Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...




VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1




VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Lebka a obratle - Skull and vertebrae
..klíčová slova: lebka, obratle, anatomické názvosloví, flashová an.. ..klíčová slova: lebka, obratle, anatomické názvosloví, flashová ..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická te.. ..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická ..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická te.. ..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická ..

Základní nástroje v zubním lékařství
.. správného názvosloví nástrojů a přístrojů pro budoucí zubní lékaře je ..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. operace jsou přehledně vypreparovány všechny anatomické struktury a prevesikálně implantována síťka. Při ..

Laparoskopická reimplantace močovodu
.. operacích onkochirurgických, kde bývají změněné anatomické poměry. V klinické praxi však většinu tvoří léze ..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. kosti se zaměřením na Eustachovu tubu, jejíž anatomické a funkční vlastnosti považujeme za klíčové pro vz..

Interaktivní výuka anatomie
.. web anatomického ústavu nabízí pohled na anatomické části různý..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Anatomické usporiadanie a funkcia skúmaných štruktúr 9.6..

Nukleární medicína v onkologii
.. technik jsou převážně morfologické (anatomické) informace o nádorech, nukleární medicína pos..

Nervus vagus
.. sa na senzitívnych zakončeniach tohto nervu? Anatomické a fyziologické charakteristiky nervus vagus ..

Výukový atlas zubů člověka
.. atlasu, cílem bylo, aby student na základě anatomické normy a nabízené škály variet byl schopen určit t.. .. zubů) a recentní zuby jsou také někdy odlišné od anatomického ideálního popisu (zubní kámen, stopy po ext..

Syndroma caudae equinae discogenes
.. KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET – Anatomické usporiadanie skúmaných štruktúr 23.4.2010 1.26 MB..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. informací nutných pro správný postup při anatomické pitvě. Po shlédnutí filmu a nastudování přís..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. modely je možno využít z pohledu klinicko-anatomické rozvahy při interaktivní výuce (vztahy je.. .. disponuje zcela jinou vypovídající schopností o anatomickém uspořádání a jeho vztahu k patologii. Obr. 3 Zo..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. a kostnej matrix, rýchlosť kostného obratu a anatomické variácie tvaru jednotlivých kostí. V klinickej pr..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. fakult se rodila současně s podobným projektem anatomického ústavu UPOL v Olomouci. Jejich studijní m..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. oblastí obecně, případně na cílené menší anatomické struktury či oblasti. Archiv obsahuje prostor ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].