Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 30 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů

Vícerozměrné statistické metody v biologii

Statistické hodnocení biodiverzity

Vědecké výpočty v matematické biologii

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center

Environmentální informační systémy

Lineární a adaptivní zpracování dat: řešené úlohy v MATLABu

Základy farmakoekonomiky

Signály, časové řady a lineární systémy

Objektivizácia faktorov životného a pracovného prostredia I.

Manažment kriticky chorých detských a dospelých pacientov so suspektnou alebo verifikovanou infekciou COVID-19

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Z laboratória do klinickej praxe ll

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu

Analýza dat pro Neurovědy

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně

Rozhodovací stromy a lesy

Biostatistika

Úvod do matematického modelování s využitím Maple

Výukový atlas zubů člověka

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí

Analýza a klasifikace dat

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard

Lineární a adaptivní zpracování dat

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu

Diabetická retinopatia

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].