Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

Učebnica "Mikroskopická anatómia" predstavuje ucelené autorské dielo publikované v elektronickej forme. Každá kapitola obsahuje stručný popis embryonálneho vývoja orgánov, základnú charakteristiku morfologickej štruktúry orgánov, diferenciálno-diagnostické morfologické rozdiely medzi zdanlivo podobnými orgánmi.  Druhá časť predkladaného diela tvorí edukačný archív preparátov z jednotlivých orgánov.

Pomfy M. a kol.: Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2009, ISBN 978-80-7097-742-2.

 
autor: Mikuláš Pomfy, Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Marianna Danková | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: histológia, orgány, embryológia, preparáty | příloh: 25 | zobrazeno: 60158x | publikováno: 20.4.2009 | poslední úpravy: 27.6.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Syndroma caudae equinae discogenes
.. vzdelávacej siete MEFANET – Predmety/kurzy Anatómia [A-V1a] Anatómia [A-V1b] Anatómia [A-V2a] H..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pa..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pa..

Rohovka - 1.časť
.. - klinický seminár V práci sa rozoberá anatómia a základné ochorenia rohovky, možnosti liečby a o.. .. 4.54 MB ktokoľvek – – Predmety/kurzy Anatómia 1 [003] Oftalmológia [079] Pracoviská: Klinika o..

Cytológia a všeobecná histológia
.. Súvisiace články: Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre m..

Základy anatómie oka pre medikov
..klíčová slova: anatómia oka, orbita, okohybné svaly, stavba očnej gule, s..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. Anatómia je jeden zo základných kameňov medicíny a je jej ..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. MB ktokoľvek – – Predmety/kurzy Anatómia 1 [003] Oftalmológia [079] Pracoviská: Klinika o..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. (iris) Anatómia a fyziológia dúhovky Dúhovka predstavuje ploché m..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].