Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov

Učebnica "Mikroskopická anatómia" predstavuje ucelené autorské dielo publikované v elektronickej forme. Každá kapitola obsahuje stručný popis embryonálneho vývoja orgánov, základnú charakteristiku morfologickej štruktúry orgánov, diferenciálno-diagnostické morfologické rozdiely medzi zdanlivo podobnými orgánmi.  Druhá časť predkladaného diela tvorí edukačný archív preparátov z jednotlivých orgánov.

Pomfy M. a kol.: Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre medikov, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2009, ISBN 978-80-7097-742-2.

 
autor: Mikuláš Pomfy, Eva Mechírová, Iveta Domoráková, Štefan Tóth, Jarmila Veselá, Zuzana Jonecová, Marianna Danková | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: histológia, orgány, embryológia, preparáty | příloh: 25 | zobrazeno: 61480x | publikováno: 20.4.2009 | poslední úpravy: 27.6.2011

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť

Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1.časť

Prvý deň  stáže z oftalmológie na Klinike oftalmológie LFUK si zopakujú študenti anatómiu oka a prakticky majú možnosť vykonať pitvu prasacieho oka, ktoré je fixované vo formole.

V priloženom texte uvádzame postup.

Priložené video dokumentuje postup pri pitve oka; na praktických cvičeniach používame na demonštráciu prasacie oči fixované vo formole.

Fotodokumentácia objasňuje štruktúru a charakter šošovky.

Podporené grantom KEGA 008UK-4/2014

 
autor: Alena Furdová, Adriána Furdová, Xénia Faktorová, Kristína Horkovičová, Ivana Krčová | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Multimediálne pomôcky, Digitálne video, Materiály k prednáškam | klíčová slova: očná guľa, šošovka, rohovka, bielko, sklovec, sietnica, dúhovka, cievovka, ciliárne teleso, zrakový nerv | příloh: 5 | zobrazeno: 4828x | publikováno: 24.3.2014 | poslední úpravy: 31.3.2014

Základy anatómie oka pre medikov

Základy anatómie oka pre medikov

Štruktúra ľudského oka sa úplne prispôsobuje potrebe zaostriť lúč svetla na sietnicu (lat. retina). Všetky časti oka, cez ktoré lúč svetla prechádza sú priehľadné, aby čo najviac zabraňovali rozptylu dopadajúceho svetla. Rohovka (lat. cornea) a šošovka (lat. lens) pomáhajú lúč svetla spojiť a zaostriť na zadnú stenu oka - sietnicu. Toto svetlo potom spôsobuje chemické premeny vo svetlocitlivých bunkách (tyčinky a čapíky), ktoré vysielajú nervové impulzy zrakovým nervom (lat. nervus opticus) do mozgu.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 15 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 13

Oko a oční vady
.. se zabývá stavbou a funkcí lidského oka. Popisuje optický systém oka a jeho funkci a též ..

Príprava a aplikácia liekov
.. sublinqvalna aplikácia, aplikácia liekov do oka, výplach oka, aplikácia liekov do ucha, a.. .. ktokoľvek – – Podávanie liekov do oka - prezentácia 9.11.2011 775.4 KB ktokoľvek &..

Rohovka - 1.časť
.. - klinický seminár V práci sa rozoberá anatómia a základné ochorenia rohovky, možnosti liečby a o.. .. 4.54 MB ktokoľvek – – Predmety/kurzy Anatómia 1 [003] Oftalmológia [079] Pracoviská: Klinika o.. .. lámavého [optického, refrakčného] systému oka (lámavá sila je v primere + 43 D). Rohovka má pä..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO
.. jsou shrnuty nejdůležitější fáze vývoje oka, zahrnut je i přehled malformací s klinickými od..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. vzdelávacej siete MEFANET – Predmety/kurzy Anatómia [A-V1a] Anatómia [A-V1b] Anatómia [A-V2a] H..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. plochou dúhovky. Za normálnych okolnosti je hlboká približne 3,6mm, vyplnená čírou tekutinou, naz.. .. (iris) Anatómia a fyziológia dúhovky Dúhovka predstavuje ploché m.. .. ploché medzikružie postavené kolmo na optickú os oka [1]. Má individuálne zafarbenie a časť z nej je v..

Neurooftalmológia
.. Súvisiace články: Základy anatómie oka pre medikov Ochorenia ciev sietnice,..

Diabetická retinopatia
.. pre zníženie zrakovej funkcie. Vývoj zmien oka v dôsledku hyperglykémie je závislý od mnohých fa..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pa..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pa..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. MB ktokoľvek – – Predmety/kurzy Anatómia 1 [003] Oftalmológia [079] Pracoviská: Klinika o.. .. články: Rohovka - 1.časť Pitva oka - stáže z oftalmológie - 1...

Metódy merania vnútroočného tlaku
.. bezkontaktných prístrojov je, že sa nedotýkajú oka (hygienické výhody), tieto prístroje sú vhodné pr..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. visus Bulbus oculi Pomocné struktury oka Organum vestibulocochleare Auris..

Cytológia a všeobecná histológia
.. Súvisiace články: Mikroskopická anatómia - Elektronická učebnica pre m..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. Anatómia je jeden zo základných kameňov medicíny a je jej ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].