MU | disciplína: Akutní medicína | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: akutní medicína, elektronický test | příloh: 1 | zobrazeno: 8869x | publikováno: 19.3.2010 | poslední úpravy: 19.11.2012

akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Akutní infarkt myokardu - patofyziologie, diagnostika a léčba

Obsahem tohoto výukového filmu je stručný úvod do problematiky vzniku akutního infarktu myokardu, dále je ukázán postup koronarografického vyšetření a v poslední části filmu je ukázána léčba infarktu myokardu pomocí přímé koronární angioplastiky.

 
autor: Ladislav Groch | LF MU | disciplína: Kardiologie, angiologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: angioplastika, koronarografie, stent | příloh: 1 | zobrazeno: 18528x | publikováno: 17.3.2006 | poslední úpravy: 7.6.2011

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny

Rozsáhlý internetový výukový portál AKUTNE.CZ se již od svého počátku orientuje na výuku akutní medicíny formou interaktivních multimediálních algoritmů a dalších elektronicky publikovaných výukových materiálů. Zárukou kvality a rozvoje algoritmů jsou dohled odborníků na akutní medicínu příslušných odborností a garanti jednotlivých kapitol portálu.

 
autor: Petr Štourač | LF MU | disciplína: Akutní medicína | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: akutní medicína, interaktivní algoritmy | příloh: 1 | zobrazeno: 7639x | publikováno: 19.3.2010 | poslední úpravy: 22.9.2015

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny

Algoritmizace a procesní řízení léčebného procesu se s rozvojem systémů řízení kvality a vyhodnocování vlastní kvality péče stává hitem současnosti. Je zřejmé, že procesně myslící lékař dokáže na náhle vzniklé situace, jimiž se akutní medicína hemží, reagovat efektivněji, rychleji a ekonomičtěji. Webový portál AKUTNE.CZ se prostřednictvím interaktivních výukových algoritmů snaží o simulaci rozhodovacího procesu u akutního pacienta. Jednoznačným cílem je, aby si student uchoval v paměti správné postupy vedoucí k řešení akutních situací. Obsahem tohoto souborného díla je 22 algoritmů v českém i anglickém jazyce, ve kterých jsou interaktivní formou zpracována témata akutní medicíny, a to od přednemocniční péče až po péči vysoce specializovanou ve formě nemocniční péče o kriticky nemocné.

 

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike

Syndróm akútnej respiračnej tiesne (ARDS): aktuálne trendy v diagnostike

Cieľom týchto učebných textov bolo priniesť prehľad najnovších poznatkov o patofyziologických zmenách pri ARDS a v nadväznosti na informácie o rozdieloch medzi priamym a nepriamym ARDS aj na možnosti diagnostiky týchto subtypov ARDS pomocou rôznych biomarkerov.
Autori predpokladajú, že vzhľadom na komplexné a prehľadné spracovanie problematiky budú uvedené učebné texty prínosom pre študentov nielen v rámci predklinického štúdia, ale môžu slúžiť aj študentom postgraduálneho štúdia a lekárom v oblasti respirológie a intenzívnej medicíny.

 
autor: Daniela Mokrá, Juraj Mokrý | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: ARDS, syndróm akútnej respiračnej tiesne | příloh: 4 | zobrazeno: 121x | publikováno: 16.11.2020

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Andrologie, Urogenitální trauma, Akutní stavy v urologii | příloh: 1 | zobrazeno: 4250x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 31 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 9

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou
.. Metotrexátem indukovaná neurotoxicita Akutní toxická leukoencefalopatie Reversible .. .. jednotka představuje klinicko - radiografický syndrom heterogenní etiologie, který je seskupený sp.. ..klíčová slova: léčbou, Metotrexátem indukovaná neurotoxicita, Akutní toxická leukoencefalopatie, Posterior reversible .. ..klíčová slova: Posterior reversible encephalopathy syndrom (PRES), Děti, Kazuistiky, MRI, ..

Laboratorní diagnostika infarktu myokardu
.. rytmu. Zde pacientovi nedokážeme pomoci. Akutní infarkt myokardu a nestabilní angýna pektoris j..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. je zpracováno těchto pět témat: Artróza, akutní a chronická osteomyelitida, klinické vyšetření ko.. .. 36.38 MB registrovaný uživatel – – Akutní a chronická osteomyelitida | 8.11.2010 69.84 MB ..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. vady gastrointestinálního traktu a zmíněn je i syndrom týraného d.. .. náhlých příhod břišních: ileokolická invaginace, akutní cholecystitida, peptický vřed, krvácení do GIT, a.. .. plotének, komplikaci zlomenin, kompartment syndrom, poranění měkkých tkání. Viscerální traumat.. ..klíčová slova: dětském věku, popáleniny, dětská onkochirurgie, syndrom týraného d..

