Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Surgery of Anal Canal and Rectum

Lecture for 4th year students. Surgery of anal canal and rectum. Anatomy. Colorectal and Anorectal Vascular Supply. Investigations. Ulcerative Colitis. Rectal Cancer. Hemorrhoids. Anal fissure. Anorectal abscess. Fistula in ano.
                                                                                                                                                                                                                                                                

 
autor: Boris Hrbatý | LF UK v Bratislave | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Information for authors | klíčová slova: Surgery, anal canal, rectum | příloh: 1 | zobrazeno: 702x | publikováno: 11.3.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 89 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 29

Robotický systém daVinci v gynekologické operativě

Videoatlas anatomie

Anatomická pitva hlavy

Zkušenosti z provozování zubní ordinace v Keni

Orgánové, organotypické a trojrozměrné kultury

Topografie horní a dolní končetiny

Endometrióza

Random acces analyzátor (HITACHI 917)

Odběr krve

Izolované srdce podle Langendorffa

Selected chapters from paediatric surgery

Procvičení histologických preparátů

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny

Výukový atlas zubů člověka

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)

Environmentální informační systémy

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Základy farmakoekonomiky

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů

Psychológia v pôrodnej asistencii

Imunologie VŠ lékařství

Farmakovigilance a propagace léčiv

Vybrané kapitoly z klinickej farmakológie: Antimikrobiálne látky I. - farmakológia

Cévní chirurgie

Biologická psychiatrie

Historie chirurgie: vybrané statě olomoucké a moravské chirurgie

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].