Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Praktikum z patologické fyziologie
..klíčová slova: fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní.. ..klíčová slova: fyziologie, experiment na zvířeti, alternativní modely..

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie
.. hodnocení spotřeby potravin a doporučené dávky. Alternativní výživa: charakteristika a hodnocení vybraných způ.. ..klíčová slova: živiny, výživová doporučení, výživa kojenců, alternativní výživa, hodnocení výživového stavu..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. kapitola s názvom OŠETROVATEĽSKÉ KONCEPTUÁLNE MODELY sa venuje témam: charakteristika a klasifikácia k.. ..  2  Ošetrovateľské konceptuálne modely    2.1 ..

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory
.. tuber cinereum, kde se jejím provedením vytvoří alternativní cesta proudění mozkomíšního moku v případě obstru.. .. tuber cinereum, kde se jejím provedením vytvoří alternativní cesta proudění mozkomíšního moku v případě obstru..

Orgánové, organotypické a trojrozměrné kultury
.. (tří dimenzionální kultury), jimiž myslíme alternativní pěstování buněk za účelem formace mnohobuněčných ..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. síťka. Při uzavření peritonea je užita alternativní technika rekonstrukce..

Implantace venózního portu alternativním přístupem
.. vstupu do centrálního žilního řečiště. Alternativním vstupem do centrálního žilního řečiště je implan.. .. citlivé [?] Licence Implantace venózního portu alternativním přístupem 7.4.2016 kdokoli &.. ..klíčová slova: venózní port, alternativní..

Aktuální genetika / Current Genetics
..klíčová slova: farmakogenetika, proteomika, experimentální modely..

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses
..klíčová slova: etiologie, patogeneze, experimentální modely..

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu
..klíčová slova: dat, časové řady, lineární filtrace, kumulace, modely časových řad, adaptivní fil..

Atlas fyziologie a patofyziologie
.. a vizuální uživatelské rozhraní, se simulačními modely totiž umožňuje názorně si "osahat" vykl..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
..klíčová slova: v ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, manažment v o..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. – – 7.Humanistické konceptuálne modely 14.12.2018 87.72 KB ktokoľvek – – ..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. vyhľadanie štruktúry a zobrazenie na 3D modely, stručnú tabuľku s kľúčovými informáciami o kosti.. .. však dodať, že napriek tomu, že všetky naše modely sú reálne ľudské kosti, ich prezeranie v int.. ..klíčová slova: kostí, 3D vizualizácia, polygonálne modely, študijný materiál, 3D an..

Statistické hodnocení biodiverzity
.. biodiverzity, ale i méně často používané modely rozdělení druhových abundancí a problematiku vyu..

Úvod do matematického modelování s využitím Maple
.. MU) bude pomáhat v tom, jak používat a vytvářet modely v systému počítačové algebry Maple. K tomu jim bu..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. modelování 8.2.  Zobecněné lineární modely 8.3.  Regresní modelování v programu St..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. přípravy na státní rigorosní zkoušku. Vytvořené modely je možno využít z pohledu klinicko-anatomické roz.. .. mini PACS serveru HP ProLiant. Vytvořené modely je možno využít z pohledu klinicko-anatomické roz..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].