NEFROLÓGIA pre študentov lekárskych fakúlt
.. Tubulointersticiálne nefritídy Nefritický syndróm Nefrotický syndróm Glomerulonefritídy Di..

Základy anesteziologie
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Akutní normolovemická hemodiluce 5.12.2007 3.79 MB .. .. MB registrovaný uživatel – Postpunkční syndrom 5.12.2007 2.4 MB registrovaný uživatel – P.. ..klíčová slova: akutní..

Pulpa - morfologie a fyziologie, patomorfologie a patofyziologie
..klíčová slova: orgán, Periodoncium, Akutní záněty, Nekróza, Ga..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. při poskytování první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují .. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Akutní stavy - ORL 23.9.2014 98.06 KB kdokoli – .. .. 23.9.2014 66.08 KB kdokoli – Blast syndrom 23.9.2014 51.5 KB kdokoli – CMP 23.9.2014..

Tubulointersticiální nefritidy
.. klinický obraz i léčbu. Postupně jsou probrány akutní i chronické TIN, bakteriální a hypersensitivní TI..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. polytrauma, atd.) i z oboru algesiologie (akutní a chronická bolest). Učebnice postihuje všechna t.. .. přístup řízen na externím úložišti – Akutní intoxikace 19.2.2008 přístup řízen na externím úl..

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. Farmakoterapie; Alkohol a další návykové látky; Akutní psychické poruchy; Afektivní poruchy v klinické p..

Virtuálni pacienti s poruchami vnútorného prostredia – patofyziologická analýza vybraných kazuistík
.. u dieťaťa (otrava vodou), SI ADH – Syndróm neprimeranej sekrécie ADH pri pľúcnom ochorení, D..

eOtorinolaryngologie
.. 15.5 HRCT anatomie splanchnokrania 15.6.1-6 Akutní krvácení v ORL 15.7 Akutní dušení v ORL 1.. .. Endoskopie v ORL 15.9 Obstrukční sleep apnoe syndrom (OSAS) 15.10 Tympanoplastiky - Problémy ..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. pneumatického systému spánkové kosti, ať už akutní či chronické, patří k nejčastěji se vyskytujícím ..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
..klíčová slova: nemocnění, strategie WHO, průjmová onemocnění, akutní respirační infekce, malárie, ma..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. kožní retikulohistiocytóza u pacienta pro akutní lymfoblastickou leukemii s trisomií chromosomu 5 ..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způsobené inhalací produ..

Neurologické vyšetření norma
.. videoukázkách. Anamnéza, Vědomí, Amentní syndrom + konfabulace, Mrákotné stavy – porucha t..

Diferenciální diagnostika změn ST-T úseku na EKG
.. interpretace elevací ST úseku jako projevu akutní fáze infarktu myokardu, stejně tak i depresí ST ú..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. v tomto případě u pacientky s traumatickým akutním subdurálním krvácením.Odkazy: Odkaz Datum Pří.. ..klíčová slova: trepanace lebky, chronický subdurální hematom, akutní subdurální hematom, zevní komorová dre..

Imunopatogenéza a imunoterapia sclerosis multiplex
.. Neuromyelitis optica (NMO), známa aj ako Devicov syndróm, je choroba, ktorá sa podobá SM a až donedávna sa.. ..klíčová slova: multiplex, Devicov syndróm, Th1 a Th17 lymfocyty, cytoklíny, ..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
..klíčová slova: léčba, DMD terapie, difererenciální diagnostika, akutní diseminovaná encefalomyelitis, neuromyelitis ..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. nezralosti Porodní asfyxie (časný asfyktický syndrom) Porodní poranění Infekce v perinatálním obdo..

Vybrané kapitoly v kardiológií
.. ktokoľvek – – Chronický koronárny syndróm 21.5.2020 1.38 MB ktokoľvek – – ..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. Interaktivní testy k tématům akutní medicíny AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro .. .. 15.2.2013 anyone – Acute coronary syndrome 15.2.2013 anyone – Water rescue II.. ..klíčová slova: reaction, local anaesthetics, acute coronary syndrome, water rescue, hypothermia, car accident, head..

Základy intenzivní medicíny
..klíčová slova: akutní medicína, koma, infekce, ..

Aneuryzma abdominální aorty
.. typických klinických příznaků. Jde o vážný akutní stav s přímým ohrožením života. Jediným řešením j..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. monografia "Syndroma caudae equinae discogenes" sa podrobne.. .. medicíny. Šulla J. I., Lukáč I., Šulla I.: Syndroma caudae equinae discogenes, Univerzita Pavla.. ..klíčová slova: medzistavcových platničiek, komplikácie, syndróm caudae equinae..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. patria leukémie, lymfómy, myelodysplastické syndrómy, mnohohopočetný myelóm, polycytémia vera, ese..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. popsány jak jednotky běžné, tak i jednotky a syndromy vzácné až raritní. Výukové texty atlasu jsou str..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-12-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].